Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Email In PDF.

Chiều ngày 20/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng (chủ đầu tư), Giao thông Vận tải, TN&MT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và truyền thông, Ban Quản lý khu KTM Chu Lai; Ban Quản lý các Khu CN tỉnh, Ban Quản lý Phát triển ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn tỉnh Quảng Nam (đơn vị tư vấn).

Copy of hPicture 860
Qua nội dung báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn; ý kiến tham gia thảo luận của các Sở, ban, ngành và giải trình của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung:
1. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam phải bám vào Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.
2. Việc chậm phát triển đô thị ở tỉnh do yếu tố đầu tư, yếu tố động lực để phát triển dân số chưa nhiều; tỷ lệ đô thị hóa của Quảng Nam chiếm tỷ lệ 19-20 % là phù hợp. Để Quảng Nam phát triển về đô thị phải nâng cao độ đồng đều giữa các vùng, miền; những vùng động lực phải tập trung đầu tư. Nguồn kinh phí nếu có thì sẽ đầu tư cho phát triển đô thị nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vì tỉnh ta đang chi phối nguồn kinh phí cho nông thôn và miền núi.
3.Cần rà soát lại các tiêu chí về dân số và đất đai, tất cả các huyện miền núi phải có 01 điểm để phát triển đô thị; các vùng động lực thì phải kiên trì thực hiện theo quy hoạch vùng của tỉnh; phải nghiên cứu chương trình nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp để tăng dân số cơ học cho vùng động lực Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc.
4. Hạ tầng kết nối lưu ý phải đảm bảo các tiêu chí và quy hoạch vùng; phải có cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cần phải điều chỉnh thay đổi những vấn đề về phát triển đô thị có tính khả thi chưa cao; đánh giá, rà soát tiêu chí để hình thành phát triển đô thị.
5. Quy hoạch đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam có 20 đô thị, trong đó: 02 đô thị loại II (Tam Kỳ, Hội An), 01 đô thị loại III (Núi Thành), 06 đô thị loại IV (Điện Bàn, Ái Nghĩa, Nam Phước, Hà Lam, Thạnh Mỹ, Khâm Đức), 11 đô thị loại V (P'Rao, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Tiên Kỳ, Trà My, Trung Phước, Tắk Pỏ, Tơ Viêng, Hương An, Việt An).
6. Giao cho Sở Xây dựng đề xuất từng bước để hình thành Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam; chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh sửa theo các nội dung góp ý, sớm hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định.

Ngọc Hiếu

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cả nước sẽ tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp vào ngày 1/1/2015, nhằm đẩy mạnh giảm thủ tục hành chính về đất đai, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương lúng túng trong triển khai do thiếu thông tư hướng dẫn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, hiện nay, cả nước có 2 địa phương đã hoàn thành mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp và có chi nhánh tại tất cả các quận, huyện là Đồng Nai và Đà Nẵng. Một số tỉnh, thành phố khác cũng đã và đang triển khai, nhân rộng mô hình này.

DSC01818

Khi triển khai Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, nhiều địa phương gặp khó khăn do thiếu thông tư hướng dẫn nên vẫn còn những hạn chế như: Chậm trễ trong việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính; chưa hỗ trợ tích cực để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình; chưa thực hiện việc phân cấp quản lý và sắp xếp lại hồ sơ địa chính theo mô hình mới, chưa thuận tiện cho tra cứu, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên.

Bên cạnh đó, cơ cấu tài chính và biên chế nhân sự cũng gặp nhiều khó khăn. Do cơ chế tài chính chưa rõ ràng nên hạn chế kinh phí để trả tiền lương và các chế độ cho nhân viên hợp đồng. Ngoài ra, trang thiết bị làm việc còn thiếu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cập nhật hồ sơ đăng ký vào cơ sở dữ liệu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT, dự kiến trình 3 Bộ trưởng của 3 Bộ này ký trong tháng 11 này.

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/CP, cả nước sẽ tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp và hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng, công việc này sẽ được các địa phương cố gắng thực hiện sớm vào 1/1/2015.

Khi thực hiện Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, số lượng thủ tục đất đai giảm chỉ còn 41 thủ tục (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục công bố trước đây). Bên cạnh đó, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Về thời gian thực hiện thủ tục, tổng thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính về đất đai theo hướng các thủ tục giảm thời gian thực hiện hơn so với trước đây. Nghị định không quy định về thời gian thực hiện theo từng bước và giao UBND cấp tỉnh quy định để thuận tiện và chủ động hơn trong việc cắt giảm thời gian thực hiện trong từng bước cụ thể cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

(ST)

Hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0: Hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý ngành TN&MT

Email In PDF.

