Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

In

Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

1, Thông báo.

2. Kế hoạch.

3. Phụ lục 1 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020.;Phụ lục 2

4. Phiếu đăng ký dự tuyển


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: