Bạn đang ở: Tin tức

Thanh tra -- Pháp chế

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 02/2018

Ngày 08/02/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018, trong ngày đã tiếp 03 lượt với 03 người. Nội dung tiếp công dân mỗi vụ việc và ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh như sau:

122955 20180208 083355 1 - Copy
1. Bà Trần Thị Bích Duyên – xã Bình Quế, huyện Thăng Bình khiếu nại việc UBND Thăng Bình cấp GCNQSD đất cho ông Lê Thanh Hùng không đúng qui định ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà. Nội dung khiếu nại của bà, UBND huyện Thăng Bình đã có Thông báo số 323/TB-UBND ngày 18/12/2017 về thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Hùng. Hiện nay bà và ông Hùng đang tranh chấp quyền sử dụng đất, ngày 06/2/2018, UBND xã Bình Quế đã mời bà và ông Hùng lên làm việc để thống nhất ranh giới sử dụng đất của các bên nhưng bà không thống nhất, đề nghị bà tiếp tục phối hợp với UBND xã để được hòa giải theo quy định, sau khi có kết quả hòa giải nếu bà không thống nhất thì đề nghị bà gửi đơn tranh chấp quyền sử dụng đất đến Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
2. Bà Nguyễn Thị Cúc (theo bà trình bày là bà đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hạnh), khiếu nại việc UBND huyện Núi Thành, Ban QLKTM Chu lai thu hồi đất của bà Hạnh từ năm 2007 mà không bồi thường, bà đề nghị bồi thường và bố trí tái định cư cho bà Hạnh. Vụ việc của bà Hạnh – xã Tam Quang, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Ban Quản lý KTM Chu lai phối hợp với UBND huyện Núi Thành xem xét, trả lời đơn cho bà và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
3. Ông Đoàn Như – xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh là thương binh hạng ¼, kiến nghị Nhà Nước hỗ trợ để gia đình ông có điều kiện sửa chữa nhà ở. HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Sở Lao động TB và XH tỉnh phối hợp với huyện Phú Ninh, xã Tam Vinh xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về HĐND tỉnh.

T.Tra

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018

Ngày 22/01/2018, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chủ trì cùng với các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2018. Trong ngày, đã tiếp 05 lượt với tổng số 08 người, cụ thể gồm các trường hợp sau:
1. Bà Nguyễn Thị Kề, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đề nghị giải quyết chế độ người có công cho Bà theo quy định.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của bà Kề, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chủ trì kết luận: Đề nghị Bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam để được hướng dẫn cụ thể, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan theo quy định.

20180201 102238 - Copy
2. Bà Trần Thị Thùy, trú tại thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn đề nghị bố trí làm việc tại vị trí phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Nguyễn Quang Dũng chủ trì kết luận: Đề nghị Bà nghiên cứu, xem xét đề đạt nguyện vọng trên cơ sở Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp, Giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp và dạy nghề, Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam và các quy định pháp luật hiện hành để có cơ sở xem xét giải quyết.
3. Bà Võ Thị Phượng, trú tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đại diện cho bà Nguyễn Thị Tem khiếu nại việc UBND huyện Tiên Phước cấp Giấy CNQSD đất cho ông Phùng Hải Vân chồng lấn lên diện tích gia đình bà Tem đang sử dụng. Bà Tem đã nhiều lần gửi đơn đến UBND huyện Tiên Phước, tuy nhiên, UBND huyện Tiên Phước không trả lời đơn.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của bà Phượng, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Nguyễn Quang Dũng chủ trì kết luận: Văn phòng Đoàn ĐBQH sẽ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tem đến UBND huyện Tiên Phước xem xét kiểm tra, trả lời đơn cho Bà theo quy định.
4. Ông Cao Văn Thành, trú tại tổ 2, thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đại diện cho bà Nguyễn Thị Oanh đề nghị giải đáp thắc mắc liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của hộ bà Oanh để thực hiện dự án.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và xem xét các hồ sơ có liên quan, ông Nguyễn Quang Dũng chủ trì yêu cầu đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải thích các quy định pháp luật có liên quan để Ông được rõ.
5. Ông Lê Văn Kiểm, trú tại thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước khiếu nại việc UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy CNQSD đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thọ bao gồm diện tích gia đình Ông sử dụng và đang tranh chấp.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Nguyễn Quang Dũng chủ trì kết luận: Văn phòng Đoàn ĐBQH sẽ chuyển đơn đến Thanh tra tỉnh yêu cầu kiểm tra làm rõ việc cấp Giấy chứng nhận cho Trường mẫu giáo Tiên Thọ, báo cáo kết quả cho Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kim Thanh

