Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Chiều ngày 16/9/2014 tại Văn phòng UBND huyện Thăng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình. Thành phần dự họp gồm có đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm KT TN& MT (đơn vị thi công), Lãnh đạo các Phòng: TN&MT, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Phát triển Cụm CNMT-DV, Văn phòng HĐND &UBND huyện, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, Bí thư xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã và Cán bộ địa chính của 06 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam.

Picture 371

            Tại cuộc họp đại diện Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Trung tâm Kỹ thuật TN &MT báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua. Đến nay khối lượng họp xét hồ sơ tại địa phương được 16.640 hồ sơ, đạt khoảng 95% so với tổng số hồ sơ đã kê khai đăng ký; tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra tiến độ vẫn còn chậm, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn sai sót, việc phối hợp giữa địa phương và đơn vị thi công đôi lúc chưa nhịp nhàng. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung chính:

1. Việc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân là rất cần thiết, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phải đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định của Pháp luật.

2. Yêu cầu UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, phải hoàn thành việc họp xét, xác nhận vào đơn đăng ký trước ngày 30/9/2014.

3. Giao Phòng TN & MT huyện chịu trách nhiệm tổ chức họp và theo dõi báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện và Sở TN &MT, 15 ngày tổ chức họp 01 lần. Phòng TN & MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện kiểm tra, thẩm tra chặt chẽ hồ sơ, giấy CNQSD đất trước khi trình Lãnh đạo UBND huyện ký giấy.

4. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện và UBND 06 xã thực hiện dự án, mỗi đơn vị 5.000.000 đồng.

5. Đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực, hoàn thiện hồ sơ và viết giấy chứng nhận QSD đất chuyển cho Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Phòng TN & MT thẩm định trình Lãnh đạo huyện ký giấy, hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất trước ngày 31/12/2014.

6. Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ UBND huyện Thăng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Hiếu

Tập huấn công tác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2013

Email In PDF.

Từ ngày 08/9-10/9/2014 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2013. Hội nghị do ông Đoàn Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất chủ trì và có sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác định giá đất của Sở TN&MT 16 tỉnh miền Trung Tây nguyên.

bicthu
Hội nghị được nghe Lãnh đạo Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất phổ biến những điểm mới trong công tác xác định giá đất theo Luật đất đai năm 2013; nguyên tắc, phương pháp và trình tự thủ tục thực hiện công tác xác định giá đất theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.
Sau mỗi nội dung trình bày, Lãnh đạo Cục đều có giải đáp những thắc mắc và nghe các ý kiến góp ý, đề xuất thiết thực từ các đại biểu tham dự, làm cơ sở để Cục tham mưu Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt hơn công tác định giá đất tại địa phương.
Liên quan đến công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 và công tác định giá đất cụ thể theo Luật đất đai năm 2013, Cục đã dự thảo Công văn chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố về nội dung này để các đại biểu tham gia góp ý. Theo đó, do Nghị định về khung giá đất và một số văn bản có liên quan chưa được ban hành kịp thời nên tiến độ thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2015 theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT không thể đảm bảo được; đối với công tác định giá đất cụ thể thì Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013.
Hội nghị cũng là dịp để cán bộ làm công tác định giá đất của các tỉnh, thành phố có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm để thực hiện công tác định giá đất ngày một tốt hơn.

Bích Thu

Tập huấn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.

Từ ngày 20/8-22/8/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức tập huấn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ TN&MT. Ông Nguyễn Đắc Nhẫn - Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch Chủ trì Hội nghị, tham dự đợt tập huấn có hơn 200 đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,thu hồi đất, giao đất.

lanhmage001
Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung hướng dẫn những điểm mới, những thay đổi so với quy định trước đây của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Trong phần thảo luận đại biểu các tỉnh, thành phố nêu lên nhiều vướng mắc, tồn tại như:
* Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ nay đến 31/12/2014 là chưa cụ thể;
- Cách xác định số liệu, bản dồ hiện trạng sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa đầy đủ, rõ ràng: Vì thời điểm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm lên Sở TN&MT để thẩm định là qúy III hàng năm và phải phê duyệt trước ngày 31/12, nhưng trong nội dung lập kế hoạch sử dụng đất có phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước, như vậy chưa xác định hết các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong các tháng còn lại của năm kế hoạch;
- Định mức kinh tế - kỹ huật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay chưa được ban hành. Các địa phương cấp huyện khó khăn về nguồn kinh phí để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
- Xác định vùng phụ cận của các dự án để thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất: nội dung này hướng dẫn chưa cụ thể;
* Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
- Việc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn ở địa phương, nhiều dự án rất khó thỏa thuận được;
- Chưa có hướng dẫn một cách cụ thể việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư...
Những nội dung vướng mắc mà các đại biểu nêu ra chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng sẽ được Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu có văn bản hướng dẫn cho các địa phương trong thời gian tới.

