Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ chiều và đêm nay (11/02) có mưa rào vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 11 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.5 - 2.5 mét.

Tình trạng biển: biển động.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Trưa và chiều nay (10/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Các địa phương trong tỉnh từ đêm nay và ngày mai (11/02) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh, vùng ven biển gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ đêm nay và ngày mai (11/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ đêm nay và ngày mai (11/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 10 ngày 11 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa, mưa rào rải rác.

Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 6km trong mưa.

Gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.5 - 2.5 mét.

Tình trạng biển: Biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 02 năm 2014: Nhiều mây; có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4; nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Sáng nay (10/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5; Ở vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Các địa phương trong tỉnh từ chiều và đêm nay (10/02) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh, vùng ven biển gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ chiều và đêm nay (10/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ chiều và đêm nay (10/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

Trang 6 trong tổng số 277