Đối thoại với 02 hộ dân giải quyết khiếu nại

Ngày 31/01/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Hội An, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại với hộ dân có đơn khiếu nại: ông Đinh Văn Đáng – thành phố Hội An, bà Hà Thị Bay – thị xã Điện Bàn.

20180131 091519 - Copy
- Ông Đinh Văn Đáng khiếu nại việc UBND thành phố Hội An không cấp giấy CNQSD đất cho hộ Ông đối với phần diện tích đất hiện Ông đang sử dụng tại tổ 3, khối An Tân, phường Cẩm An, thành phố Hội An (theo xác nhận của UBND thành phố Hội An, diện tích trên thực tế là 186 m2) thuộc một phần thửa đất số 237, tờ bản đồ số 19, phường Cẩm An, thành phố Hội An.
- Bà Hà Thị Bay khiếu nại 02 nội dung :
+ UBND thị xã Điện Bàn cấp giấy CNQSD đất số E 876092 đối với thửa đất số 735, tờ bản đồ số 03 cho ông Hà Mười không đúng quy định, đề nghị hủy GCNQSD đất số E876092 đối với thửa đất số 735, tờ bản đồ số 03 mà UBND thị xã Điện Bàn cấp cho ông Hà Mười.
+ Yêu cầu cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Hà Thị Bay theo hiện trạng sử dụng đất với kích thước 20 m x 30 m của thửa đất số 735, tờ bản đồ số 03.
Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh 02 đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đáng, bà Hà Thị Bay, ý kiến phát biểu của đại diện UBND thành phố Hội An, UBND thị xã Điện Bàn; đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với 02 báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở, ông Đinh Văn Đáng thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Ông, bà Hà Thị Bay không thống nhất với báo cáo két quả xác minh đơn khiếu nại của Bà.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – chủ trì buổi đối thoại kết luận:
- Tại buổi đối thoại, không phát sinh tình tiết mới đối với 02 vụ việc khiếu nại của ông Đinh Văn Đáng, bà Hà Thị Bay. Báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đáng, bà Hà Thị Bay là phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nội dung đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đáng là có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Nội dung đơn khiếu nại của bà Hà Thị Bay là có cơ sở để giải quyết chấp nhận một phần đối với nội dung đề nghị cấp Giấy CNQSD đất cho Bà với kích thước thửa đất 20 m x 30 m trên thửa đất số 735, tờ bản đồ số 03.
- Sở Tài nguyên và Môi trướng sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Đáng, bà Hà Thị Bay quy định của pháp luật.

Kim Thanh

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018

Ngày 22/01/2018, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018. Trong ngày, đã tiếp 04 lượt với tổng số 11 người, cụ thể gồm các trường hợp sau:

27144357 1564359870345509 2015785721 o - Copy
1. Ông Nguyễn Thanh Văn, trú tại thôn Đức Phú, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý các cán bộ thực hiện cấp Giấy CNQSD đất cho ông Trần Hùng trái với quy định của pháp luật.
Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, ý kiến trình bày của các cơ quan chuyên môn có liên quan của Tỉnh, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kết luận: chỉ đạo UBND huyện Núi Thành thực hiện làm rõ việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Trần Hùng là đúng hay sai? Nếu sai, UBND huyện Núi Thành cần tổ chức làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm đối với những người có liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD trái pháp luật theo đúng quy định. Giao Thanh tra tỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Nông Lâm trường chè Đức Phú (cũ).
2. 08 hộ dân khối hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn kiến nghị UBND tỉnh đôn đốc UBND thị xã Điện Bàn trả lời kiến nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân trước thời điểm nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018. Nội dung kiến nghị của 08 hộ dân đang được UBND thị xã Điện Bàn xác minh làm rõ và sẽ có văn bản trả lời.
3. Ông Trần Đức Dũng, trú tại thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khiếu nại yêu cầu công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quý (con ông Dũng) đã hy sinh trong quá trình công tác tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam khi làm nhiệm vụ trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu dưới lòng sông Vu Gia, khu vực Mò O, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nội dung khiếu nại của ông Dũng đã được UBND tỉnh chuyển đơn đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội làm việc với các cơ quan chức năng để xem xét, xứ lý, đồng thời Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản gửi Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để kiểm tra, xem xét các nội dung có liên quan.
4. Ông Trần Đức Nhuận, trú tại khối 1, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đề nghị giải thích quy định pháp luật liên quan đến việc công nhận đất ở theo hạn mức đối với đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Căn cứ hồ sơ hồ sơ và nội dung ông Nhuận cung cấp, đại diện Sở TN&MT đã giải thích các quy định của pháp luật có liên quan để ông Nhuận được rõ.

