Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

Email In PDF.

Ngày 21/8/2013, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cho 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ Địa chính – Xây dựng xã, thị trấn. Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

IMG_1164

Tại Hội nghị ông Nguyễn Đức Xuân – Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thông qua Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện và Dự thảo Quyết định phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe thông qua Dự thảo Quyết định trên, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp bám sát tình hình thực tiễn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn.

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện được ủy quyền của UBND huyện tiếp thu ý kiến, sẽ chỉnh sửa Dự thảo Quyết định và trình UBND huyện ký ban hành.

Ánh Minh

Họp giải quyết vướng mắc dự án khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh

Email In PDF.

Sáng ngày 31/7/2013, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, cuộc họp do Chủ tịch UBND Tỉnh - Lê Phước Thanh chủ trì, tham dự gồm có: Ông Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thuơng, Văn hoá thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Phú Ninh và Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường. Sau khi nghe chủ đầu tư (Công ty Hùng Cường) báo cáo tình hình thực hiện Dự án và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến Dự án, nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận:

WP_20130731_001

- Đây là Dự án phức hợp có ý nghĩa quan trong trong phát triển du lịch và kinh tế xã hội không chỉ đối với huyện Phú Ninh mà còn đối với tỉnh nhà, đề nghị các ngành của tỉnh và UBND huyện Phú Ninh, các địa phương liên quan cần quan tâm phối hợp tốt để giúp nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan và triển khai Dự án. Đề nghị nhà đầu tư sớm triển khai dứt điểm việc hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực hiện đối với diện tích đất 59,77ha (UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 373/QĐUB ngày 30/01/2013).

- Việc triển khai quy hoạch 1/2000 đối với toàn bộ khu đất đã được UBND tỉnh phê quyệt quy hoạch tổng thể; Ưu tiên số 1 cho Công ty Hùng Cường, đề nghị Công ty Hùng Cường phải rà soát việc thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 mà UBND tỉnh đã phê duyệt để xem xét đề nghị điều chỉnh những nội dung không phù hợp, kể cả giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, trên cơ sở đó xác lập hồ sơ xin thuê đất hoặc giao đất 1 lần (kể cả phần Công ty xin điều chỉnh sang kinh doanh bất động sản du lịch), Công ty Hùng Cường phải cam kết việc sử dụng đất được giao, được thuê với UBND tỉnh, nếu không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi.

- Về nội dung xin cấp giấy phép bến thuyền: Giao Sở Giao thông vận tải Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu quy định của pháp luật hướng dẫn nhà đầu thư thực hiện,

- Về đường chính của Khu du lịch (3,2 km), thống nhất giao không thu tiền sử dụng đất để nhà đầu tư quản lý, bảo dưỡng, duy tu, nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan làm đường dân sinh để phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân đối với diện tích đất rừng khoảng 51 ha (theo báo cáo của UBND huyện Phú Ninh, nhà đầu tư hỗ ttrợ 50% vấn, 50% còn lại ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ.

- Về đoạn đường từ đường ĐT 616 đi bến thuyền Hồ Phú Ninh: Thống nhất chủ trương cho nâng cấp, giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất.

- Về Công tác bảo vệ môi trường: Đề nghị Công ty hoàn thiện để bổ sung các nội dung Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường đã yêu cầu để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi  trường của Dự án, trong đó phải đặc biệt quan tâm bảo vệ chất lượng nguồn nước. Giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất việc thành lập Trạm quan trắc nguồn nước Hồ Phú Ninh và Trạm bảo vệ động vật hoang dã của khu vực.

- Về nội dung xây dựng Tượng phật trong Khu du lịch: Giao Sở Văn hoá thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và UBND huyện Phú Ninh tham mưu.

- Về bảo vệ và ủng hộ thương hiệu Nước khoáng Phú Ninh: Thống nhất theo đề nghị của Công ty, đề nghị các cơ quan chức năng cùng Công ty triển khai thực hiện và phải thực hiện ngay.