Quang Lạnh

Triển khai đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân

Email In PDF.

Từ ngày 21/8-22/8/2014, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp tại UBND các xã Trà Đốc, Trà Tân. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Thường trực UBND huyện do đ/c Nguyễn Nhuần chủ trì, đại diện lãnh đạo các ngành: VP HĐND&UBND huyện, phòng TN&MT, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng ĐKQSD đất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và 144 hộ dân các xã Trà Đốc, Trà Tân đăng ký nhận đất.
Trên cơ sở phạm vi ranh giới diện tích đất nhận bàn giao từ BQL Dự án Thủy điện 3, các xã Trà Đốc, Trà Tân xây dựng Phương án giao đất ở, đất sản xuất cho nhân dân: Xã Trà Đốc 99,16ha/128 hộ, xã Trà Tân 17 ha/16 hộ (trong đó chủ yếu ưu tiên cho các hộ tái định cư thiếu đất, các hộ không có đất, hộ gia đình khó khăn, và các trường hợp mới tách hộ).

l Hop Tra doc 1
Tại cuộc họp, đại diện các ngành, địa phương và bà con đã có nhiều ý kiến thiết thực nhằm tạo điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số có thêm tư liệu sản xuất sớm ổn định cuộc sống. Kết luận buổi họp đồng chí Nguyễn Nhuần chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Phương án, đo đạc, giao đất, cấp GCNQSD đất cho nhân dân. Đối với các hộ được giao đất, yêu cầu các hộ được giao đất có bản cam kết về trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao, không được chuyển nhượng, cho thuê với bất cứ hình thức nào trong thời gian 10 năm kể từ ngày giao. Nếu các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện đúng yêu cầu sẽ xem xét thu hồi đất.

Hoàng Vân Lĩnh

Kiểm tra thực địa dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Email In PDF.

Ngày 20/8/2014 Ông Đinh Văn Thu PCT Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực địa và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, đồng thời chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý: Dự án 1, Dự án 85; các Sở:TN&MT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo phòng TN&MT và UBND xã Tam Nghĩa.

anh va
Sau khi nghe các các đơn vị liên quan báo cáo về thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường, GPMB tại 13 tổ chức, doanh nghiệp; về đơn giá thay thế; giải trình các vị trí cống chui, đường gôm và phối hợp di dời hệ thống điện bị ảnh hưởng đường cao tốc; tình hình cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản; thuê đất và sơ bộ hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp; về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác đá xây dựng trên địa bàn; tình hình cấp phép xây dựng cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; ý kiến đề xuất liên quan đến việc BT, HT GPMB đường cao tốc đoạn qua xã Tam Nghĩa của phòng TNMT và lãnh đạo UBND xã Tam Nghĩa .
Ông Định Văn Thu kết luận:
- Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam: tiếp tục áp giá BT, HT và công khai cho 08 tổ chức, doanh nghiệp còn lại, hoàn thiện và trình thẩm định 5 phương án đã công khai; tài sản các tổ chức, doanh nghiệp ảnh hưởng gián tiếp ngoài vạch GPMB xem xét BT, HT theo đúng qui định, trường hợp cần thiết phải tính hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng cho các chủ sở hữu, Trung tâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện; hỗ trợ di dời hệ thống điện của các tổ chức, doanh nghiệp đang quản lý nằm trong vạch GPMB; phối hợp với Sư đoàn 315, UBND xã Tam Nghĩa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Núi Thành, phòng TN&MT, Tư vấn trích đo bản đồ địa chính giải quyết dứt điểm các liên quan về BT, HT GPMB giữa Sư đoàn 315 với 2 doanh nghiệp Hùng Vương và Vạn Tường; về đơn giá các hạng mục bồi thường ngoài qui định của tỉnh, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tổ chức thực hiện và áp giá BT, HT cho các tổ chức, doanh nghiệp sau khi VEC có văn bản hướng dẫn về giá thay thế và được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với các đơn vị liên quan: tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh kịp thời, đúng theo Chương trình hành động số: 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 28/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số: 210/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam, và theo qui định hiện hành của Nhà nước./.

Trần Văn Anh

 

Báo cáo khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 14/8/2014, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng thế giới phối hợp với Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo Khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong Quản lý Đất đai. Báo cáo nằm trong khuôn khổ Dự án Minh bạch Việt Nam được triển khai thực hiện từ năm 2013.

tp20140814 082318
Chủ trì Hội thảo có Bà Keiko Sato - Quyền Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và ông Lê Văn Lịch - Tổng cục Phó Tổng cục Quản lý Đất đai. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở TN&MT của 29 tỉnh, thành phố Nam Bộ, Nam Trung Bộ và một số chuyên gia đến từ các trường Đại học trên toàn quốc.
Hội thảo được nghe các chuyên gia trình bày 02 báo cáo gồm:
(1) Báo cáo Khung đánh giá quản trị đất đai: quan tâm và phân tích một số nhóm vấn đề:
- Việc áp dụng quản trị đất đai đối với một nước đang phát triển như Việt Nam là điều cần thiết và đặc biệt được quan tâm để sớm triển khai thực hiện. Theo đó, quản trị đất đai là hình thức quản lý đất đai có sự tham gia của người dân nhằm xác định hệ thống, thể chế để ban hành và thực thi các quyết định về quản lý đất đai theo hướng gần với người dân, tạo được sự đồng thuận cao của người dân để đạt đến mục đích là quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững.
- Việc quản trị đất đai yếu kém ở nhiều nước đang phát triển là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đầu cơ đất đai, giảm hiệu quả sử dụng đất và gia tăng tham nhũng.
- Thiết lập chỉ số đánh giá về quản lý đất đai để hướng tới đánh giá mang tính định lượng thay thế cho việc đánh giá mang tính chất định tính như hiện nay.
- Báo cáo cũng nhận định khuôn khổ chính sách và pháp luật về quản lý đất đai ở Việt Nam tương đối đầy đủ và phù hợp, thế nhưng việc thực thi pháp luật còn rất nhiều bất cập và đang cản trở quản lý đất đai tốt. Theo đó, báo cáo đã đề xuất các công việc ưu tiên liên quan để cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam trong thời gian tới, tương ứng với từng loại hình quản lý: Quy hoạch và quản lý sử dụng đất; định giá và thuế đất; quản lý đất công, thu hồi đất; cung cấp thông tin đất đai và giải quyết tranh chấp, quản lý xung đột.
(2) Báo cáo khảo sát tình hình công khai (minh bạch) thông tin trong Quản lý Đất đai.
Báo cáo đã đánh giá và xếp hạng chỉ số về tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai đối với Việt Nam, theo đó tỉnh Quảng Nam có chỉ số tiếp cận thông tin đất đai trên mạng đạt cao, đứng thứ 11/63, tuy nhiên chỉ số về thông tin bắt buộc công khai tại chỗ là một trong những tỉnh có điểm thấp nhất, đứng thứ 48/63.
Sau phần báo cáo, Hội thảo đã nghe các ý kiến góp ý từ các đại biểu, các chuyên gia, những kiến nghị thiết thực, làm cơ sở để WB hoàn thiện Báo cáo và dự kiến tiếp tục lấy ý kiến tham vấn được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm.
Các báo cáo là cơ sở nhằm giúp từng địa phương hiểu rõ hơn tầm quan trọng của quản trị đất đai trong giai đoạn hiện nay, là công cụ để hỗ trợ xác định các hành động ưu tiên giúp cải thiện thể chế, quy định pháp luật, việc thực thi pháp luật để cải thiện quản trị đất đai ở cấp quốc gia cũng như tương ứng với từng điều kiện của mỗi tỉnh, thành phố.

Nguyễn Thị Phước

Kiểm tra các dự án đầu tư du lịch ven biển trên địa bàn TP Hội An

Email In PDF.

Ngày 11/8/2014, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp và kiểm tra thực tế 04 dự án đầu tư du lịch ven biển trên địa bàn thành phố Hội An để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Kết thúc buổi họp, ông Đinh Văn Thu- PCT thường trực UBND tỉnh (kiêm Trưởng Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp) kết luận về các giải pháp đối với 04 dự án như sau:
1. Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Qudos của Công ty TNHH Qudos Hội An (VN):
Hiện trong vùng dự án còn 04 hộ dân, trong đó có 03 hộ bị thu hồi đất giải tỏa trắng và 01 hộ thu hồi đất nông nghiệp nhưng chưa thực hiện di dời do không thống nhất về diện tích đất tái định cư và đề nghị nhận thêm đất không đúng với quy định mặc dầu UBND thành phố Hội An đã nhiều lần đối thoại nhưng không thành. Đề nghị UBND thành phố Hội An tiến hành tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
2. Dự án khu du lịch cao cấp của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Sao:
Hiện trong vùng dự án còn 05 hộ dân chưa thống nhất về diện tích đất tái định cư và đề nghị nhận thêm đất không đúng với quy định. Đề nghị UBND thành phố Hội An tiếp tục vận động, đối thoại lần cuối, nếu không có kết quả thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
3. Dự án khu du lịch biển của Công ty cổ phần Lê Phan RESORT:
Thống nhất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm diện tích do vướng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (còn vướng 05 hộ, trong đó có 04 hộ thu hồi đất giải tỏa trắng). Đối với vệt cây xanh do nhà nước quản lý, nếu đơn vị có nhu cầu giải phóng mặt bằng nhanh vệt cây xanh thì phải ứng kinh phí cho địa phương để thực hiện, sau đó nhà nước sẽ bố trí nguồn kinh phí để hoàn trả.
4. Dự án khu du lịch Hội An-Holiday của Công ty cổ phần Đầu tư Hội An-Thái Bình Dương:
Thống nhất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm diện tích từ 68.310m2 xuống còn 42.000m2 do vướng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư.
* Tất cả các dự án trên đến ngày 30/9/2014 phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư (UBND thành phố Hội An thực hiện), đồng thời các đơn vị phải ký quỹ bảo đảm đầu tư, ký tiến độ thực hiện dự án và UBND thành phố Hội An cũng phải ký cam kết với nhà đầu tư về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Trần Bốn

Nông Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2013

Email In PDF.

Luật Đất đai 2013 là một đạo luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước, giúp quản lý đất đai chặt chẽ, có hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.

image003camtu
Để giúp cán bộ công chức, viên chức của Ngành tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện Nông Sơn hiểu rõ và thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai tại địa phương sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Ngày 13/8/2014 Phòng TN&MT huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, trao đổi các vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai 2013 cho hơn 40 cán bộ là cán bộ công chức, viên chức của Phòng TN&MT, Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và lãnh đạo cùng cán bộ Địa chính – Xây dựng các xã trên điạ bàn huyện. Hội nghị do đ/c Lê Ngọc Huấn - Trưởng phòng TN&MT huyện chủ trì.
Hội nghị đã giới thiệu: Luật Đất đai 2013 và những điểm mới, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định 472014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất và các thông tư hướng dẫn liên quan.
Sau phần phổ biến Luật và các Nghị định, các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc ở địa phương.
Kết luận tại Hội nghị, đ/c Lê Ngọc Huấn – Trưởng Phòng TN&MT huyện đã đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa về Luật và thường xuyên cập nhập thông tin các văn bản dưới Luật để đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật đất đai bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cẩm Tú

Tập huấn triển khai luật đất đai 2013

Email In PDF.

Sáng ngày 12/8/2014 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Đất đai năm 2013 do ông Nguyễn Viễn- Giám đốc Sở TN&MT chủ trì. Thành phần tham dự gồm có hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Lãnh đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

lanhIMG 6323
Nội dung Hội nghị bao gồm: Giới thiệu Luật Đất đai 2013 và những điểm mới; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Sau phần phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định, đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận những nội dung vướng mắc ở địa phương. Ông Nguyễn Viễn lưu ý các địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND các huyện, thành phố khẩn trương đăng ký danh mục, công trình dự án thực hiện trong 6 tháng cuối năm gửi về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và báo cáo danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2015:
- Công tác đo đạc bản đồ: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quản lý chặt chẽ hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương. Đối với các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền UBND cấp xã, Phòng TN&MT tập trung lực lượng, thời gian để phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức kê khai đăng ký, thẩm tra hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ.
- Công tác giá đất: Tập trung công tác định giá đất năm 2015 đảm bảo tiến độ, nội dung trình HĐND tỉnh thông qua trước khi ban hành. Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để thẩm định bảng giá đất của UBND tỉnh và giá đất cụ thể.
- Công tác bồi thường: khẩn trương phối hợp với Sở TN&MT để tham gia góp ý chuyên sâu quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai hai lớp tập huấn Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ TN&MT cho đối tượng là Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - xây dựng của cấp xã vào ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2014.

Quang Lạnh

Trang 8 trong tổng số 31