Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 06 ngày 07 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi; đêm không mưa; sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 05 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 04 ngày 05 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi; đêm không mưa; trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 04 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 03 ngày 04 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Sáng sớm có sương mù vài nơi ven bờ.

Tầm nhìn giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi; đêm không mưa; trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi; ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 03 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.0 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 02 ngày 03 tháng 02 năm 2014 tức là đêm 03 ngày 04 Giáp Ngọ)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi; đêm không mưa; trời lạnh; ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 16 đến 28 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Trang 8 trong tổng số 277