Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Nông Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2013

Email In PDF.

Luật Đất đai 2013 là một đạo luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước, giúp quản lý đất đai chặt chẽ, có hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.

image003camtu
Để giúp cán bộ công chức, viên chức của Ngành tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện Nông Sơn hiểu rõ và thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai tại địa phương sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Ngày 13/8/2014 Phòng TN&MT huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, trao đổi các vướng mắc trong việc thực thi Luật Đất đai 2013 cho hơn 40 cán bộ là cán bộ công chức, viên chức của Phòng TN&MT, Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và lãnh đạo cùng cán bộ Địa chính – Xây dựng các xã trên điạ bàn huyện. Hội nghị do đ/c Lê Ngọc Huấn - Trưởng phòng TN&MT huyện chủ trì.
Hội nghị đã giới thiệu: Luật Đất đai 2013 và những điểm mới, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định 472014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất và các thông tư hướng dẫn liên quan.
Sau phần phổ biến Luật và các Nghị định, các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc ở địa phương.
Kết luận tại Hội nghị, đ/c Lê Ngọc Huấn – Trưởng Phòng TN&MT huyện đã đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa về Luật và thường xuyên cập nhập thông tin các văn bản dưới Luật để đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật đất đai bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cẩm Tú

Tập huấn triển khai luật đất đai 2013

Email In PDF.

Sáng ngày 12/8/2014 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Đất đai năm 2013 do ông Nguyễn Viễn- Giám đốc Sở TN&MT chủ trì. Thành phần tham dự gồm có hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Lãnh đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

lanhIMG 6323
Nội dung Hội nghị bao gồm: Giới thiệu Luật Đất đai 2013 và những điểm mới; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Sau phần phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định, đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận những nội dung vướng mắc ở địa phương. Ông Nguyễn Viễn lưu ý các địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND các huyện, thành phố khẩn trương đăng ký danh mục, công trình dự án thực hiện trong 6 tháng cuối năm gửi về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và báo cáo danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2015:
- Công tác đo đạc bản đồ: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quản lý chặt chẽ hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương. Đối với các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền UBND cấp xã, Phòng TN&MT tập trung lực lượng, thời gian để phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức kê khai đăng ký, thẩm tra hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ.
- Công tác giá đất: Tập trung công tác định giá đất năm 2015 đảm bảo tiến độ, nội dung trình HĐND tỉnh thông qua trước khi ban hành. Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để thẩm định bảng giá đất của UBND tỉnh và giá đất cụ thể.
- Công tác bồi thường: khẩn trương phối hợp với Sở TN&MT để tham gia góp ý chuyên sâu quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai hai lớp tập huấn Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ TN&MT cho đối tượng là Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - xây dựng của cấp xã vào ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2014.

Quang Lạnh

Báo cáo về dự án Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 12/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã chủ trì nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh báo cáo phương án quy hoạch, thiết kế sơ bộ và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh, địa điểm tại khu đất ngã tư Huỳnh Thức Kháng-Hùng Vương, Tam Kỳ. Dự kiến đây là khu tổ hợp khách sạn 20 tầng (3 tầng đế, 1 tầng kỹ thuật, 16 tầng dịch vụ), nằm trên khu đất có diện tích 2,1 ha, đất sạch, không còn vướng BTGPMB, dự kiến khởi công trong tháng 9/2014, hoàn thành và đưa vào khai thác sau 18 tháng khởi công, xây dựng.

Quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh: Giao ông Đinh Văn Thu – PCT UBND tỉnh kiêm trưởng ban xúc tiến đầu tư chỉ đạo trực tiếp để địa phương, các ngành: Tam Kỳ, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, mức thu tiền thuê đất, .... tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư triển khai đầu tư trong tháng 9/2014. Về đất đai, giao trách nhiệm Sở TN&MT hướng dẫn Nhà đầu tư lập thủ tục, trình UBND tỉnh quyết định, làm cơ sở cho việc cấp phép khởi công công trình đúng thời gian như đã cam kết. Mọi vướng mắc về đất đai (nếu có), Sở TN&MT báo cáo trong hồ sơ đất đai để UBND tỉnh quyết định, không vì một lý do nào đó làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Thiện Phước

Tập huấn về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Từ ngày 05 -7/8/2014 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Quản lý Đất đai tổ chức hội nghị tập huấn về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai, Lãnh đạo cục Đăng ký và Thống kê, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở TN&MT của 32 tỉnh, thành phía nam Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Nam, Miền Tây, Miền Đông Nam bộ, trong đó Sở TN &MT tỉnh Quảng Nam có 05 đồng chí tham dự.

Copy of 66192 264549373752944 3706179755720736009 n
Tại Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Tổng cục QLĐĐ, Cục Đăng ký và Thống kê giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới Luật, cụ thể đó là:
+ Các quy định mới của Luật Đất đai đối với đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và hệ thống thông tin đất đai;
+ Các quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
+ Các quy định về hồ sơ địa chính, chữ ký điện tử, bản đồ địa chính;
+ Hướng dẫn sử dụng phần mềm viết giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Sổ Đại chính điện tử;
Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cũng đã giới thiệu khái quát về quá trình thành lập và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai 01 cấp tỉnh Đồng Nai.
Trong đợt tập huấn này giúp cho công chức, viên chức Sở TN&MT của 32 tỉnh, thành tham gia tập huấn nắm bắt thêm các thông tin về Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới Luật để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Hiếu

Giải quyết kiến nghị của 13 tổ chức, doanh nghiệp tại xã Tam Nghĩa

Email In PDF.

Ngày 22/7/2014, tại UBND xã Tam Nghĩa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đã chủ trì phối hợp với BQL dự án 1 tổ chức buổi họp cùng với sự tham dự của đại diện Ban chỉ đạo đường Cao tốc, Lãnh đạo phòng TN&MT huyện Núi Thành, Lãnh đạo UBND, cán bộ ĐC-XD xã Tam Nghĩa, về phía các tổ chức, doanh nghiệp gồm Lãnh đạo 13 tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

vaimage002
Qua thảo luận đại diện các Chủ sở hữu, đã nêu một số vướng mắc về hệ thống đường gôm, cống chui, hệ thống điện và thoát nước, đồng thời đề nghị kiểm kê, áp giá BT, HT GPMB các công trình kiến trúc nằm ngoài vạch GPMB bị ảnh hưởng gián tiếp. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam và BQL DA 1 hướng dẫn, giải thích và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đã thống nhất một số nội dung:
BQL DA 1 ghi nhận những ý kiến đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam, UBND xã Tam Nghĩa rà soát lại các đường gôm, cống chui, hệ thống điện và cống thoát nước phù hợp với thực tế sản xuất của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như phục vụ đời sống dân sinh tại xã Tam Nghĩa và nhất là phải đối chiếu với quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, cụ thể: Đề nghị VEC thống nhất nâng cống chui lên 4,5 mét để đảm bảo vận chuyển các thiết bị công nghiệp, sản phẩm ra vào các mỏ; đường gôm phù hợp với thực tế của địa phương và tổ chức, doanh nghiệp; về thoát nước sẽ điều chỉnh hệ thống cống đảm bảo cho việc thoát nước trong mùa mưa lũ; đối với điện, xem xét giải quyết đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp và ý kiến chỉ đạo tại Công văn 678/STNMT-QLĐĐ của Sở TN&MT Quảng Nam.
Một số kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp về BT,HT GPMB, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ theo các QĐ 23/2010/UBND, 14/2013/UBND và 30/2013/UBND của UBND tỉnh và Công văn 442/TTg-KTN của Thủ tướng chính phủ ngày 23/3/2014 đồng thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về BT,HT GPMB đối với tài sản bị ảnh hưởng gián tiếp ngoài vạch GPMB của đường cao tốc.

Văn Anh

UBND Tp.Tam Kỳ tiếp công dân

Email In PDF.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số: 2493/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND thành phố Tam Kỳ Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, HT&TĐC) đối với 2 hộ bà Trương Thị Xoa (Xa) (hộ chính) và ông Nguyễn Mẫn (hộ phụ).

vapbaxoa
Sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam phối hợp với UBND, UBMTTQ phường An Mỹ cùng các phòng, ban chức năng thành phố Tam Kỳ tổ chức họp ngày 18/6/2014, giải đáp các nội dung đơn kiến nghị của hộ bà Xoa (Xa) và ông Mẫn, Trung tâm đã có Công văn số 67/PTQĐ-TH ngày 20/6/2014 trả lời đơn của bà Trương Thị Xoa (Xa) và ông Nguyễn Mẫn; đồng thời đã phối hợp với UBND, UBMTTQ, cán bộ ĐC-XD phường An Mỹ lập Biên bản ngày 01/7/2014 và có Công văn số 75/PTQĐ-TH ngày 03/7/2014 về đề nghị giải quyết việc không nhận tiền chi trả về BT, HT&TĐC để giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, gửi UBND thành phố Tam Kỳ.
Ngày 17/7/2014 UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức buổi họp tiếp hộ bà Trương thị Xoa và ông Nguyễn Mẫn, do Ông Trần Nam Hưng phó chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì với sự tham dự của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam; các phòng, ban: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Thanh tra, Phó Văn phòng UBND thành phố; Đảng Uỷ, UBND, Hội Nông dân, cán bộ ĐC-XD phường An Mỹ, (Bà Xoa, ông Mẫn không dự họp và không báo lý do).
Ông Trần Nam Hưng phân tích cụ thể các nội dung được tính toán về BT, HT&TĐC đối với 2 hộ bà Xoa và ông Mẫn, Ông cho rằng chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng, cân đối về mọi mặt để hài hoà lợi ích cho người dân đồng thời so với mặt bằng chung về BT,HT&TĐC trên địa bàn thành phố thì có vượt trội hơn.
Các thành viên tham gia buổi họp thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng qui định của pháp luật trên lĩnh vực BT,HT&TĐC. Trường hợp hộ bà Trương Thị Xoa (Xa) (hộ chính) và ông Nguyễn Mẫn (hộ phụ) không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất số: 126/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND thành phố Tam Kỳ./.

Văn Anh

Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Sáng ngày 14/7/2014, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác định giá đất của: Chi cục Quản lý đất đai, Phòng TN&MT 18 huyện, thành phố và Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn).

Copy of hop gia dat
Ngày 25/6/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1955/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015. Theo đó, bảng giá đất năm 2015 được áp dụng trong thời hạn 05 năm, làm cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 114 Luật đất đai năm 2013; với tầm quan trọng như vậy nên UBND tỉnh đã thống nhất xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên cơ sở điều tra khảo sát 100% số xã, phường, thị trấn (trừ các xã, phường, thị trấn có dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua, vì trước đây đã xây dựng đơn giá thay thế để phục vụ công tác BTGPMB nên cần phải tham khảo đơn giá thay thế và kết quả điều tra khảo sát của các xã, phường, thị trấn lân cận để xây dựng bảng giá đất năm 2015). Số điểm điều tra xây dựng bảng giá đất năm 2015 được phê duyệt là 220 điểm/244 xã, phường, thị trấn; tổng số phiếu điều tra tối thiếu là 6.542 phiếu cho 08 loại đất.
Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) triển khai một số nội dung cơ bản của công tác điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất năm 2015; Ý kiến bàn bạc, trao đổi của các thành viên dự họp (hình thức tổ chức, giá giáp ranh, phương pháp khảo sát ...), Đ/c Nguyễn Viễn - Chủ trì Hội nghị đã thống nhất một số nội dung như sau:
- Giao Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) tham mưu Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 (thành lập Tổ công tác, phương pháp tiến hành...).
- Căn cứ nội dung Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015 được duyệt, Phòng TN&MT có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2015 đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn và báo cáo UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện.
- Bảng giá đất 2015 có hiệu lực áp dụng trong thời hạn 5 năm tiếp theo, do đó đòi hỏi phải đảm bảo độ chính xác cao, xem xét sự hài hòa giữa các vị trí, khu vực, nhất là các khu vực giáp ranh, không để xảy ra tình trạng chênh lệch nhiều như những năm trước đây.
- Kết quả đề xuất bảng giá các loại đất phải đảm bảo tính phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường, tuy nhiên cần phải có sự phân tích, đánh giá tình hình thực tế của mỗi địa phương để đảm bảo tính kế thừa bảng giá đất của năm 2014 một cách hợp lý.
- Trong khi chờ đợi Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT thì trình tự, thủ tục thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 vẫn cơ bản thực hiện theo các quy định trước đây (Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010), ngoài ra có sự tham gia phối hợp của Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) trong việc đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp giá đất cấp huyện.
- Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành, do đó đề nghị Phòng TN&MT các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tích cực với đơn vị tư vấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Lê Thị Bích Thu

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực: Quản trị đất đai minh bạch hơn

Email In PDF.

