Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Đêm qua (12/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa và mưa nhỏ.

Ngày hôm nay (13/02), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Các địa phương trong tỉnh từ chiều và đêm nay (13/02) có mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ chiều và đêm nay (13/02) có mưa, mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 13 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa, mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.25 - 2.25 mét.

Tình trạng biển: biển động.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 12 ngày 13 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa, mưa rào rải rác.

Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 6km trong mưa.

Gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.5 - 2.5 mét.

Tình trạng biển: Biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 02 năm 2014: Nhiều mây; có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm trời lạnh; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4; nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Chiều nay (12/02) không khí lạnh đã tiến sát các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (12/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Các địa phương trong tỉnh từ ngày mai (13/02) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ ngày mai (13/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Chiều nay (12/02) không khí lạnh đã tiến sát các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ ngày mai (13/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 12 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.25 - 2.25 mét.

Tình trạng biển: biển động.

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (12/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Trung Trung Bộ từ ngày mai (13/02) có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Các địa phương trong tỉnh từ ngày 13 tháng 02 có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam từ ngày 13 tháng 02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

Trang 5 trong tổng số 277