Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Họp định kỳ Ban quản lý dự án xây dựng HSĐC

Email In PDF.

Ngày 26/8/2013, Ban quản lý dự án xây dựng HSĐC họp định kỳ bàn một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai báo cáo nội dung về tiến độ, kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Ban quản lý, đồng chí Nguyễn Viễn - PGĐ sở kết luận một số nội dung sau:

- Chi cục Quản lý đất đai chủ động lên lịch đăng ký làm việc với các huyện, thành phố về tiến độ, quan hệ phối hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án. Đối với phường điểm Hòa Hương đề nghị bố trí làm việc với Đảng uỷ, UBND phường và Ban dân chính khối phố để đẩy nhanh công tác cấp Giấy CNQSD đất, sớm hoàn thành công tác xây dựng CSDL để vận hành thí điểm.

- Chi cục Quản lý đất đai cùng với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại cơ sở các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt là dự án vùng Đông huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình đến nay thời gian cho nhà thầu thực hiện dự án không còn nhiều, đề nghị mời nhà thầu đến làm việc để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ và khối lượng hoàn thành theo đúng thời gian được phê duyệt.

- Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu đối với từng công đoạn cấp giấy và hướng dẫn cho các địa phương về việc đăng ký mã vạch cho Giấy CNQSD đất phục vụ dự án; đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát lập và giao nộp hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu để thanh toán đối với khối lượng hồ sơ kỹ thuật thửa đất (phần khối lượng trước đây cho nợ) đến hạn cuối ngày 10/9/2013.

- Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn về nội dung viết trên Giấy CNQSD đất như: mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, ... để đơn vị thi công tiến hành in Giấy CNQSD đất.

- Định kỳ báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

- Dự án trang thiết bị: Trung tâm CNTT sở sớm trình dự án trang thiết bị bổ sung của vùng Đông huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình trước ngày 10/9/2013, lên kế hoạch triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng thời gian đề ra. Chịu trách nhiệm thương thảo, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt hàng gói thầu số 2 (gói thầu về phần mềm) theo quy định, hướng dẫn sử dụng phần mềm, vận hành hệ thống trang thiết bị một cách thông suốt cho các địa phương, lựa chọn cán bộ chuyên môn làm thành viên tổ giúp việc trong việc vận hành CSDL và tham mưu cho lãnh đạo Sở quyết định.

- Giao bộ phận kết toán sở làm việc với Sở Tài chính về các chi phí của Ban quản lý dự án trước khi báo cáo UBND tỉnh.

- Thống nhất bổ sung Ông Đào Xuân Nguyễn - Giám đốc TTCNTT thuộc Sở vào thành viên Ban quản lý dự án, giao Chi cục quản lý đất đai dự thảo điều chỉnh lại Quyết định thành lập Ban quản lý để trình lãnh đạo Sở quyết định./.

Nguyễn Cao Sang

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Email In PDF.

Ngày 22/8/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Dự Hội nghị ở tỉnh có Đồng chí Nguyễn Đức Hải- UVBCHTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; Đồng chí Lê Văn Lai – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, ban thi đua khen thưởng và các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối cấp tỉnh. Ở huyện, thành phố có Bí thư, Chủ tịch UBND,  Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện. Ở xã có Bí thư, Chủ tịch UBND 50  xã điểm và các  xã đạt chuẩn 10/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trở lên.

So_ket_3_nam_NTM

Sau khi nghe báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận các mô hình, điển hình làm tốt trong thời gian qua, kinh nghiệm cần nhân rộng đối với toàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kết luận một số nội dung liên quan đến ngành Tài nguyên Môi trường như sau: 1/-  Phối hợp quản lý và tổ chức thực hiện qui hoạch xây dựng nông thôn mới, nhất là qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; 2/- Triển khai thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải vùng nông thôn, tập trung các xã xây dựng nông thôn mới; 3/- Phối hợp Văn phòng điều phối, các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ của ngành ở các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tại Hội nghị UBND tỉnh đã tặng 2 cờ thi đua, 6 bằng khen cho tập thể và 19 bằng khen cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đắc Nguyễn

Giao ban dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Chiều 21/8/2013, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức họp giao ban Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ do Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp. Tham dự có Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ; Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh; Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất TP Tam Kỳ; Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 13 xã, phường trên địa bàn TP Tam Kỳ; Lãnh đạo đơn vị thi công.

Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 13 xã, phường, Đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2) báo cáo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại TP Tam Kỳ.

Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ kết luận và nêu ra một số giải pháp cần phải tập trung trong thời gian đến đó là:

(1) UBND cấp xã, phường tập trung lực lượng, ưu tiên cho công tác họp xét, xác nhận vào đơn của từng hồ sơ đăng ký đã được đơn vị thi công bàn giao. Ưu tiên một tuần 02 buổi cho công tác họp xét, dành nhiều thời gian cho cán bộ Địa chính xã phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện các thủ tục pháp lý ở cấp xã, phường theo quy định để chuyển về cấp thành phố theo hình thức cuốn chiếu, không nên để hoàn thành hết hồ sơ ở cấp xã, phường mới chuyển về cấp thành phố.

(2) Đơn vị thi công cần kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đầu vào, phân loại hồ sơ, phối hợp với UBND xã, phường thực hiện các nội dung có liên quan do Hội đồng tư vấn cấp xã, phường yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

(3) Cũng cố lại HĐTV của một số xã, phường để đảm bảo công tác họp xét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

(4) Phòng TN&MT tham mưu cho UBND thành phố giao chỉ tiêu họp xét, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các địa phương. Xem Công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận QSD đất của dự án trên địa bàn mỗi xã, phường của TP Tam Kỳ là nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(5) UBND TP Tam Kỳ thống nhất ứng kinh phí hỗ trợ cho địa phương thực hiện việc họp xét, cấp giấy CNQSD đất.

Ngọc Hiếu

Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

Email In PDF.

Ngày 21/8/2013, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cho 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ Địa chính – Xây dựng xã, thị trấn. Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Nhuần chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

IMG_1164

Tại Hội nghị ông Nguyễn Đức Xuân – Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thông qua Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện và Dự thảo Quyết định phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe thông qua Dự thảo Quyết định trên, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp bám sát tình hình thực tiễn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn.

Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện được ủy quyền của UBND huyện tiếp thu ý kiến, sẽ chỉnh sửa Dự thảo Quyết định và trình UBND huyện ký ban hành.

Ánh Minh

Họp giải quyết vướng mắc dự án khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh

Email In PDF.

Sáng ngày 31/7/2013, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, cuộc họp do Chủ tịch UBND Tỉnh - Lê Phước Thanh chủ trì, tham dự gồm có: Ông Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thuơng, Văn hoá thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Phú Ninh và Công ty CP đầu tư du lịch Hùng Cường. Sau khi nghe chủ đầu tư (Công ty Hùng Cường) báo cáo tình hình thực hiện Dự án và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến Dự án, nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận:

WP_20130731_001

- Đây là Dự án phức hợp có ý nghĩa quan trong trong phát triển du lịch và kinh tế xã hội không chỉ đối với huyện Phú Ninh mà còn đối với tỉnh nhà, đề nghị các ngành của tỉnh và UBND huyện Phú Ninh, các địa phương liên quan cần quan tâm phối hợp tốt để giúp nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan và triển khai Dự án. Đề nghị nhà đầu tư sớm triển khai dứt điểm việc hoàn tất thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai thực hiện đối với diện tích đất 59,77ha (UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 373/QĐUB ngày 30/01/2013).

- Việc triển khai quy hoạch 1/2000 đối với toàn bộ khu đất đã được UBND tỉnh phê quyệt quy hoạch tổng thể; Ưu tiên số 1 cho Công ty Hùng Cường, đề nghị Công ty Hùng Cường phải rà soát việc thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 mà UBND tỉnh đã phê duyệt để xem xét đề nghị điều chỉnh những nội dung không phù hợp, kể cả giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, trên cơ sở đó xác lập hồ sơ xin thuê đất hoặc giao đất 1 lần (kể cả phần Công ty xin điều chỉnh sang kinh doanh bất động sản du lịch), Công ty Hùng Cường phải cam kết việc sử dụng đất được giao, được thuê với UBND tỉnh, nếu không thực hiện đúng cam kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi.

- Về nội dung xin cấp giấy phép bến thuyền: Giao Sở Giao thông vận tải Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu quy định của pháp luật hướng dẫn nhà đầu thư thực hiện,

- Về đường chính của Khu du lịch (3,2 km), thống nhất giao không thu tiền sử dụng đất để nhà đầu tư quản lý, bảo dưỡng, duy tu, nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan làm đường dân sinh để phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân đối với diện tích đất rừng khoảng 51 ha (theo báo cáo của UBND huyện Phú Ninh, nhà đầu tư hỗ ttrợ 50% vấn, 50% còn lại ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ.

- Về đoạn đường từ đường ĐT 616 đi bến thuyền Hồ Phú Ninh: Thống nhất chủ trương cho nâng cấp, giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất.

- Về Công tác bảo vệ môi trường: Đề nghị Công ty hoàn thiện để bổ sung các nội dung Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường đã yêu cầu để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi  trường của Dự án, trong đó phải đặc biệt quan tâm bảo vệ chất lượng nguồn nước. Giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất việc thành lập Trạm quan trắc nguồn nước Hồ Phú Ninh và Trạm bảo vệ động vật hoang dã của khu vực.

