Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Nông Sơn: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Email In PDF.

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai; Nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

tns

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 01/02/2013 của HĐND tỉnh Quảng Nam về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời qua trao đổi thống nhất với UBND huyện, sáng ngày 26/02/2013 tại Hội trường UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Nông Sơn tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia Hội nghị gồm có hơn 200 đồng chí là: đại biểu HĐND huyện, UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe đồng chí Võ Ngọc Phụng – Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua một số nội dung gợi ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để thảo luận trước Hội nghị như: quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vấn đề về giá đất; thanh tra giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã tham gia thảo luận một cách dân chủ và có hiệu quả đi sâu vào các vấn đề như: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 50; Thẩm quyền thu hồi đất tại Điều 65; Trình tự, thủ tục thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất tại Điều 69; Việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 96 và việc hòa giải, giải quyết tranh chấp khiếu nại về đất đai  tại các Điều 196 và 198,….

Việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội nghị cũng như của nhân dân sẽ được Phòng TN&MT hoàn thiện, tham mưu HĐND huyện bằng văn bản để báo cáo về HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Cẩm Tú

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Email In PDF.

Sáng ngày 22/2, HĐND huyện Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu, gồm Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện (chủ trì), Thường trực UBND huyện và toàn thể các đại biểu đại diện các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các địa phương và đại diện các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi nghe phòng TNMT huyện báo cáo đề dẫn một số nội dung gợi ý, thảo luận góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013, tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào toàn bộ dự thảo Luật đất đai sửa đổi gồm 14 chương, 206 điều với những nội dung như: quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vấn đề tài chính đất đai, giá đất....

Goy_Luat_datdai

Trước đó, HĐND huyện Phú Ninh cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn, với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật.../.

Đức Tin

Họp xét cấp giấy CNQSD đất tại phường An Mỹ dự án xây dựng CSDL quản lý đất đai TP Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 9/1/2013 tại UBND Phường An Mỹ đã tổ chức họp xét hồ sơ để thành lập HSĐC cấp mới, cấp đổi giấy CNQSD đất cho Hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án Đo Đạc thành lập HSĐCvà XDCSDLĐĐ thành phố Tam Kỳ. Thành phần tham dự gồm: đại diện Chi cục QLĐĐ; đại diện VPĐKQSD đất tỉnh; đại diện VPĐKQSD đất TP Tam Kỳ; Chủ tịch UBND phường cùng HĐTV phường.

Hội đồng đã xem xét hồ sơ đăng ký khối phố 1 của phường đã được đơn vị tư vấn và cán bộ địa chính phân loại hồ sơ.

Kết quả cuộc họp, Hội đồng đã xem xét thông qua được 76/77 trường hợp (01 trường hợp cần xem xét lại) trên tổng số 154 trường hợp xin cấp đổi GCNQSD đất; đã xét và thông qua 37/63 trường hợp xin cấp mới GCNQSD đất. Đây là cuộc họp đầu tiên các hồ sơ đưa ra đều có đủ điều kiện và có sai số đo đạc nhỏ nên Hội đồng thông qua nhanh.

Đề nghị tư vấn kết hợp với cán bộ địa chính tiếp tục phân loại hồ sơ còn lại của các khối phố, tham mưu HĐTV họp xét tiếp các khối còn lại và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để trình VPĐKQSD đất thành phố hồ sơ đợt 1 đã thông qua.

Nguyễn Văn Ba

Tiến độ dự án xây dựng HSĐC & CSDL QLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 09/01/2013, Đ/c Phan Công Vỹ (PCT UBND huyện Thăng Bình) và Đ/c Nguyễn Viễn (PGĐ Sở TN&MT) đồng chủ trì tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDLQLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình.

IMG_5069

Thành phần tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Chi cục Quản lý Đất đai, Trung tâm Thông tin Tài nguyên & Môi trường,  Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, Trung tâm Ứng dụng và phát triển Công nghệ Đo đạc và Bản đồ, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam, UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng 06 xã vùng Đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình (Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa và Bình Nam).

