Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 23 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều có nơi giảm mây nắng yếu, đêm trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, trưa chiều có nơi giảm mây nắng yếu, đêm trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.75 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 21 ngày 22 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, không mưa, trời lạnh, đêm ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, không mưa, đêm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào nhẹ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.75 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 02 năm 2014: Nhiều mây; ngày đầu không mưa, ngày giảm mây nắng yếu; hai ngày sau có mưa rào nhẹ vài nơi; trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C; vùng biển gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều và đêm nay (21/02) có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 21 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa nhỏ vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 1.0 - 2.0 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam đêm nay và ngày mai(21/02) có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 20 ngày 21 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, đêm có nơi trời rét.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh.

Gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6.

Độ cao sóng biển: Từ 1.25 - 2.25 mét.

Tình trạng biển: Biển động nhẹ.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 02 năm 2014: Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi; trên đất liền gió Tây Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C; vùng biển gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam chiều và đêm nay (20/02) có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

Trang 2 trong tổng số 277