Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Giao ban Ban Quản lý Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai

Email In PDF.

Sáng ngày 07/02/2014 Ban Quản lý Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai họp bàn giải pháp đấy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần trong năm 2014. Tại cuộc họp Chi cục Quản lý đất đai báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Qua báo cáo một số các công việc hiện vướng mắc tại địa phương như: Tiến độ họp thông qua HĐTV cấp xã còn chậm chưa đáp ứng được tiến độ theo quy định; UBND xã không dám mạnh dạn tổ chức họp HĐTV và xác nhận vào hồ sơ; UBND huyện, thành phố chưa kiểm tra giám sát chặt chẽ kế hoạch thực hiện; đơn vị thi công chưa đảm bảo được tiến độ thực hiện dự án.

DSCN2142

Thời gian đến nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại rất lớn của dự án đề nghị tập trung vào các giái pháp sau: Sắp xếp thời gian tháo gỡ vướng mắc ngay tại các xã, phường hiện đang có tiến độ xét kê khai đăng ký chậm, giao chỉ tiêu thông qua hồ sơ cấp giấy cụ thể cho các địa phương, tiếp tục theo dõi việc vận hành cơ sở dữ liệu phường Hòa Hương để chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, điều chỉnh Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015 theo Thông tư 04/2013/TT-BTNMT, Thông tư 18/2013/TT-BTNMT, Thông tư 50/2013/TT-BTNMT; Nghiên cứu mở rộng xây dựng mới Dự án Xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu đất đai; Đào tạo chuyển giao phần mềm TMVLIS cho hai huyện thành phố Núi Thành, Tam Kỳ.

Xuân Nguyễn

Hội nghị thống nhất kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn và kinh tế - xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000 phạm vi tỉnh quảng nam

Email In PDF.

Chiều ngày 20/01/2014, Sở TN&MT phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất “Kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn và kinh tế - xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000 phạm vi tỉnh Quảng Nam”. Về tham dự Hội nghị có Ông Vũ Quý Lân - P. Cục Trưởng Cục ĐĐ&BĐVN, Ông Trịnh Anh Cơ chuyên gia địa danh, Ông Nguyễn Văn Thông chuyên gia ngôn ngữ, Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT- Chủ trì Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, TN&MT, GTVT, Văn hoá - Thể Thao và Du Lịch, Nông nghiệp & PTNT, Ban Dân tộc, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo Phòng TN &MT, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Trung tâm Thiết kế - Tư vấn đo đạc và bản đồ Việt Nam (đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện).

Copy_of_Picture_254

Tại Hội nghị, các chuyên gia về địa danh, bản đồ và ngôn ngữ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Trung tâm Thiết kết - Tư vấn Đo đạc và Bản đồ báo cáo kết quả thực hiện về công tác chuẩn hoá địa danh, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Báo cáo kết quả chuẩn hoá địa danh dân cư, sơn văn thuỷ văn và kinh tế xã hội phần đất liền trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 phạm vi tỉnh Quảng Nam.

- Báo cáo một số địa danh còn tồn tại chưa được thống nhất như tên đường giao thông, tên các con sông, con suối, tên thôn, các quả đồi tại các địa phương.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý của các Đại biểu tham dự, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Ông Nguyễn Viễn - Chủ trì Hội nghị, kết luận, quán triệt một số nội dung cần tập trung như sau:

1. Hội nghị đã cho ý kiến thống nhất từng địa danh chuẩn hoá chưa thống nhất giữa các huyện (26 địa danh);

2. Nhất trí cách phiên chuyển địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số theo ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ, Ban Dân tộc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sao cho sau khi phiên chuyển có âm tiết của địa danh gần đúng nhất với địa danh gốc, đúng về chính tả và nghĩa;

3. Nhất trí sử dụng thống nhất chữ số Ả rập đối với các địa danh có danh từ riêng là chữ số.

4. Nhất trí viết hoa chữ cái tiếng Việt đối với các địa danh có danh từ riêng là chữ số kết hợp với chữ cái tiếng Việt.

5. Đề nghị đơn vị thi công tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành và của UBND huyện, thành phố, đơn vị sẽ chỉnh sửa theo các nguyên tắc mà Hội nghị đã thống nhất và trình Sở TN&MT tổng hợp trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả chuẩn hoá địa danh./.

Ngọc Hiếu

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại huyện Núi Thành

Email In PDF.

Sáng ngày 09/01/2014, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Sở TN&MT tổ chức cuộc họp bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Văn Mau - PCT UBND huyện Núi Thành - đồng chủ trì. Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình, Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành và Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp TNMT 1, Xí nghiệp TNMT 3, Trung tâm Quy hoạch Tư vấn và Dịch vụ đất đai, Xí nghiệp địa hình, Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh hàng không).