I/ Kết quả thực hiện:

Khu vực vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình có 06 xã tham gia dự án, trong đó kết quả như sau:

+ 06/06 xã đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính với diện tích 7447,02 ha.

+ 04/06 xã (Bình Đào, Bình Dương, Bình Minh và Bình Hải) đã và đang tổ chức kê khai đăng ký QSD đất với 6555 hồ sơ, trong đó UBND cấp xã xét, xác nhận 3337 hồ sơ đăng ký.

+ 02/06 xã còn lại (Bình Sa và Bình Nam) đang công khai kết quả đo đạc đến từng hộ gia đình, các nhân.

So với tiến độ dự án thì Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã tổ chức thực hiện việc xét, xác nhận hồ sơ kê khai, đăng ký QSD đất còn chậm và chưa đồng bộ giữa các địa phương.

II/ Nhiệm vụ trong thời gian đến:

1/ Đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam (đơn vị thi công) tăng cường lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kê khai đăng ký QSD đất đồng bộ tại 06 xã thuộc vùng dự án; Hồ sơ kê khai đăng ký QSD đất của các hộ gia đình, cá nhân phải được tổng hợp, phân loại theo từng nhóm đối tượng sử dụng đất và thường xuyên, liên tục gởi cho UBND cấp xã thực hiện việc xét, xác nhận hồ sơ kê khai, đăng ký QSD đất, tránh tình trạng ùn tắc hồ sơ.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký QSD đất phải xây dựng kế hoạch chi tiết và kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh gởi UBND cấp xã, đơn vị giám sát, UBND huyện Thăng Bình (các phòng của huyện có liên quan) và Sở Tài nguyên & Môi trường để theo dõi, phối hợp hướng dẫn giải quyết.

2/ Đề nghị UBND các xã phân công, bố trí cán bộ bám sát địa bàn để phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kê khai, đăng ký QSD đất; đồng thời chỉ đạo Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã tăng cường công tác xét, xác nhận hồ sơ kê khai, đăng ký QSD đất và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kế hoạch thực hiện của từng xã như sau:

- Xã Bình Đào hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ trước ngày 30/01/2013;

- Xã Bình Minh hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ trước ngày 28/02/2013;

- Xã Bình Dương, Bình Hải hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ trước ngày 15/5/2013;

- Xã Bình Nam, Bình Sa hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ trước ngày 30/5/2013;

3/ Đề nghị Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND huyện báo cáo Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cho Cấp ủy tại các địa phương tập trung thực hiện công tác xây dựng HSĐC&CSDLQLĐĐ; phân công cán bộ, công chức của Phòng đứng điểm phụ trách địa bàn, đồng thời tổ chức họp báo Cán bộ Địa chính - Xây dựng hàng tháng để theo dõi, đôn đốc và thường xuyên báo cáo UBND huyện chỉ đạo thực hiện./.

Nguyễn Văn Thiện

UBND tỉnh công bố bảng giá các loại đất năm 2013

Email In PDF.

Ngày 20/12/2012 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Giá đất thị trường trong năm 2012 không biến động, do đó nhìn chung bảng giá đất năm 2013 tương đối ổn định, chỉ tập trung điều chỉnh những khu vực có đầu tư cơ sở hạ tầng và những bất hợp lý của bảng giá đất năm 2012, kết quả cụ thể như sau:

- Đối với đất nông nghiệp: có 12/18 huyện, thành phố giữ nguyên như năm 2012 (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn); 02/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng, giảm một vài vị trí (Tam Kỳ, Duy Xuyên); 04/18 huyện điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí (Quế Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang). Mức giá cao nhất là Hội An (đất trồng cây lâu năm) 85.000đ/m2, mức giá thấp nhất là 2.000 đ/m2 (đất rừng sản xuất tại các xã Quế Thọ, Quế Lưu, Thăng Phước, Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa của huyện Hiệp Đức; xã Quế Phước, Quế Ninh, Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn).

