Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1613
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 14:18

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1112 68.9%
Không cần thiết
339 21%
Cần thiết
124 7.7%