Kim Thanh

Đối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại

Ngày 19/01/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với bà Trịnh Thị Phùng trú tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và bà Bùi Thị Kim Hồng trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

IMG 5922 - CopySau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng, ý kiến phát biểu của đại diện UBND thành phố Hội An và đại diện các cơ quan tham dự, bà Bùi Thị Kim thống nhất với kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở.
Tại buổi đối thoại, bà Trịnh Thị Phùng vắng mặt không có lý do; đại diện UBND thành phố Hội An và các cơ quan, đơn vị tham gia đối thoại thống nhất với kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Phùng của Sở TN&MT.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT– chủ trì buổi đối thoại kết luận:
- Báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng là phù hợp với quy định của pháp luật. Tại buổi đối thoại, không phát sinh tình tiết mới đối với vụ việc khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hồng.
- Giao Sở TN&MT mời bà Phùng đối thoại và thông tin nội dung tại buổi đối thoại ngày 19/01/2018 cho bà Phùng biết (trường hợp Bà Phùng có đến dự) và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Kim Thanh

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018

Ngày 18/01/2018, Thanh tra tỉnh do đ/c Đặng Phong – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2018. Hội nghị có sự tham gia của ban lãnh đạo, trưởng, phó các phòng và thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh, Ban nội chính tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh và đại diện lãnh đạo thanh tra của các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân được khen thưởng.

18-01-2018 - Copy
Hội nghị đã thông qua 03 báo cáo: báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2018 và công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân; báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; ý kiến thảo luận sôi nổi của các địa phương về các tồn tại, vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra. Phát biểu tại Hội nghị, Chánh thanh tra tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2017. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như: do khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra chưa chặt chẽ, kế hoạch thanh tra còn chồng chéo, trùng lắp; một số cuộc thanh tra có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị nên thời gian thực hiện còn kéo dài, việc giải quyết đơn thư vẫn còn kéo dài thời gian; phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện vẫn còn hạn chế ... Để khắc phục các tồn tại nêu trên cần phải:
- Tăng cường tốt sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong công tác thanh tra, tránh chồng chéo đem lại hiệu quả công việc cao hơn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính sách pháp luật để việc thực thi pháp luật được tốt hơn, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng (người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai và chế độ thông tin báo cáo về minh bạch tài sản thu nhập thực hiện đảm bảo theo quy định).
- Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phải thể hiện đầy đủ nội dung và kiến nghị, đề xuất các sai phạm cụ thể, rõ ràng, biện pháp xử lý; sau khi ban hành kết luận thanh tra thì cơ quan thanh tra thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nguyễn Thị Thiết

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018

Ngày 16/01/2018, Thanh tra Chính phủ do đ/c Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí Thư Thường trực Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trưởng, phó phòng Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra một số Sở, huyện trong tỉnh.

121699 IMG 4615 - CopyHội nghị đã nghe Phó Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thanh tra năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của 05 đơn vị: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra Bộ Xây dựng, thanh tra Bộ TN&MT, tỉnh Lào Cai.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra phải cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ thành Chương trình hành động cụ thể. Ngành cần tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tham nhũng, để phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, thực thi pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; Thanh tra Chính phủ cùng kiểm toán Nhà nước xây dựng quy chế phối hợp nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán... Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, phát sinh điểm nóng.

T.Tra

Trang 6 trong tổng số 32