Tại cuộc họp đã nghe Phòng TN&MT huyện Núi Thành báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất. Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Lãnh đạo Phòng TNMT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện, đơn vị thi công. Ý kiến chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Ông Nguyễn Viễn và ông Nguyễn Văn Mau chỉ đạo và kết luận một số nội dung chính:

(1) Hệ thống chính trị 17 xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chỉ đạo cán bộ địa chính xã, thị trấn tập trung dành nhiều thời gian cho Dự án. Phối hợp với đơn vị thi công trong việc kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đầu vào. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và lịch làm việc cụ thể gửi về Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất, đơn vị thi công phối hợp thực hiện.

(2) Hội đồng tư vấn cấp xã phải nắm rõ các văn bản hưởng dẫn của Sở TN&MT để thực hiện. Nghiên cứu bổ sung thêm Phó chủ tịch HĐTV, duy trì họp HĐTV mỗi tuần từ 01 đến 02 lần. Giao cho UBND các xã, thị trấn và Văn phòng ĐKQSD đất huyện về chỉ tiêu cấp giấy CNQSD đất năm 2014, địa phương nào không hoàn thành sẽ tự bỏ kinh phí để thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

(3) UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện và đơn vị thi công trong việc họp thông qua HĐTV, thời gian cao điểm làm việc luôn ngày thứ 7 và chủ nhật cho kịp tiến độ thực hiện.

(4) Phòng TNMT huyện tham mưu cho UBND huyện văn bản cho chủ trương UBND các xã, thị trấn ký kết thêm Hợp đồng cán bộ địa chính xã, thị trấn để tăng cường công tác chuyên môn. Phân công cán bộ của Phòng và Văn phòng ĐKQSD đất huyện bám sát cơ sở để thực hiện Dự án. Ưu tiên cho công tác cấp giấy CNQSD đất lần đầu. Khẩn trương kiểm tra giấy CNQSD đất đơn vị thi công đã viết để trình UBND huyện ký giấy CNQSD đất.

(5) Giao Văn phòng ĐKQSD huyện cử cán bộ tham gia cùng họp Hôi đồng tư vấn cấp xã để tránh những sai sót và kiểm tra thẩm định hồ sơ chặt chẽ. Sắp xếp lịch giao ban định kỳ hằng tháng với UBND các xã, thị trấn để nắm bắt thông tin và sửa chữa, khắc phục những vướng mắc, phát sinh kịp thời.

(6) Đơn vị thi công tăng cường trách nhiệm hơn nữa, bám theo các văn bản hướng dẫn của Sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, phân công và cử cán bộ đứng điểm cho từng địa phương để phối hợp thực hiện nhất là đối với công tác họp thông qua HĐTV cấp xã, thị trấn.

(7) Đề nghị 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành phải hoàn thành toàn bộ hồ sơ kê khai đăng ký và họp Hội đồng tư vấn cấp xã dứt điểm trong quý II năm 2014.

(8) Sở TN &MT tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn để hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành đạt kết quả./.

Ngọc Hiếu

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại vùng đông huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Sáng ngày 03/01/2014, UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Sở TN&MT tổ chức cuộc họp nhằm bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại vùng đông huyện Thăng Bình. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT, đồng chí Phan Công Vỹ - PCT UBND huyện Thăng Bình - đồng chủ trì. Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình, Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 06 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Hải, Bình Dương, Bình Sa, Bình Nam (thực hiện dự án vùng đông huyện Thăng Bình) và Lãnh đạo Trung tâm KTTNMT (đơn vị thi công).

unnamehd

Tại cuộc họp đã nghe Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, kế hoạch thực hiện, những kiến nghị đề xuất. Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại diện Lãnh đạo UBND các xã, Lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện. Ý kiến chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Đồng chí Nguyễn Viễn, đồng chí Phan Công Vỹ đồng chủ trì cuộc họp chỉ đạo và kết luận một số nội dung chính:

(1) Đề nghị UBND các xã, Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện  tiếp thu ý kiến chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Sở để tiếp tục thực hiện.

(2) Hệ thống chính trị của 06 xã vùng đông cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chỉ đạo cán bộ địa chính xã tập trung nhiều thời gian cho Dự án. Phối hợp với đơn vị thi công trong việc kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đầu vào.

(3) Hội đồng tư vấn cấp xã phải nắm rõ các văn bản hưởng dẫn của Sở TNMT để thực hiện.

(4) Phòng TNMT phối hợp với Phòng Nội vụ báo cáo với UBND huyện để tăng cường nhân lực cán bộ địa chính xã. Đưa chương trình Dự án này vào trong năm 2014, phân công rõ cán bộ phụ trách, đứng điểm trên địa bàn từng xã; bố trí cán bộ tham gia tập huấn và đảm nhận về công nghệ thông tin để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

(5) Văn phòng ĐKQSD huyện cử cán bộ tham gia cùng họp Hội đồng tư vấn cấp xã để tránh những sai sót và kiểm tra thẩm định hồ sơ chặt chẽ.

(6) Cán bộ Phòng TNMT,VPĐK huyện, cán bộ địa chính xã và đơn vị thi công 02 tuần tổ chức họp 01 lần để nắm bắt thông tin, sửa chữa những sai sót, phản ánh kịp thời những vướng mắc khó khăn để UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

(7) Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tăng cường trách nhiệm hơn nữa, bám theo các văn bản hướng dẫn của Sở để đẩy nhanh tiến độ. Có kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng xã. Đề nghị 02 tuần có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện Thăng Bình và Sở TN&MT để chỉ đạo kịp thời.

(8) Thống nhất chọn xã Bình Đào làm xã điểm về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

(9) Đề nghị 06 xã thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại vùng đông huyện Thăng Bình phải hoàn thành toàn bộ hồ sơ kê khai đăng ký trong tháng 02 năm 2014, họp Hội đồng tư vấn cấp xã hoàn thành dứt điểm trong quý I năm 2014.

Ngọc Hiếu

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cấp GCN QSD đất và triển khai kế hoạch công tác ngành TN&MT năm 2014

Email In PDF.

Ngày 26/12/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014. Tại điểm cầu UBND tỉnh do ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT TT UBND tỉnh chủ trì, cùng sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan; tại điểm cầu huyện, thành phố do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố phụ trách kinh tế chủ trì cùng đại diện các phòng chuyên môn có liên quan ở huyện, thành phố.

DSCN0515tt

Sau khi nghe Sở TN&MT trình bày Báo cáo Tổng kết  tình hình quản lý TN&MT năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Báo cáo Tổng kết công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh, các đại biểu tham gia Hội nghị cùng trao đổi những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác của ngành TN&MT trong năm 2013, công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn các huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Quang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2013 góp phần vào hoàn thành kế hoạch năm của tỉnh Quảng Nam; đồng thời đề nghị ngành trong năm 2014 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: chuẩn bị triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 một cách chủ động; cũng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành đáp ứng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai 2013; Đẩy mạnh thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản được cấp phép cũng như truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đẩy mạnh thực hiện Đề án chất thải rắn nông thôn tỉnh Quảng Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lĩnh vực ngành một cách có hiệu quả nhất, ... Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất trong thời gian sắp đến, ông Nguyễn Ngọc Quang đề nghị Sở TN&MT có trách nhiệm: Hoàn thiện Phương án đo đạc, chỉnh lý đất lâm phận để cấp đổi Giấy chứng nhận cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để tiến hành triển khai thực hiện trong hai năm 2014-2015; thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời vướng mắc, tồn tại trong công tác thực hiện cấp GCNQSD đất ở địa phương; phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, lập thủ tục trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước đủ điều kiện; hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết những trường hợp chưa đủ điều kiện nhằm cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy cho đơn vị nêu trên; ...

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở đã công bố Quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể Phòng TN&MT 02 huyện: Bắc Trà My và Thăng Bình, Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân lãnh đạo Phòng TN&MT các huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013./.

Hồng Sơn

Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai

Email In PDF.

Đất đai là một lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích trực tiếp của từng cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức. Cùng với sự phát triển của xã hội, đất đai ngày càng có giá trị, vì vậy tình trạng khiếu nại, tranh chấp về đất đai càng nảy sinh. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai đang trở thành vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân hiện nay. Nhằm thông tin rộng rãi cho nhân dân biết về tình hình giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam, ngày 25/12/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam tổ chức Chương trình Khách mời trường quay với chủ đề  “Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên lĩnh vực đất đai”.

DSCN0503

Tham gia chương trình có ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Minh Thái  - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ông Châu Ngọc Trưởng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, các phòng, Chi cục trực thuộc Sở, Lãnh đạo Thanh Tra tỉnh, các thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh.

Qua 60 phút phát sóng trực tiếp, Chương trình đã chia sẽ, cung cấp các thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục cũng như kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua, đồng thời trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai do nhân dân chuyển đến thông qua đường dây nóng của chương trình. Hy vọng rằng chương trình đã cung cấp được những thông tin bổ ích để các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tranh chấp đất đai của mình theo đúng qui định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, tổ chức.

T.Tra

Triển khai, quán triệt luật đất đai 2013

Email In PDF.

