Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1557
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 13 Tháng 6 2019 06:58

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1076 69.1%
Không cần thiết
322 20.7%
Cần thiết
121 7.8%