Thanh Hà

Chương trình khách mời trường quay: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-thực trạng và giải pháp”

Email In PDF.

Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 30/7/2013, tại Đài PT-TH Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đài PT-TH Quảng Nam lên sóng trực tiếp Chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thực trạng và giải pháp”.

Tham dự Chương trình có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nông Sơn và cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Chương trình, các đại biểu đã chia sẽ nhiều thông tin, những kinh nghiệm, đặc biệt đã phân tích đúng thực trạng, bàn luận những giải pháp cụ thể mà Sở, ngành và địa phương đã triển khai nhằm phấn đấu đạt kết quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội để cuối năm 2013 phải cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

Thông qua đường dây nóng, nhiều người dân đã trao đổi những vấn đề cụ thể liên quan đến vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại địa phương, nội dung vướng mắc đã được trả lời cụ thể tại Chương trình, tuy nhiên do thời lượng phát sóng có hạn nên nhiều câu hỏi của bạn xem truyền hình sẽ được tiếp tục thông tin trong các chương trình liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian đến./.

Thiện Phước

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 23/7/2013, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự làm việc ở tỉnh còn có các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan.

TT_Tinh_uy_lam_viec_voi_TBinh_copy

Sau khi nghe Đồng chí Phan Nghĩa – TUV – Bí thư huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những kiến nghị, đề xuất của huyện, đại diện các sở, ban, ngành tham gia ý kiến thảo luận. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ kết luận một số nội dung liên quan đến ngành Tài nguyên Môi trường như sau:

1/- Về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa đến năm 2020 phải tuân thủ Nghị quyết 74/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ về phê duyệt Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2012 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về Phân bổ chỉ tiêu qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử  dụng đất đến năm 2015 cho các huyện, thành phố; trường hợp cần thiết tỉnh sẽ xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo qui định

2/- Tập trung đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu theo Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp để hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trong năm 2013, bao gồm cả việc thực hiện dự án tổng xây dựng HSĐC và CSDL vùng Đông của huyện.

3/- Phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng giá đất...

Đắc Nguyễn

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 26/6/2013, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nội dung sửa đổi lần này tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, như: (1)Việc xử lý đối với diện tích đất ở còn lại sau khi bị thu hồi; (2) Việc di dời, cải táng mồ mả; (3) Điều chỉnh tăng đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở tại các địa phương, tăng mức hỗ trợ trồng trọt đối với hộ gia đình, cá nhân được giao lại đất nông nghiệp; (4) Quy định rõ hạn mức đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề; (5) Quy định cụ thể việc lập và thực hiện phương án đào tạo và chuyển đổi nghề; (6) Suất tái định cư tối thiểu và suất đầu tư hạ tầng; (7) Trường hợp, điều kiện và mức được bố trí tái định cư; (8) Điều chỉnh giảm thời gian thực hiện việc thẩm định phương án BT, HT & TĐC; (9) Điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường của một số hạng mục vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Để xử lý trường hợp chuyển tiếp, quy định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt, đang chi trả hoặc chi trả xong tiền BT, HT & TĐC trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố, xem xét lại theo chính sách và đơn giá mới.

Với nhiều thay đổi cơ bản về nội dung, trong đó tập trung ở vấn đề tái định cư, hy vọng khi Quyết định triển khai thực hiện đi vào cuộc sống sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nâng cao lợi ích của người có đất bị thu hồi, từ đó giảm thiếu những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan, nhất là trong vấn đề tái định cư.

Nguyễn Thị Phước

Hội nghị công bố Nghị quyết của Chính phủ về QH, KHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 28/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-25015) của tỉnh Quảng Nam và triển khai Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện thay thế Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự gồm: Đại diện Thường trực HĐND, Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Thành viên Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Phân xã TTXVN tại Quảng Nam dự và đưa tin.

Sau phần công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh và ý kiến đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành, PCTTT UBND tỉnh kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và chỉ tiêu sử dụng dụng đất do tỉnh phân bổ cho cấp huyện. Trong đó đặc biệt là phải thực hiện nghiêm việc chuyển mục đích đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng PH sang cho các mục đích phi nông nghiệp theo đúng QH, KHSD đất được duyệt, chỉ tiêu phân bổ và các quy định của Chính phủ.