Sau thời gian khá dài chờ đợi, từ hôm nay 1/7/2014, Luật Đất đai 2013 cùng các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã chính thức có hiệu lực. Đây là một bước chuyển lớn trong chính sách về đất đai của đất nước.
Nhiều đổi mới quan trọng.

tamky
Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, so với Luật Đất đai 2003, Luật 2013 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng nhằm thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người dân.
Đặc biệt, Luật cũng tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai thông qua việc thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang áp dụng hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; thực hiện định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, Luật đã hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo động lực cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua những quy định như nâng thời hạn giao đất nông nghiệp lên tới 50 năm, bổ sung về điều kiện được giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trong thời gian vừa qua phần lớn liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Nội dung tố cáo tập trung vào các hành vi cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cửa quyền, nhũng nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm trục lợi. Để khắc phục vấn đề này, Luật đã công khai, minh bạch toàn bộ quá trình lập, phê duyệt, quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, bố trí tái định cư; quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi đất và giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất. Luật quy định rõ giá đất bồi thường là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Luật cũng quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất; tách bạch các khoản bồi thường và các khoản hỗ trợ; đảm bảo sinh kế cho người có đất thu hồi thông qua quy định các khoản hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề và tạo việc làm; ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, tái định cư tại vị trí thuận lợi cho người gương mẫu trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện hỗ trợ để người có đất bị thu hồi mua suất tái định cư tối thiểu... Song song với đó, Luật cũng có chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp không sử dụng, chậm tiến độ để khắc phục tình trạng giao, cho thuê tràn lan mà bỏ hoang, không hiệu quả thời gian qua.
Luật Đất đai 2013 còn thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và và nước ngoài. Mở rộng quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Cùng với đó, Luật quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số qua việc bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cấp đổi GCN, chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất.

Phổ biến pháp luật đất đai: Khâu then chốt của địa phương
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương để triển khai thi hành tại Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/1/2014. Theo đó, Chỉ thị đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan trên các mặt cụ thể: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật Đất đai như triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai như: Nghị định, Thông tư, Quyết định; kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý, sử dụng đất nhằm đảm bảo thi hành Luật.
Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, nhất là một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung làm tốt công tác định giá đất.
Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.
Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Đất đai đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai cho các địa phương trên cả nước tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam. Đồng thời, phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến Luật và trả lời những thắc mắc của các cán bộ, công nhân viên.

Nguồn tin BTN&MT

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nghĩ dưỡng Nam Hội An

Email In PDF.

Sáng ngày 26/6/2014, Ủy ban nhân nhân tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý khu KTM Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình; Đại diện Liên doanh nhà đầu tư VinaCapital và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn).
Ngày 15/9/2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với diện tích 1.538,26 ha. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch có một số nội dung cần điều chỉnh lại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với quy mô diện tích 1.017,50 ha gồm có 03 phân khu A, B, C. Qua nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của Chủ đầu tư, đơn vị thi công. Các ý kiến tham gia thảo luận của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện Thăng Bình và Duy Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung:
1. Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu thể hiện với tinh thần của Chủ đầu tư mới. Đồ án đã cập nhật quy hoạch vùng của tỉnh và một số quy hoạch khác của các ngành, việc thay đổi vị trí, giảm quy mô diện tích của đồ án không ảnh hưởng các vùng phụ cận. Tính chất của đồ án điều chỉnh không thay đổi lớn với đồ án đã được phê duyệt trước đây.
2. Trong tất cả các phân khu được bố trí các hạng mục công trình đảm bảo, ý tưởng tổng thể quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa; giao thông đối ngoại trong đồ án quy hoạch phải tuân thủ theo quy hoạch vùng của tỉnh, giao thông nội bộ cũng phải nghiên cứu tính khớp nối với giao thông vùng.
3. Cos san nền phải tuân thủ theo quy hoạch chung của tỉnh; Lưu vực thoát nước, xử lý nước thải phải xem xét tính khớp nối chung. Hệ thống cấp nước trước mắt phải lấy nước từ nhà máy nước Hội An, về lâu dài khi các dự án đầu tư phát triển thì phải có nhà máy cấp nước.
4. Chỉ giới dự án lùi so với mặt nước biển giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lại kiểm tra lại số liệu cụ thể và làm việc với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn. Có thể xem xét bố trí thêm một phân khu cầu tàu có quy mô để phát triển du lịch biển kết hợp với du lịch vùng tại đảo Cù Lao Chàm Hội An.
5. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chỉnh sửa theo các nội dung góp ý, sớm hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An theo quy định.

Ngọc Hiếu

Trang 8 trong tổng số 30