Bạn đang ở: Tin tức

Thanh tra -- Pháp chế

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

Ngày 03/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Chương – Cục trưởng chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Văn Tân – Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đại diện các Sở, ban, ngành và đại diện lãnh đạo của 18 Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị, thành phố.
Hội nghị đã thông qua 02 báo cáo: Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020; báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự số 230/QCLN-CTHA-CA-TAND-VKSND ngày 25/4/2014 của Cục THADS, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và nghe báo cáo tham luận của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Sơn và ý kiến phát biểu của Tòa án nhân dân tỉnh, Công An tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

03-12-2019 Hội nghị THADS - Copy
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Tân – Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Các vụ việc có giá trị lớn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn xảy ra một số tồn tại trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là trình tự, thủ tục thi hành án; số tiền, tài sản phải thu hồi trong các bản án tham nhũng rất thấp; nhiều vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng chưa được thi hành án dứt điểm...Để khắc phục các tồn tại nêu trên cần phải:
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hành chính đảm bảo theo đúng quy định của luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các chi cục theo hướng sâu sát; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy gương mẫu đi đầu trong công tác. Tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thi hành án dân sự, nhất là THADS đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung quy chế liên ngành đã ban hành, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành để phối hợp, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung quy chế đề ra.
- Tiếp tục tổ chức và thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự của liên ngành trung ương và quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự số 230/QCLN của Cục THADS, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Cần giải quyết dứt điểm những vụ việc lớn phức tạp, tồn đọng kéo dài, đặc biệt các vụ việc liên quan cưỡng chế thi hành án, việc bán đấu giá tài sản ...

Nguyễn Thị Thiết

Đoàn đại biểu quốc hội tiếp dân định kỳ tháng 12/2019

Ngày 02/12/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đình Tiến - Thiếu tướng, phó tư lệnh quân Khu 5 - Đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019. Trong ngày, đã tiếp 05 lượt với tổng số 30 người, trong đó có 02 vụ việc đông người. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Đình Tiến kết luận nội dung vụ việc như sau:

02-12-2019 - Copy 2- 24 hộ dân trú tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn kiến nghị việc UBND xã Điện Thọ buộc các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Phong Thử chuyển sang chợ mới buôn bán, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các tiểu thương. Nội dung vụ việc của 24 hộ dân, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại và xem xét giải quyết các kiến nghị của các hộ dân theo quy định.
- 03 hộ dân (ông Trần Ngọc Bảo, ông Phan Văn Lực, ông Trần Văn Minh), trú tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ thu hồi đất và bồi thường diện tích đất bị ảnh hưởng do thi công, san ủi dự án kè sông Bàn Thạch. Nội dung vụ việc của 03 hộ dân, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ khẩn trương kiểm tra, rà soát và xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ông Nguyễn Hạnh và bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình kiến nghị việc thi công xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm hư hỏng nhà cửa và thiệt hại hoa màu của gia đình Ông. Nội dung vụ việc của ông Hạnh và bà Hoa, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh tiếp nhận đơn của Ông và sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Thăng Bình kiểm tra và xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ông Lê Văn Tổng, trú tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn kiến nghị việc UBND huyện Quế Sơn thu hồi đất của gia đình Ông để làm kênh từ năm 1988 và năm 2015 nhưng không bồi thường cho gia đình Ông. Nội dung vụ việc của Ông, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Quế Sơn kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm, trú tại tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đề nghị khen thưởng người có công với cách mạng. Nội dung vụ việc của ông Lâm, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Ban thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.