Sáng 20/12/2013, tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 và tham gia góp ý các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, lãnh đạo Tổng cục quản lý đất đai và lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục, cùng lãnh đạo Sở TN&MT, Sở tài chính và Sở Tư pháp của 12 tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên.

HAI_0326

Hội nghị đã nghe khái quát những nội dung mới của Luật đất đai năm 2013 (được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 22/2013/L-CTN ngày 09/12/2013). Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương, với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003. Luật đã thể chế hoá đúng và đầy đủ những quan điểm, nhận định được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng Khoá XI, đã khắc phục và giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai 2003...Hội nghị đã nghe những nội dung mới trong dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật; cụ thể: Nghị định quy định về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; Nghị định quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giá đất; Nghị định quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Nghị định quy định về chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Sau nghị nghe các đại biểu phát biểu góp ý nội dung sửa đổi các Nghị định, nhất là các nội dung cần xin ý kiến thống nhất của các địa phương, Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển kết luận: Các địa phương cần chủ động quán nghiên cứu các nội dung của Luật, các nội dung cần tham gia góp ý ở các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh, thành phố để tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung của Luật, nhất là các nội dung đã sửa đổi, bổ sung (so với Luật hiện hành) đến toàn thể nhân dân và chủ động tham gia góp ý các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, (các nội dung đã được ban tổ chức Hội nghị quán triệt để xin tham gia góp ý các địa phương) để khi Nghị định được ban hành có tính khả thi nhất, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, hạn chế các tồn tại, bất cập, nhất là các nội dung thuộc thẩm quyền quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh. Trong thời gian tới Bộ sẽ chỉ đạo Tổng cục quản lý đất đai sớm hoàn thiện đề cương tuyên tuyền Luật, cũng như các Nghị định để cùng các địa phương làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến để đến ngày 01/7/2014, khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì thực hiện được ngay, hạn chế thấp nhất các tồn tại, bất cập.

Thanh Hà

Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2013)

Email In PDF.

Chiều ngày 12/12/2013, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN &MT, Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Tham dự biểu Lễ Kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTTTN&MT, Trung tâm KT TN&MT; Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Nam Kỳ Gia, Chi nhánh Công ty CP Nam Kỳ Gia Thăng Bình, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

IMG_7003

Tại buổi Lễ nhằm ôn lại quảng thời gian của cán bộ, công chức, viên chức đã lao động, cống hiến và những thành quả quan trọng, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại của ngành Đo đạc và Bản đồ.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đơn vị tham gia công tác Đo đạc và Bản đồ, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến cần phải tập trung, đó là: (1) Cán bộ trực tiếp thực hiện tác nghiệp cần phải tăng cường tinh thần trách nhiệm của mình, làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, tự kiểm tra sản phẩm 100%; (2) Yêu cầu các đơn vị thi công trong thời gian đến cần tăng cường nhân lực, trách nhiệm của mình hơn nữa, nhất là khâu tự kiểm tra sản phẩm, tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng đất, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện tác nghiệp; (3) Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý đất đai trong việc thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính của các đơn vị thi công; (4) Đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc và bản đồ; (5) Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất. Mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực ngành đo đạc và bản đồ với các tỉnh bạn trong khu vực để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên để từng bước đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiến tới hình thành một quy trình sản xuất đồng bộ và hoàn chỉnh./.

Ngọc Hiếu

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lấy ý kiến dự thảo quy trình bồi thường

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh, ngày 29/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và lấy ý kiến về dự thảo quy định về trình tự, thủ tục Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG_6828

Phó Giám đốc Sở TN&MT- ông Trần Thanh Hà - chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Phòng TN&MT và Trung tâm phát triển quỹ đất của 18 huyện, thành phố.

Hội nghị đã triển khai, phổ biến nội dung quy định mới tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2013, trong đó tập trung ở các nội dung: (1) xác định diện tích giao đất bình quân để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm; (2) suất tái định cư tối thiểu; (3) suất đầu tư hạ tầng; (4) một số nội dung về nợ tiền sử dụng đất khi thực hiện bố trí tái định cư; (5) quy định về hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Tiếp đến, Hội nghị đã trao đổi nội dung dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đến các thành viên tham dự và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, bổ ích làm cơ sở để hoàn thiện Quy định trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, ban hành, trong đó tập trung ở các nội dung trọng tâm: (1) thời điểm ban hành Quy định; (2) sự phù hợp với những quy định của Luật Đất đai mới; (3) phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong từng bước triển khai thực hiện; (4) sự thống nhất để tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình ở các địa phương,…

Khi Quy trình được chính thức ban hành sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện các nhiệm vụ BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính; thống nhất và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.

Nguyễn Thị Phước

Trang 8 trong tổng số 27