Thông báo Về việc tuyển dụng Tư vấn xây dựng Đề án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

In

Dự án "Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam" (viết tắt BCC-GEF) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng Tư vấn xây dựng Đề án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Nội dung như sau:
1. Bên mời thầu: Ban QLDA Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê công mở rộng – Giai đoạn 2 (Tổng cục Môi trường)
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Detech, số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại/fax/: 04.37956992/04.37956993
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mã số thuế: 0107376118
2. Nội dung gói thầu:
- Tên dự án: Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam
- Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng Đề án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
- Giá gói thầu: 50.000 USD.
- Nội dung chính của gói thầu: hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ quản) và đơn vị quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) tại tỉnh Quảng Nam để phát triển Kế hoạch đầu tư nhằm hoàn thành tất cả các điểu kiện cần thiết để thành lập KBT thiên nhiên Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ cho tiểu hợp phần 1.1 của dự án tài trợ bổ sung (Dự án BCC – GEF): Cải thiện kế hoạch quản lý hoạt động khu bảo tồn. Tiểu hợp phần này hỗ trợ các hoạt động chủ chốt để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và lập kế hoạch quản lý khung cho các khu bảo tồn trong vùng cảnh quan Trung Trường Sơn.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng.
- Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB.)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn theo năng lực tư vấn (CQS).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành HSMQT: từ 09 giờ 00 ngày 07 tháng 06 năm 2017 đến trước 23 giờ 59 ngày 09 tháng 7 năm 2017 (giờ Manila, Philippine).
- Địa điểm phát hành HSMQT: Tầng 3, Tòa nhà Detech, số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Thời điểm đóng thầu: 23 giờ 59 ngày 9 tháng 07 năm 2017 (giờ Manila, Philippine, hồ sơ nộp online trên hệ thống cms.adb.org của Ngân hàng phát triển Châu Á).
- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10, ngày 10 tháng 07 năm 2017 (giờ Việt Nam).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: