Cho Công ty cổ phần Đất Quảng Chu Lai thuê đất để xây dựng khu dịch vụ cao cấp

In

THÔNG TIN HỒ SƠ

Mã hồ sơ: 2008-0005
Tiêu đề: Cho Công ty cổ phần Đất Quảng Chu Lai thuê đất để xây dựng khu dịch vụ cao cấp
Cá nhân/Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đất Quảng Chu Lai
Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành - huyện Núi Thành- tỉnh Quảng Nam
Ngày nhận hồ sơ: 12-09-2008
Ngày bổ sung: 16-09-2008
Ngày hẹn hoàn trả: 06-10-2008
Loại hình: Thu hồi đất cho thuê đất
Thông tin chi tiết: - Đơn xin thuê đất
- Trích lục bản đồ
- Thông báo số 234/TB-UBND ngày 18/8/2008 của UBND huyện Núi Thành
- Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND huyện Núi Thành - Dự án đầu tư
Người thụ lý: Võ Tấn Long
Trạng thái: Đả hoàn tất
Tình trạng hồ sơ chi tiết: Hồ sơ Công ty CP Đất Quảng Chu Lai đã xử lý xong

Tin mới hơn: