Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013

Email In PDF.

Ngày 20/3/2014, UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

iTới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; đồng chí Phan Xuân Quang, Phó Bí thư Huyện ủy; các đại biểu đại diện TTTVHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn.
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Trúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể cần chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân trên địa bàn huyện... .
Tại Hội nghị, đ/c Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; nhấn mạnh vào các điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chủ quyền tổ quốc... Qua đó khẳng định Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa những nội dung tiến bộ của Hiến pháp trước, đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta;
Đ/c Trịnh Thị Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở TN&MT triển khai nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, nêu lên các điểm mới của Luật đất đai (sửa đổi) như: tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quy định cụ thể hóa các quyền nghĩa vụ của Nhà nước và những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai để Nhà nước nắm chắc quỷ đất cả về số lượng, chất lượng để sử dụng hợp lý, hiệu quả. Bổ sung các quy định về quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ, liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất các cấp và quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành. Tăng cường tính công khai, dân chủ thông qua quy định quy hoạch phải được lấy ý kiến của nhân dân và trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đối với tất cả các cấp. Bổ sung quy định để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch. Quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện...
                                                                                                                                                           Trần Duy Quốc Việt

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Email In PDF.

Cùng với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được Chính phủ giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời   triển khai dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia (giai đoạn II); dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tiếp tục thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện các dự án Thành lập bản đồ địa hình, địa chính khu vực Nam Phú Yên, Hòn La, Cầu Treo, Nghi Sơn; hoàn thiện và hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Trong đó đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc; dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm cho 56/61 tỉnh, thành phố sử dụng phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Bộ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ; xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ; cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội. Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh tệp danh mục và bản đồ kèm theo 03 Nghị định thống nhất đặt tên gọi bằng tiếng Việt các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng khác trên vùng biển Việt Nam. Chỉnh sửa, cập nhật, xây dựng bản đồ toàn cầu, đại địa danh và địa danh hành chính các cấp phần lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của Liên hợp quốc; đo lưới trắc địa động học Châu Á - Thái Bình Dương. Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa giới hành chính gắn với việc xây dựng hồ sơ địa giới hành chính.  

Riêng công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đã hoàn thành cắm mốc trên thực địa trong năm 2013. Đo vẽ, thành lập bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam-Lào tỷ lệ 1/10.000 khu vực 16 cặp cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 2 khu vực. Kiểm tra nghiệm thu, giám sát thi công, hoàn chỉnh bộ bản đồ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, bộ bản đồ trực ảnh khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Các địa phương giáp với Campuchia và Lào đã phối hợp chặt chẽ với Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.  

Nhờ đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của Chính phủ về giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công. Kể từ khi vệ tinh VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo và đưa vào vận hành ngày 9/5/2013 đến nay, số lượng cảnh ảnh VNREDSat-1 đã thu nhận được là 10.795 cảnh ảnh (4.753 cảnh toàn sắc và 6.042 cảnh đa phổ), trong đó số ảnh thu được trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam là 1.428 cảnh (716 cảnh ảnh toàn sắc và 712 cảnh ảnh đa phổ) .  

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn chỉnh hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia bao gồm ảnh mặt đất chụp từ vệ tinh, máy bay. Hệ thống bản đồ địa hình các loại tỷ lệ phủ trùm cả nước, các loại tỷ lệ phục vụ quản lý đường biên giới quốc gia và địa giới hành chính các cấp; hệ thống địa danh các đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ, các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành, chuyên dụng phục vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các hệ thống được cập nhật thường xuyên.

Văn Hào

Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Email In PDF.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (năm 2013), ngày 14 -15/03/2014, tại thành phố Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chuyên sâu về một số nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (năm 2013) gồm 11 Chương, 98 Điều; dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 Chương, 25 Điều; dự thảo Nghị định Quy định về giá đất gồm 4 Chương, 32 Điều. Với thành phần, ở Trung ương gồm: Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị thuộc Tổng cục, Bộ Tư pháp; ở tỉnh với sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thuộc 8 tỉnh Miền trung (từ thành phố Đà nẵng đến tỉnh Bình Thuận). Dưới sự chủ trì của Đ/C Thứ trưởng thường trực Nguyễn Mạnh Hiển.  

42148 IMG 3641

Hội nghị đã lấy ý kiến và thống nhất thông qua nội dung từng Điều dự thảo của 03 Nghị định. Qua ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu đã trực tiếp công tác nhiều năm về lĩnh vực đất đai tại địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 03 Nghị định trình Chính phủ để khi ban hành Nghị định hướng dẫn được thuận tiện khi nghiên cứu áp dụng, nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai (năm 2013) có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014, đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng nề nếp, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả và theo hướng hiện đại . / .

Phạm Bê

Giải quyết kiến nghị tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Email In PDF.

KCNNgày 13/3/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc để giải quyết kiến nghị của Công ty Phát triển đô thị và KCN (BQL KCN Điện Nam – Điện Ngọc). Tham dự cuộc họp có các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, BQL KCN Quảng Nam, BQL Đô thị mới, Ban XTĐT, cùng địa phương huyện Điện Bàn và xã Điện Nam Bắc.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, PCT UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận và giao nhiệm vụ cho Sở TN&&MT nghiên cứu, đề xuất, giải quyết 3 vấn đề sau:

 - Nghiên cứu Luật Đất đai 2013, chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành trình tự thu hồi đất, thu hồi GCN đã cấp đối với doanh nghiệp thuê lại đất tại KCN (đối với trường hợp ngừng sản xuất trong thời gian dài, bỏ trốn khỏi KCN, tài sản bị kê biên thi hành án,...) nhằm thu hồi đất để khai thác có hiệu quả.

- Nghiên cứu thành lập "Tổ kiểm soát môi trường" có BQL KCN ĐN-ĐN làm thành viên, nhằm để tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý lập biên bản kịp thời doanh nghiệp vi phạm trong xả nước thải ô nhiễm không qua xử lý, khai thác nước ngầm,... để cơ quan có thẩm quyền đủ cơ sở xử lý theo quy định.

- Chủ trương Tỉnh thống nhất việc cho phép khai thác nước ngầm (nguyên liệu phục vụ sản xuất) đối với Nhà máy bia VBL và Nhà máy nước giải khát Pesico (di dời từ Điện Thắng xuống KCN), đề nghị TN&MT hướng dẫn quy trình thủ tục xin phép khai thác theo quy định.

Thiện Phước

Bắc Trà My triển khai công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2014

Email In PDF.

Để đảm bảo cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện trong năm 2014, ngày 04/3/2014 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cấp GCNQSDĐ (lần đầu), về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của 13  xã và thị trấn.

vl1460

Qua trao đổi, Hội nghị đã thống nhất những chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ lần đầu năm 2014 và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, rút ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận (lần đầu) năm 2013 vừa qua và đề ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2014. Tại Hội nghị Phòng TN&MT huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2013 và hoàn chỉnh việc bổ sung các hồ sơ có liên quan chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện tham mưu giải quyết; đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện việc đo đạc, xác lập hồ sơ cho các trường hợp trong năm 2014.

Thiết nghĩ công tác cấp giấy CNQSD đất (lần đầu) cho nhân dân cần được phối hợp chặt chẽ giữ các cấp chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2014 là 500 GCN QSDđất.

Vĩnh Linh

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông làm việc tại Quảng Nam về tiến độ GPMB, xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Email In PDF.

Chiều ngày 28/02/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh. Đón tiếp và tham dự buổi làm việc có ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo BT, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành, 07 địa phương có dự án đi qua.

GPMB_DNQN1

Buổi làm việc đã nghe báo cáo về tình hình GPMB đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó:

(1) Kết quả GPMB: Đã GPMB được 43,77 Km/91,23 Km, trong đó đã bàn giao cho VEC và nhà thầu thi công 15,1 Km, còn lại 28,67 Km đã GPMB VEC sẽ tiếp tục nhận bàn giao trong thời gian tới.

(2) Vốn: đã phân bổ cho tỉnh 492 tỷ/1.047 tỷ đồng; đã giải ngân: 474,61 tỷ đồng. Nhu cầu vốn năm 2014 là 601,5 tỷ đồng.

(3) Các vướng mắc, kiến nghị về công tác GPMB và triển khai thi công tại các gói thầu.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận sự quyết tâm, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Quảng Nam, sự nỗ lực phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chuyên môn và các bên liên quan trong quá trình GPMB và triển khai thi công dự án, nhấn mạnh lại tầm quan trọng của dự án trọng điểm, cấp bách đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan chuyên môn và các bên liên quan luôn theo dõi, phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả công tác GPMB, triển khai thi công theo đúng tiến độ đã cam kết.