Sau hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại về công khai, công bố QH, KHSD đất theo đúng quy định.

Quang Lạnh

Sơ kết 2 năm thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 13/6/2013, Sở TN & MT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có: Lãnh đạo Cục Đăng ký thống kê, Cục CNTT, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam, Sở Tài chính, Ban Ngân sách HĐND tỉnh, Sở TNMT, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Trung tâm KTTN&MT; UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên; Lãnh đạo 38 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng triển khai thực hiện Dự án; Lãnh đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát.

Tại Hội nghị, Sở TN&MT đã khái quát tình hình xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tỉnh Quảng Nam; tình hình triển khai thực hiện các dự án thành phần tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng đông Sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên; Giới thiệu tóm tắt Dự án đầu tư trang thiết bị Hệ thống thông tin đất đai và nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường.

Du_an_HCDC

Kết quả thực hiện Dự án đến nay về thành lập lưới địa chính được 332 điểm, tìm tiếp điểm 52 điểm. Đo đạc lập bản đồ địa chính với diện tích 39.865,35 ha, 1.357 mảnh bản đồ. Kê khai đăng ký giấy CNQSD đất khoảng 114.255 hồ sơ. Việc thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đang triển khai thực hiện tại 38 xã, phường, thị trấn. Dự án đầu tư trang thiết bị đang triển khai gói thầu số 1.

Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Cục Đăng ký Thống kê, Cục Công nghệ Thông tin. Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở TN &MT kết luận và nêu ra một số giải pháp cần phải tập trung trong thời gian đến đó là:

     (1) Các đơn vị thi công tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL ở tất cả các địa phương, không nhất thiết phải chờ thực hiện xong công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất rồi mới xây dựng cơ sở dữ liệu QLĐĐ. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác cấp huyện và HĐTV đất đai cấp xã tuyên truyền, phổ biến nội dung Dự án đến từng khối phố, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố, tổ đoàn kết để đông đảo nhân dân hiểu, hợp tác và tạo điều kiện triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án về UBND các huyện, thành phố và Sở TN& MT để theo dõi, chỉ đạo. Tiến hành phân loại hồ sơ theo từng đối tượng trên cơ sở Công văn số 580/STNMT-ĐK ngày 19/7/2012 của Sở TN&MT hướng dẫn. Các hồ sơ đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện về cấp mới và cấp đổi GCNQSD đất để thực hiện;

     (2) Đơn vị tư vấn giám sát căn cứ kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công và nội dung Dự án được duyệt, bố trí lực lượng nắm vững chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực đăng ký, xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ, thường xuyên bám sát công trình đảm bảo nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định. Có trách nhiệm phát hiện và đề xuất Chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc kịp thời. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm dự án, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị thi công lập thủ tục nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm dứt điểm theo từng hạng mục công việc theo quy định. Kết quả giám sát định kỳ hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, thành phố, Sở TN &MT để theo dõi, chỉ đạo;

     (3) UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo HĐTV đất đai xã, phường, thị trấn tập trung lực lượng, ưu tiên cao nhất cho công tác họp xét, xác nhận vào hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất đã được đơn vị thi công bàn giao, lập thủ tục hồ sơ trình Văn phòng ĐKQSD đất, Phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện, thành phố ban hành quyết định cấp giấy CNQSD cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Văn phòng ĐKQSD đất, Phòng TN&MT hoặc Sở TN&MT để giải quyết;

     (4) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tập trung lực lượng, tranh thủ thời gian, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát trong quá trình xét, xác nhận hồ sơ kê khai đăng ký theo kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công đã đăng ký với địa phương. Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ, xem xét các trường hợp đủ điều kiện lập thủ tục trình UBND huyện, thành phố ra quyết định cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân;

     (5) UBND thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành nên chọn một xã điểm để thực hiện, triển khai dự án đầu tư trang thiết bị máy móc, công nghệ thông tin để vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

     (6) UBND huyện, thành phố đầu tư Cử nhân tin học để phụ trách công tác vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu QLĐĐ.

