Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 26 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa nhỏ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Tây Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 26 ngày 27 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa nhỏ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 1.0 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 01 năm 2014: Nhiều mây; có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm trời lạnh, có nơi trời rét; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 15 đến 26 độ C; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 26 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào nhẹ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 25 ngày 26 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 1.0 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 01 năm 2014: Mây thay đổi; hai ngày sau có mưa rào nhẹ vài nơi; đêm trời lạnh; ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 15 đến 26 độ C; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 25 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Tây Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 1.0 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Chiều tối và đêm nay (23/01): vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Bắc cấp 4 - cấp 5.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 23 tháng 01 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, không mưa, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, không mưa, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, không mưa, đêm trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa nhỏ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Tây Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 1.0 - 2.0 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

Trang 10 trong tổng số 277