Nguyễn Thị Thiết

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019, trong ngày đã tiếp 5 lượt với 28 người, trong đó có 04 vụ việc liên quan đến ngành Tài nguyên &Môi trường như sau:

IMG20191112092617 - Copy1. 06 hộ dân (đại diện cho 10 hộ) xã Điện Phương thuộc diện giải tỏa xây dựng cầu Câu lâu từ năm 2001, đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung vụ việc, UBND thị xã Điện Bàn có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương về áp dụng giá đất và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1546/STNMT-QLĐĐ ngày 10/9/2019 hoàn trả hồ sơ và đề nghị giải trình các nội dung liên quan. Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất thuộc UBND thị xã Điện Bàn, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp để xem xét, giải quyết đề nghị của các hộ dân, báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
2. 15 hộ dân tại thôn Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên phản ánh cơ sở sản xuất và chế biến mỡ động vật của ông Nguyễn Văn Đông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vụ việc này UBND tỉnh đã có Công văn số 5051/UBND-TD ngày 27/8/2019 đề nghị UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, xử lý đơn của các hộ dân nhưng đến nay UBND huyện chưa có văn bản trả lời, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND huyện Duy Xuyên sớm chỉ đạo kiểm tra xử lý các nội dung phản ánh của nhân dân, báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
3. 05 hộ dân: Trần Thị Hội, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Thị Nhanh, Trần Thuận thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến để tạm hoãn thi hành án đối với các bản án dân sự về tranh chấp QSD đất giữa các hộ dân với ông Võ Đăng Thảo. HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tối cao sớm xét xử giám đốc thẩm đối với các bản án liên quan đến ý kiến kiến nghị của các hộ dân.
4. Ông Nguyễn Thành Nhân – xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có đơn đề nghị xem xét về diện tích đất đai của gia đình ông mà UBND xã đã hứa giao để sản xuất ....Các nội dung ông đề nghị các cơ quan của huyện Tiên Phước đang xem xét, xử lý, đề nghị ông chờ kết quả giải quyết của huyện, nội dung nào huyện giải quyết mà ông không thống nhất thì thực hiện quyền khiếu nại theo qui định của pháp luật.

Thanh Tra

Đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 30/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Phú tổ chức đối thoại với 02 hộ dân có đơn khiếu nại: ông Phạm Quang Huy và ông Dương Văn Dự, cùng trú tại khối phố Phú Trung, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.
Ông Huy khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường đối với diện tích 720 m2 đất nông nghiệp, tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3).
Ông Dương Văn Dự khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 900m2 đất nông nghiệp tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3)

image001 - CopytbSau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh 02 đơn khiếu nại của ông Huy và ông Dự; đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với 02 báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở, ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở.
Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở TN&MT - chủ trì buổi đối thoại kết luận:
- Báo cáo số 690/BC-STNMT ngày 30/9/2019 của Sở TN&MT về xác minh đơn khiếu nại của ông Dự và Báo cáo số 699/BC-STNMT ngày 03/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác minh đơn khiếu nại của ông Huy là đúng quy định của pháp luật.
- Nội dung đơn khiếu nại của ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy là không có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết chấp nhận.
- Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định giải quyết với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy.

Thanh Bình

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019. Trong ngày lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp 06 lượt công dân với tổng số là 19 người, trong đó có 03 vụ việc đông người. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, ông Trần Đình Tùng kết luận nội dung vụ việc như sau:
- Ông Đoàn Kim Hòa, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh kiến nghị yêu cầu UBND huyện Phú Ninh xem xét đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình Ông từ đất chuyên dùng sang đất ở. Nội dung vụ việc của ông Hòa, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời cho gia đình Ông theo quy định.