- Về nguồn vốn BT, GPMB: Bộ Giao thông Vận tải sẽ rà soát và phân bổ hợp lý nguồn vốn để tỉnh thực hiện tốt công tác BT, GPMB.

- Đối với các đoạn đã GPMB: VEC, các Ban quản lý dự án 1 & 85 có trách nhiệm phối hợp cùng địa phương để nhận bàn giao mặt bằng. Xây dựng phương án và kế hoạch triển khai thi công cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên đến từng gói thầu.

- Việc sử dụng đường công vụ phục vụ thi công: VEC và nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát để xây dựng phương án sử dụng đường công vụ khả thi nhất trong đó đảm bảo quyền lợi của nhân dân bị ảnh hưởng và chú trọng đến vấn đề môi trường. Riêng đối với đường công vụ liên thôn Kỳ Lam phục vụ thi công gói thầu 3A: Nhà thầu thực hiện ngay việc ký quỹ theo kinh phí đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xác lập để phục vụ thi công gói thầu 3A đúng tiến độ.

Buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Quảng Nam trong việc điều hành chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác BT, GPMB, thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự kiến trong thời gian đến Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác của Bộ sẽ tiếp tục làm việc và kiểm tra thực địa việc GPMB và triển khai thi công tại các gói thầu.

Nguyễn Thị Phước

Giao ban Ban Quản lý Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai

Email In PDF.

Sáng ngày 07/02/2014 Ban Quản lý Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai họp bàn giải pháp đấy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần trong năm 2014. Tại cuộc họp Chi cục Quản lý đất đai báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Qua báo cáo một số các công việc hiện vướng mắc tại địa phương như: Tiến độ họp thông qua HĐTV cấp xã còn chậm chưa đáp ứng được tiến độ theo quy định; UBND xã không dám mạnh dạn tổ chức họp HĐTV và xác nhận vào hồ sơ; UBND huyện, thành phố chưa kiểm tra giám sát chặt chẽ kế hoạch thực hiện; đơn vị thi công chưa đảm bảo được tiến độ thực hiện dự án.

DSCN2142

Thời gian đến nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại rất lớn của dự án đề nghị tập trung vào các giái pháp sau: Sắp xếp thời gian tháo gỡ vướng mắc ngay tại các xã, phường hiện đang có tiến độ xét kê khai đăng ký chậm, giao chỉ tiêu thông qua hồ sơ cấp giấy cụ thể cho các địa phương, tiếp tục theo dõi việc vận hành cơ sở dữ liệu phường Hòa Hương để chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, điều chỉnh Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015 theo Thông tư 04/2013/TT-BTNMT, Thông tư 18/2013/TT-BTNMT, Thông tư 50/2013/TT-BTNMT; Nghiên cứu mở rộng xây dựng mới Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai; Đào tạo chuyển giao phần mềm TMVLIS cho hai huyện thành phố Núi Thành, Tam Kỳ.

Xuân Nguyễn

Hội nghị thống nhất kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn và kinh tế - xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000 phạm vi tỉnh quảng nam

Email In PDF.

Chiều ngày 20/01/2014, Sở TN&MT phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất “Kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn và kinh tế - xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000 phạm vi tỉnh Quảng Nam”. Về tham dự Hội nghị có Ông Vũ Quý Lân - P. Cục Trưởng Cục ĐĐ&BĐVN, Ông Trịnh Anh Cơ chuyên gia địa danh, Ông Nguyễn Văn Thông chuyên gia ngôn ngữ, Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT- Chủ trì Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, TN&MT, GTVT, Văn hoá - Thể Thao và Du Lịch, Nông nghiệp & PTNT, Ban Dân tộc, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo Phòng TN &MT, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Trung tâm Thiết kế - Tư vấn đo đạc và bản đồ Việt Nam (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện).

Copy_of_Picture_254

Tại Hội nghị, các chuyên gia về địa danh, bản đồ và ngôn ngữ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Trung tâm Thiết kết - Tư vấn Đo đạc và Bản đồ báo cáo kết quả thực hiện về công tác chuẩn hoá địa danh, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn thuỷ văn và kinh tế xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 phạm vi tỉnh Quảng Nam.

- Báo cáo một số địa danh còn tồn tại chưa được thống nhất như tên đường giao thông, tên các con sông, con suối, tên thôn, các quả đồi tại các địa phương.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý của các Đại biểu tham dự, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Ông Nguyễn Viễn - Chủ trì Hội nghị, kết luận, quán triệt một số nội dung cần tập trung như sau:

1. Hội nghị đã cho ý kiến thống nhất từng địa danh chuẩn hoá chưa thống nhất giữa các huyện (26 địa danh);

2. Nhất trí cách phiên chuyển địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số theo ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ, Ban Dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sao cho sau khi phiên chuyển có âm tiết của địa danh gần đúng nhất với địa danh gốc, đúng về chính tả và nghĩa;

3. Nhất trí sử dụng thống nhất chữ số Ả rập đối với các địa danh có danh từ riêng là chữ số.

4. Nhất trí viết hoa chữ cái tiếng Việt đối với các địa danh có danh từ riêng là chữ số kết hợp với chữ cái tiếng Việt.

5. Đề nghị đơn vị thi công tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành và của UBND huyện, thành phố, đơn vị sẽ chỉnh sửa theo các nguyên tắc mà Hội nghị đã thống nhất và trình Sở TN&MT tổng hợp trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả chuẩn hoá địa danh./.

Ngọc Hiếu

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Sáng ngày 09/01/2014, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Sở TN&MT tổ chức cuộc họp bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Văn Mau - PCT UBND huyện Núi Thành - đồng chủ trì. Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình, Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành và Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp TNMT 1, Xí nghiệp TNMT 3, Trung tâm Quy hoạch Tư vấn và Dịch vụ đất đai, Xí nghiệp địa hình, Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh hàng không).

Tại cuộc họp đã nghe Phòng TN&MT huyện Núi Thành báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất. Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Lãnh đạo Phòng TNMT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện, đơn vị thi công. Ý kiến chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Ông Nguyễn Viễn và ông Nguyễn Văn Mau chỉ đạo và kết luận một số nội dung chính:

(1) Hệ thống chính trị 17 xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chỉ đạo cán bộ địa chính xã, thị trấn tập trung dành nhiều thời gian cho Dự án. Phối hợp với đơn vị thi công trong việc kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đầu vào. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và lịch làm việc cụ thể gửi về Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, đơn vị thi công phối hợp thực hiện.

(2) Hội đồng tư vấn cấp xã phải nắm rõ các văn bản hưởng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện. Nghiên cứu bổ sung thêm Phó chủ tịch HĐTV, duy trì họp HĐTV mỗi tuần từ 01 đến 02 lần. Giao cho UBND các xã, thị trấn và Văn phòng ĐKQSD đất huyện về chỉ tiêu cấp giấy CNQSD đất năm 2014, địa phương nào không hoàn thành sẽ tự bỏ kinh phí để thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

(3) UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện và đơn vị thi công trong việc họp thông qua HĐTV, thời gian cao điểm làm việc luôn ngày thứ 7 và chủ nhật cho kịp tiến độ thực hiện.

(4) Phòng TNMT huyện tham mưu cho UBND huyện văn bản cho chủ trương UBND các xã, thị trấn ký kết thêm Hợp đồng cán bộ địa chính xã, thị trấn để tăng cường công tác chuyên môn. Phân công cán bộ của Phòng và Văn phòng ĐKQSD đất huyện bám sát cơ sở để thực hiện Dự án. Ưu tiên cho công tác cấp giấy CNQSD đất lần đầu. Khẩn trương kiểm tra giấy CNQSD đất đơn vị thi công đã viết để trình UBND huyện ký giấy CNQSD đất.

(5) Giao Văn phòng ĐKQSD huyện cử cán bộ tham gia cùng họp Hôi đồng tư vấn cấp xã để tránh những sai sót và kiểm tra thẩm định hồ sơ chặt chẽ. Sắp xếp lịch giao ban định kỳ hằng tháng với UBND các xã, thị trấn để nắm bắt thông tin và sửa chữa, khắc phục những vướng mắc, phát sinh kịp thời.

(6) Đơn vị thi công tăng cường trách nhiệm hơn nữa, bám theo các văn bản hướng dẫn của Sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, phân công và cử cán bộ đứng điểm cho từng địa phương để phối hợp thực hiện nhất là đối với công tác họp thông qua HĐTV cấp xã, thị trấn.

(7) Đề nghị 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành phải hoàn thành toàn bộ hồ sơ kê khai đăng ký và họp Hội đồng tư vấn cấp xã dứt điểm trong quý II năm 2014.

(8) Sở TN &MT tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn để hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành đạt kết quả./.

Ngọc Hiếu

Trang 8 trong tổng số 28