Từ ngày 20 – 31/10/2014, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin địa lý eKGIS tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 thuộc gói thầu số 6 Dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015". Thành phần tham gia khóa tập huấn: Văn phòng Đăng ký tỉnh; Trung tâm CNTT; Phòng TN&MT và Văn phòng ĐKQSD đất TP Tam Kỳ. Ngoài ra cũng có 1 số cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Núi Thành, Chi cục QLĐĐ tỉnh cũng tham dự khóa tập huấn trên.

IMG 7392

Khóa tập huấn đã giới thiệu, hướng dẫn các học viên về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 nhằm giúp học viên sử dụng thành thạo hệ thống, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, cụ thể: Cập nhật, theo dõi và quản lý biến động đất đai; Quản lý, phân tích và trợ giúp thuế, giá trị đất; Hướng dẫn cài đặt CSDL đất đai; Hướng dẫn quản trị CSDL đất đai; Hướng dẫn tra cứu, tổng hợp thông tin đất đai; Hướng dẫn đăng ký đất đai, cập nhật CSDL đất đai; Hướng dẫn chỉnh lý biến động không gian.

Kết thúc khóa tập huấn ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT là nhu cầu cấp bách, rất cần thiết, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý của ngành mà đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Đồng thời đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác xây dựng CSDL tại địa phương; coi trọng việc ứng dụng CNTT trong quản lý đất đai và yếu tố con người trong việc sử dụng các ứng dụng CNTT đó cũng rất quan trọng; Các địa phương cần quan tâm công tác xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm liên thông và đồng bộ từ các khâu đo đạc địa chính, phục vụ đăng ký cấp GCN, cho đến xây dựng CSDL... góp phần thực hiện thành công dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015.

Thạch Thảo

Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1633/UBND-KTN ngày 15/5/2013 Của UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, cũng như lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp và có hệ thống. Trên cơ sở đó, ngày 02/3/2013 Phòng TN&MT huyện Nông Sơn đã có Kế hoạch số 01/KH-TNMT để đo vẽ cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

camtu image001
Năm 2014, xác định công tác cấp GCNQSD đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với UBND các xã trong huyện, trong đó có xã Phước Ninh tiến hành xây dựng quy trình cấp GCN phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai công tác đo vẽ, lập thủ tục cấp GCNQSD đất đến từng thôn trên địa bàn xã; Hướng dẫn nhân dân phát ranh, cắm mốc ranh giới từng thửa đất, đồng thời yêu cầu các hộ trực tiếp tham gia dẫn mốc theo đúng thực tế sử dụng trong quá trình đo đạc; Thu thập thông tin liên quan của từng thửa đất đang sử dụng; lập thủ tục trình UBND huyện ký giấy chứng nhận.
Với kết quả đạt được, sáng ngày 26/9/2014 Phòng TN&MT huyện, phối hợp với UBND xã Phước Ninh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp cho 121 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. Với sự tham dự của các ban, ngành, đoàn thể của huyện và xã, đặc biệt là sự có mặt đồng đủ của 121 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần này.
Hòa chung trong không khí long trọng và trang nghiêm của buổi lễ là niềm vui, phấn khởi của bà con nhân dân xã Phước Ninh.
Ông Nguyễn Viết Khoa một người dân được cấp giấy trong đợt này phát biểu:"Chúng tôi thực sự vui mừng, phấn khởi khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bởi vì nó tạo cho người dân an tâm trong quá trình sản xuất, có điều kiện thế chấp để vay vốn giải quyết công ăn việc làm, quan trọng nhất là xác lập được quyền sở hữu của mình".

Cẩm Tú

Bắc Trà My tổ chức lễ trao GCN QSD đất ở và đất vườn cho các hộ dân tái định cư tại xã Trà Bui

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My và được sự đầu tư kinh phí của Ban quản lý dự án thủy điện 3, từ đầu năm 2014 Phòng TN&MT đã phối hợp cùng UBND xã Trà Bui tiến hành lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp Giấy CNQSD đất ở và đất vườn cho các hộ dân tái định cư xã Trà Bui.

Copy of a
Đến nay đã đo đạc được 320.553,7 m2 đất ở nông thôn, trên cơ sở kết quả đó, Phòng TN-MT đã đối chiếu các hồ sơ có liên quan, tiến hành lập hồ sơ kê khai đăng ký và các thủ tục có liên quan theo quy định, xác định hồ sơ đủ điều kiện và đã tham mưu UBND huyện xem xét giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho 288 hộ/286.860,9 m2 đất ở nông thôn và đất vườn.
Ngày 18/9/2014, được sự thống nhất của UBND huyện, Phòng TN&MT huyện tổ chức lễ trao Giấy CNQSD đất ở và đất vườn cho 288 hộ dân tái định cư đủ điều kiện cấp Giấy nêu trên. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Phòng TN&MT, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trà Bui, cán bộ Địa chính - Xây dựng - Môi trường, cán bộ Nông lâm, cán bộ Văn phòng - Thống kê xã và thôn trưởng các thôn 2, 3, 4, 5, 6 trên địa bàn xã. Đ/c Nguyễn Đức Xuân - Trưởng phòng TN&MT huyện chủ trì buổi lễ và trao Giấy CNQSD đất cho đại diện các hộ dân tại các thôn.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc một khi nhân dân chúng ta đã có được GCN QSD đất là điều kiện hết sức thuận lợi trong việc giao dịch tín dụng và căn dặn bà con quản lý tốt GCN, không để hư hỏng. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Trà Bui rà soát bổ sung những hộ còn thiếu để tiếp tục giải quyết.