- Về nội dung xây dựng Tượng phật trong Khu du lịch: Giao Sở Văn hoá thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và UBND huyện Phú Ninh tham mưu.

- Về bảo vệ và ủng hộ thương hiệu Nước khoáng Phú Ninh: Thống nhất theo đề nghị của Công ty, đề nghị các cơ quan chức năng cùng Công ty triển khai thực hiện và phải thực hiện ngay.

Thanh Hà

Chương trình khách mời trường quay: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-thực trạng và giải pháp”

Email In PDF.

Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 30/7/2013, tại Đài PT-TH Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đài PT-TH Quảng Nam lên sóng trực tiếp Chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thực trạng và giải pháp”.

Tham dự Chương trình có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nông Sơn và cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Chương trình, các đại biểu đã chia sẽ nhiều thông tin, những kinh nghiệm, đặc biệt đã phân tích đúng thực trạng, bàn luận những giải pháp cụ thể mà Sở, ngành và địa phương đã triển khai nhằm phấn đấu đạt kết quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội để cuối năm 2013 phải cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

Thông qua đường dây nóng, nhiều người dân đã trao đổi những vấn đề cụ thể liên quan đến vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại địa phương, nội dung vướng mắc đã được trả lời cụ thể tại Chương trình, tuy nhiên do thời lượng phát sóng có hạn nên nhiều câu hỏi của bạn xem truyền hình sẽ được tiếp tục thông tin trong các chương trình liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian đến./.

Thiện Phước

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 23/7/2013, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự làm việc ở tỉnh còn có các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan.

TT_Tinh_uy_lam_viec_voi_TBinh_copy

Sau khi nghe Đồng chí Phan Nghĩa – TUV – Bí thư huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những kiến nghị, đề xuất của huyện, đại diện các sở, ban, ngành tham gia ý kiến thảo luận. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ kết luận một số nội dung liên quan đến ngành Tài nguyên Môi trường như sau:

1/- Về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa đến năm 2020 phải tuân thủ Nghị quyết 74/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ về phê duyệt Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2012 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về Phân bổ chỉ tiêu qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử  dụng đất đến năm 2015 cho các huyện, thành phố; trường hợp cần thiết tỉnh sẽ xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo qui định

2/- Tập trung đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu theo Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp để hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trong năm 2013, bao gồm cả việc thực hiện dự án tổng xây dựng HSĐC và CSDL vùng Đông của huyện.

3/- Phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây dựng giá đất...

Đắc Nguyễn

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 26/6/2013, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nội dung sửa đổi lần này tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, như: (1)Việc xử lý đối với diện tích đất ở còn lại sau khi bị thu hồi; (2) Việc di dời, cải táng mồ mả; (3) Điều chỉnh tăng đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở tại các địa phương, tăng mức hỗ trợ trồng trọt đối với hộ gia đình, cá nhân được giao lại đất nông nghiệp; (4) Quy định rõ hạn mức đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề; (5) Quy định cụ thể việc lập và thực hiện phương án đào tạo và chuyển đổi nghề; (6) Suất tái định cư tối thiểu và suất đầu tư hạ tầng; (7) Trường hợp, điều kiện và mức được bố trí tái định cư; (8) Điều chỉnh giảm thời gian thực hiện việc thẩm định phương án BT, HT & TĐC; (9) Điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường của một số hạng mục vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Để xử lý trường hợp chuyển tiếp, quy định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt, đang chi trả hoặc chi trả xong tiền BT, HT & TĐC trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố, xem xét lại theo chính sách và đơn giá mới.

Với nhiều thay đổi cơ bản về nội dung, trong đó tập trung ở vấn đề tái định cư, hy vọng khi Quyết định triển khai thực hiện đi vào cuộc sống sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nâng cao lợi ích của người có đất bị thu hồi, từ đó giảm thiếu những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan, nhất là trong vấn đề tái định cư.

Nguyễn Thị Phước

Hội nghị công bố Nghị quyết của Chính phủ về QH, KHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 28/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-25015) của tỉnh Quảng Nam và triển khai Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện thay thế Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự gồm: Đại diện Thường trực HĐND, Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Thành viên Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Phân xã TTXVN tại Quảng Nam dự và đưa tin.

Sau phần công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh và ý kiến đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành, PCTTT UBND tỉnh kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và chỉ tiêu sử dụng dụng đất do tỉnh phân bổ cho cấp huyện. Trong đó đặc biệt là phải thực hiện nghiêm việc chuyển mục đích đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng PH sang cho các mục đích phi nông nghiệp theo đúng QH, KHSD đất được duyệt, chỉ tiêu phân bổ và các quy định của Chính phủ.

Sau hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại về công khai, công bố QH, KHSD đất theo đúng quy định.

Quang Lạnh

Trang 8 trong tổng số 25