     (7) Cuối tháng 6/2013 Sở TN&MT phối hợp với QRT Quảng Nam tổ chức chương trình khách mời trường quay để họp bàn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy CNQSD đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

     (8) Sở TN&MT phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc kiểm tra các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khối lượng, dự toán phát sinh lớn hoặc thực tế thi công có sự thay đổi thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt, đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng quy định.

     (9) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, ưu tiên cao nhất cho công tác xét duyệt hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất. Chỉ đạo Sở Tài chính cân đối nguồn thu từ đất để bố trí vốn đối ứng 10% thực hiện dự án, Sở TN &MT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh;

     (10) Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ Thông tin có chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ về vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai ở Trung ương. Ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị máy móc để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được thông suốt và đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án;

     (11) Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP đến nay đã sắp hết. Kính đề nghị Tổng cục QLĐĐ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, nhất là đối với các trường hợp cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp đang được triển khai thực hiện theo Dự án./.

Ngọc Hiếu

Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Để nắm rõ tình hình và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 04/08/2011 và Chỉ thị 05/CT-TTG ngày 04/04/2013, ngày 03/06/2013 Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Ngọc Quang đã có buổi làm việc với Sở TN&MT.

IMG_0560

Theo báo cáo của Sở TN&MT, tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được hơn 7.000 GCNQSD/17.500 ha đất cho các tổ chức, đạt hơn 80%; đối với hộ gia đình, cá nhân đã cấp được 288.396 GCN/151.672 ha đất nông nghiệp, đạt 90,3% và 349.495GCN/19.669 ha đất phi nông nghiệp, đạt 92,87%. Hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 14.220 GCN cần cấp, với khoảng kinh phí cần có hơn 3,1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu ngành TN&MT rà soát lại toàn bộ diện tích các loại đất đã được CGCNQSD đất và diện tích cũng như đối tượng còn lại cần phải cấp GCN từ nay đến cuối năm 2013 để có kế hoạch phấn đấu hoàn thành theo yêu cầu của Quốc hội và của Chính phủ. Đặc biệt đối với các tổ chức sử dụng đất, cần xem lại nhu cầu, hiện trạng sử dụng để cân đối lại, nhất là các tổ chức quản lý rừng cần xác định lại theo đường phân thủy để kết hợp thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của chính phủ. Sắp tới UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với một số huyện có tiến độ thực hiện chậm để phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành tốt công tác này trong năm 2013.

Sở TN&MT cũng đang gấp rút chuẩn bị nội dung Chương trình “Khách mới trường quay” trên kênh QRT về CGCNQSD đất vào cuối tháng 06/2013.

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My, trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, các ngành của huyện và các địa phương có liên quan để nghe báo cáo kết quả tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua.

Chủ trì buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã đánh giá cao về sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Cao su Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su tại các xã trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, xây dựng quy chế hưởng lợi, đo đạc giải thửa và đã có một số diện tích đưa vào san ủi để trồng cây. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần giải quyết đó là:

- Về thủ tục đất đai chưa được thực hiện đúng theo các quy định nên đề Nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan và các địa phương để hoàn chỉnh các thủ tục đất đai theo yêu cầu để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Về quy chế hưởng lợi các ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Công ty để xây dựng quy chế hưởng lợi giữa người dân với Công ty sao cho hài hòa về lợi ích, không trái với các quy định của pháp luật.

- Về thỏa thuận đất đai giữa người dân với Công ty phải trên cơ sở phạm vi được quy hoạch và sự tự nguyện của người dân.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Anh Tuấn đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang khẩn trương triển khai thực hiên các công việc theo yêu cầu của huyện, đồng thời chỉ đạo các ngành có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiền cho Công ty sớm được thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Minh Tài

Trang 8 trong tổng số 25