Ánh Minh

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm việc về dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Email In PDF.

Sáng ngày 16/9/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND cùng lãnh đạo các Sở, ngành các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Về phía tỉnh Quảng Nam, có ông Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo BT, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

20140916 094625 Phuoc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đã báo cáo về tiến độ GPMB đoạn qua địa bàn từng địa phương, những tồn tại và kiến nghị với Bộ trưởng trong thời gian tới, theo đó:

Dự án có tổng chiều dài tuyến 140,1 km, trong đó đoạn qua thành phố Đà Nẵng: 7,9 km; Quảng Ngãi: 41 km và tỉnh Quảng Nam là địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất, với chiều dài tuyến 91,2 km. Đến nay công tác GPMB, bàn giao cho VEC và Nhà thầu thi công là 101,4 km, đạt 77 %, trong đó: Đà Nẵng 6,5/7,9 km (đạt 82,28 %); Quảng Ngãi 32,2/41 km (đạt 78,54 %) và Quảng Nam 62,7/91,2 km (đạt 68,75 %).

Tổng nguồn vốn GPMB và TĐC cho toàn tuyến là 2.422 tỷ. Đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí cho các địa phương 1.413 tỷ, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Nam 782 tỷ. Nhu cầu vốn từ nay đến cuối năm là 799 tỷ, trong đó nhu cầu vốn của Quảng Nam là 400 tỷ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ Trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận sự quyết tâm, chỉ đạo điều hành của UBND các tỉnh, thành phố, sự nỗ lực phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chuyên môn và các bên liên quan trong quá trình GPMB và triển khai thi công dự án, nhấn mạnh lại tầm quan trọng của dự án trọng điểm, cấp bách đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Để tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, hiệu quả GPMB và thi công trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc ĐN-QN, lãnh đạo Bộ GTVT làm Trưởng Ban, các Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cùng tham gia. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác, tiến độ BT, GPMB; vật liệu thi công; tiến độ, giám sát thi công,…

(2) Nguồn vốn BT, GPMB: Giao VEC khẩn trương chuẩn bị nguồn vốn để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của các địa phương. Đồng ý chủ trương cho VEC vay ngắn hạn, chậm nhất đến 15/10/2014 phải bảo đảm nguồn vốn cho các địa phương thực hiện công tác GPMB theo đúng tiến độ đã cam kết. Đồng thời, thống nhất ứng tiền BT, GPMB cho 02 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để triển khai xây dựng các khu TĐC.

(3) Về quy hoạch đấu nối và thay đổi thiết kế: Giao VEC làm việc lại với các địa phương để xác định cụ thể phương án bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo phù hợp, khớp nối với giao thông vùng và giao thông tại các địa phương.

(4) Tổ chức thi công: Giao VEC xây dựng cụ thể phương án tổ chức thi công, phương án phải được phê duyệt, trong đó phối hợp chặt chẽ với địa phương để xác định cụ thể các nội dung: sử dụng đường công vụ, phương án hoàn trả đường, loại xe, tải trọng, tốc độ, giải pháp đảm bảo môi trường trong quá trình thi công,…

(5) Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo kịp thời công tác GPMB, đây là nội dung quyết định đến tiến độ, chất lượng dự án. Về cung cấp vật liệu: thống nhất theo đề xuất của các địa phương là chỉ cung cấp cho các Nhà thầu chính theo hợp đồng. Chỉ đạo Công an, Sở Giao thông Vận tải phối hợp trong tổ chức thi công để đảm bảo an toàn giao thông, lưu ý kiểm soát tải trọng, không vì áp lực tiến độ mà cho phép các xe quá tải lưu thông.

Cùng ngày Bộ Trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi  kiểm tra thực địa việc GPMB và triển khai thi công tại các gói thầu.

Nguyễn Thị Phước

Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Chiều ngày 16/9/2014 tại Văn phòng UBND huyện Thăng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình. Thành phần dự họp gồm có đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm KT TN& MT (đơn vị thi công), Lãnh đạo các Phòng: TN&MT, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm PTQĐ huyện, Trung tâm Phát triển Cụm CNMT-DV, Văn phòng HĐND &UBND huyện, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, Bí thư xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ xã và Cán bộ địa chính của 06 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam.

