Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 09 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Đêm có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.75 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Hiện nay, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo khoảng trưa nay (09/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa  và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ tối và đêm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày mai (10/02) xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/02.

Các địa phương trong tỉnh từ ngày 10 tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 3.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ ngày 10  tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa  và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay (09/02), gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ tối và đêm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ ngày 10 tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 08 ngày 09 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày đầu không mưa, sáng có sương mù vài nơi; hai ngày sau có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam sau chuyển Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Nam cấp 4; sau chuyển Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối mai (09/02), gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều 10/02 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ đêm 09 ngày 10 tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng trưa mai (09/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối mai có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối mai, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày 10/02 xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/02.

Các địa phương trong tỉnh từ đêm 09 ngày 10 tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 3.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ đêm 09 ngày 10  tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 08 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng, đêm không mưa.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.75 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

Trang 7 trong tổng số 277