Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Số người tham gia bình chọn:
1531
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 14:26

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?

Hits Percent Graph
Rất cần thiết
1054 68.8%
Không cần thiết
319 20.8%
Cần thiết
120 7.8%