Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguy...

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại

Trong 3 ngày 09-11/10/2019, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao tổ ...

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ  năm 2019

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ năm 2019

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng h...

Hội nghị Tỉnh ủy  Quảng Nam (khóa XXI) lần thứ 17 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) lần thứ 17 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 04/10/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 17. Các đồng ...

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11

Trong 02 ngày 02-03/10/2019, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét, cho ý kiến và thô...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác biến đổi khí hậu

Từ ngày 03 - 05/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng...

HTHONGHOSO

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguy...

Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Ngày 25/9/2019, Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức b...

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...