Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1588
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 13:59

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1096 69%
Không cần thiết
331 20.8%
Cần thiết
123 7.7%