Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Sáng nay (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ gây ra mưa, mưa rào và có nơi có dông ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Chiều và đêm nay (19/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5; Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đêm gió giảm dần; biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Từ chiều tối nay (19/02) vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Các địa phương trong tỉnh ngày hôm nay (19/02) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam ngày hôm nay (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, đêm gió giảm dần; biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Từ chiều tối nay (19/02) vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam ngày hôm nay (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 19 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa, mưa rào rải rác.

Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 6km trong mưa.

Gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.75 - 2.75 mét.

Tình trạng biển: Biển động.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Trưa và chiều nay (18/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm nay có mưa nhiều nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5; Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày mai (19/02), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Từ đêm mai (19/02) vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Các địa phương trong tỉnh từ chiều tối mai (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển có nơi cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều tối mai (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Trưa và chiều nay (18/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày mai (19/02), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Từ đêm mai (19/02), vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều tối mai (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 18 ngày 19 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, chiều tối mai có mưa rào nhẹ vài nơi.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.5 - 2.5 mét.

Tình trạng biển: Biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi đến nhiều mây; có mưa, mưa rào rải rác; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4; nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C; vùng biển gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Sáng nay (18/02), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo khoảng trưa nay (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm nay có mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5; Từ chiều nay ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày mai (19/02), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Từ đêm mai (19/02) vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau.

Các địa phương trong tỉnh từ chiều mai (19/02) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển có nơi cấp 4.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều mai (19/02) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

Trang 3 trong tổng số 277