22-10-2019 - Copy
- 07 hộ dân (đại diện các hộ dân là bà Dương Thị Tố Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có ký hợp đồng góp vốn đặt mua đất nền với Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh tại dự án khu đô thị số 4, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn làm đơn vị phân phối và Công ty CP giao thông vân tải Quảng Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên do 02 Công ty xảy ra tranh chấp hợp đồng nên ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam can thiệp. Nội dung vụ việc của các hộ dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát đối với dự án Khu đô thị số 4 và yêu cầu Công ty CP giao thông vân tải Quảng Nam khẩn trương hoàn thành dự án; riêng nội dung các hộ dân ký hợp đồng góp vốn đặt mua đất nền với Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh là quan hệ dân sự, trường hợp các bên không thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng thì có quyền khởi kiện ra tòa án dân sự để được xem xét, giải quyết theo quy định.
- 04 hộ dân (bà Mai Thị Bích Huyền, ông Đinh My, ông Đinh Công Bước, ông Nguyễn Huy và bà Trần Thị Có) trú tại tổ 5, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Hội An sớm giải quyết dứt điểm liên quan đến dự án khu du lịch sinh thái biển Lê Phan và vệt cây xanh 20m, 02 dự án này quy hoạch từ năm 2006 đến nay nhưng không triển khai thực hiện, hiện nay nhà ở của các hộ dân xuống cấp nhưng địa phương không cho xây dựng, sửa chữa. Nội dung vụ việc của các hộ dân, UBND tỉnh giao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với UBND TP Hội An liên quan đến quy hoạch của 02 dự án và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
- 04 hộ dân (ông Võ văn Sơn, ông Huỳnh Ngọc Ánh, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Nguyễn Đăng Đẳng), thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình kiến nghị yêu cầu UBND huyện Thăng Bình xem xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với diện tích đất mà UBND huyện bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng ngập lụt vào năm 2003. Nội dung vụ việc của các hộ dân UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ông Nguyễn Xí, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình tố cáo cán bộ địa chính xã nhận tiền của dân nhưng không làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tố cáo việc bổ nhiệm bí thư đảng ủy xã nhưng không đủ tiêu chuẩn và khiếu nại Quyết định của UBND xã Bình Giang cho ông Xí nghỉ việc. Nội dung vụ việc của ông Xí, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình và UBND xã Bình Giang xem xét, giải quyết theo quy định.
- Ông Nguyễn Đình Bông và bà Trương Thị Hương, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên kiến nghị yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Bông và bà Hương. Nội dung vụ việc của ông Bông và bà Hương, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định.

Nguyễn Thị Thiết

Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Ngày 25/9/2019, Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho hơn 280 cán bộ tư pháp, lãnh đạo và cán bộ địa chính - xây dựng các xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã đồng bằng của tỉnh.

a464a9fc9350740e2d41Tại Hội nghị tập huấn, bà Trịnh Thị Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền phổ biến, trao đổi các nội dung liên quan đến nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, trong đó nhấn mạnh về kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai, xác định hành vi, đối tượng vi phạm.... Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra giải pháp, cách làm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại các địa phương, cũng như tuyên truyền để nhân dân chấp hành tốt pháp luật đất đai.

T.Tra

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019

Ngày 10/9/2019, PhóChủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019, trong ngày đã tiếp 6 lượt công dân với 14 người, trong đó có 02 vụ việc liên quan đến ngành Tài nguyên & Môi trường như sau:
1. Ông Vũ Ngọc Bảo, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đề nghị được nộp 50% tiền sử dụng đất để được cấp GCNQSD đất vì ông cho rằng 50% còn lại ông đã nộp cho UBND xã Tiên Lãnh từ năm 2005. Vụ việc này UBND huyện Tiên Phước đang chỉ đạo Thanh tra huyện rà soát, kiểm tra tham mưu huyện xem xét xử lý, HĐND Tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND huyện sớm giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

IMG20190910102636 - Copy
2. 7 hộ dân tại huyện Núi Thành là những hộ dân có nhà đất bị thu hồi khi thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đề nghị Tỉnh sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thêm cho các hộ theo quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung các hộ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh ...đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư dự án đường cao tốc sớm chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ còn thiếu để UBND các huyện chi trả cho nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, HĐND sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Giao Thông Vận Tải chỉ đạo giải quyết quyền lợi chính đáng của bà con.

T.Tra

Trang 1 trong tổng số 31