Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 17 ngày 18 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.75 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi đến nhiều mây; đêm trời lạnh, hai ngày sau có mưa, mưa rào rải rác; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3, hai ngày sau chuyển gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4; nhiệt độ từ 17 đến 31 độ C; vùng biển ngày đầu có gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5, hai ngày sau chuyển gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 17 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam  cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng sáng và trưa mai ngày 18/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5; Từ chiều mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày 19/02, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm 19/02.

Các địa phương trong tỉnh từ chiều tối ngày 19/02 có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển có nơi cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều tối ngày 19/02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai ngày 18/02 ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày 19/02, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm 19/02.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều tối ngày 19/02 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 15 ngày 16 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi; có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C; vùng biển có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 15 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 14 ngày 15 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu .

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.25 - 2.25 mét.

Tình trạng biển: Biển động nhẹ.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 02 năm 2014: Nhiều mây; đêm có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh, ngày giảm nắng yếu; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C; vùng biển có gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Trang 4 trong tổng số 277