Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Tam Kỳ - Khởi động di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thị

Tam Kỳ - Khởi động di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thị

Để cải thiện môi trường sống trong khu vực nội thị, hoàn thành các tiêu chí tuyến phố văn minh và xâ...

Huyện Phước Sơn tổ chức triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013

Huyện Phước Sơn tổ chức triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013

Ngày 16/4/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển...

Đối thoại với bà Nguyễn Thị Thanh Hải, huyện Nam Trà My

Đối thoại với bà Nguyễn Thị Thanh Hải, huyện Nam Trà My

Ngày 18/4/2014, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Tỉnh do ông Đặng Phon...

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC trong cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức tr...

Bắc Trà My triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi 2013

Bắc Trà My triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi 2013

Trong 02 ngày 16-17/4/2014 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Trà My tổ chức cá...

lis lichcongtactuan
congthongtindialy