Picture 371

            Tại cuộc họp đại diện Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Trung tâm Kỹ thuật TN &MT báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua. Đến nay khối lượng họp xét hồ sơ tại địa phương được 16.640 hồ sơ, đạt khoảng 95% so với tổng số hồ sơ đã kê khai đăng ký; tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra tiến độ vẫn còn chậm, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn sai sót, việc phối hợp giữa địa phương và đơn vị thi công đôi lúc chưa nhịp nhàng. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung chính:

1. Việc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân là rất cần thiết, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phải đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định của Pháp luật.

2. Yêu cầu UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, phải hoàn thành việc họp xét, xác nhận vào đơn đăng ký trước ngày 30/9/2014.

3. Giao Phòng TN & MT huyện chịu trách nhiệm tổ chức họp và theo dõi báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện và Sở TN &MT, 15 ngày tổ chức họp 01 lần. Phòng TN & MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện kiểm tra, thẩm tra chặt chẽ hồ sơ, giấy CNQSD đất trước khi trình Lãnh đạo UBND huyện ký giấy.

4. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện và UBND 06 xã thực hiện dự án, mỗi đơn vị 5.000.000 đồng.

5. Đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực, hoàn thiện hồ sơ và viết giấy chứng nhận QSD đất chuyển cho Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Phòng TN & MT thẩm định trình Lãnh đạo huyện ký giấy, hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất trước ngày 31/12/2014.

6. Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ UBND huyện Thăng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Hiếu

Tập huấn công tác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2013

Email In PDF.

Từ ngày 08/9-10/9/2014 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2013. Hội nghị do ông Đoàn Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất chủ trì và có sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác định giá đất của Sở TN&MT 16 tỉnh miền Trung Tây nguyên.

bicthu
Hội nghị được nghe Lãnh đạo Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất phổ biến những điểm mới trong công tác xác định giá đất theo Luật đất đai năm 2013; nguyên tắc, phương pháp và trình tự thủ tục thực hiện công tác xác định giá đất theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.
Sau mỗi nội dung trình bày, Lãnh đạo Cục đều có giải đáp những thắc mắc và nghe các ý kiến góp ý, đề xuất thiết thực từ các đại biểu tham dự, làm cơ sở để Cục tham mưu Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt hơn công tác định giá đất tại địa phương.
Liên quan đến công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 và công tác định giá đất cụ thể theo Luật đất đai năm 2013, Cục đã dự thảo Công văn chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố về nội dung này để các đại biểu tham gia góp ý. Theo đó, do Nghị định về khung giá đất và một số văn bản có liên quan chưa được ban hành kịp thời nên tiến độ thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2015 theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT không thể đảm bảo được; đối với công tác định giá đất cụ thể thì Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013.
Hội nghị cũng là dịp để cán bộ làm công tác định giá đất của các tỉnh, thành phố có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm để thực hiện công tác định giá đất ngày một tốt hơn.

Bích Thu

Tập huấn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Email In PDF.

Từ ngày 20/8-22/8/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức tập huấn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ TN&MT. Ông Nguyễn Đắc Nhẫn - Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch Chủ trì Hội nghị, tham dự đợt tập huấn có hơn 200 đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,thu hồi đất, giao đất.

lanhmage001
Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung hướng dẫn những điểm mới, những thay đổi so với quy định trước đây của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Trong phần thảo luận đại biểu các tỉnh, thành phố nêu lên nhiều vướng mắc, tồn tại như:
* Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ nay đến 31/12/2014 là chưa cụ thể;
- Cách xác định số liệu, bản dồ hiện trạng sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa đầy đủ, rõ ràng: Vì thời điểm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm lên Sở TN&MT để thẩm định là qúy III hàng năm và phải phê duyệt trước ngày 31/12, nhưng trong nội dung lập kế hoạch sử dụng đất có phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước, như vậy chưa xác định hết các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong các tháng còn lại của năm kế hoạch;
- Định mức kinh tế - kỹ huật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay chưa được ban hành. Các địa phương cấp huyện khó khăn về nguồn kinh phí để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
- Xác định vùng phụ cận của các dự án để thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất: nội dung này hướng dẫn chưa cụ thể;
* Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
- Việc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn ở địa phương, nhiều dự án rất khó thỏa thuận được;
- Chưa có hướng dẫn một cách cụ thể việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư...
Những nội dung vướng mắc mà các đại biểu nêu ra chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng sẽ được Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu có văn bản hướng dẫn cho các địa phương trong thời gian tới.

Quang Lạnh

Trang 8 trong tổng số 32