- Đối với đất ở nông thôn: 9/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng ở một số vị trí (Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang); 9/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí  gồm: Phước Sơn (35,5%), Tam Kỳ (18,89%), Hiệp Đức (18,77%), Phú Ninh(14,22%), Thăng Bình (16,67%),  Nông Sơn (16%), Bắc Trà My (11,4%), Tiên Phước (10,75%),  Nam Trà My (3,97%). Mức giá cao nhất là 3.400.000đ/m2 (khu vực đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc), mức giá thấp nhất là 13.800đ/m2 (khu vực dân cư của các xã Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm của huyện Nông Sơn).

- Đối với đất ở đô thị: 03/18 huyện giữ nguyên giá như năm 2012 (Duy Xuyên, Đại Lộc, Tiên Phước); 6/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng ở một số vị trí (Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An, Hiệp Đức, Bắc Trà My); 9/18 huyện điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí, gồm : Điện Bàn (42%), Phước Sơn (33,3%), Quế Sơn (14,6%), Nam Giang (12,96%), Đông Giang (11,07%), Phú Ninh (10,72%). Mức giá cao nhất là 10.000.000đ/m2 (mặt tiền đường Lê Lợi thành phố Hội An), mức giá thấp nhất là 60.000đ/m2 (huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang).

Bảng giá đất năm 2013 làm cơ sở để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và tính giá trị để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bích Thu

Khách mời trường quay về chủ đề “Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Thực trạng và giải pháp”

Email In PDF.

20h ngày 26/12/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã tổ chức thành công chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Thực trạng và Giải pháp”. Tham dự chương trình giao lưu trực tiếp với khán giả có các vị khách mời: ông Trần Kim Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Huỳnh Ty - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An.

IMG_2124

Kế hoạch và thời gian phát sóng chương trình đã được Đài truyền hình Quảng Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường công bố rộng rãi trên mạng thông tin đại chúng và khi chương trình chính thức bắt đầu, số điện thoại đường dây nóng được công bố, Ban tổ chức đã liên tục nhận được khá nhiều câu hỏi của các khán giả quan đến lĩnh vực BT, HT & TĐC. Có thể nhận thấy rằng công tác này luôn là lĩnh vực rất nhạy cảm, phức tạp và được sự quan tâm của đông đảo khán giả với nhiều thắc mắc, bức xúc ở nhiều khía cạnh.

Sau 02 phóng sự về kết quả đạt được và một số tồn tại trong công tác BT, HT & TĐC, các vị khách mời đã thẳng thắn chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao xoay quanh các vấn đề được người dân thắc mắc: làm rõ trách nhiệm của những người thực thi nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, Bồi thường, giải phóng mặt bằng; đơn giá đất, đơn giá vật kiến trúc, cây cối được bồi thường; quy hoạch treo, dự án treo; các tiêu chí xác định khu tái định cư mới; điều kiện, số lô bố trí tái định cư; giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới,...

Với hiệu quả của việc tiếp thu ý kiến đa chiều, tính thực tiễn cao của người dân ở nhiều địa phương, hứa hẹn đây là một trong những kênh thông tin phản hồi khá hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ BT, HT & TĐC. Ban tổ chức chương trình dự kiến sẽ kiến nghị UBND tỉnh cho phép tổ chức chương trình này mỗi quý một lần để lắng nghe, tiếp thu, giải đáp thông tin kịp thời cho người dân và có cơ sở để kiểm chứng, đối soát nhằm tăng tường hơn nữa trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện công tác BT, HT &TĐC trên địa bàn tỉnh cũng như từng bước hoàn chỉnh chính sách ngày một tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là kiến nghị của người dân khi khép lại Chương trình.

Nguyễn Thị Phước

Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào.

Nhiệm vụ năm 2013: Phối hợp với phía bạn khai trương cửa khẩu Tây Giang - Kàlừm; Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà oóc (Nam Giang); chuẩn bị điều kiện để giải quyết việc di dân tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới theo thỏa thuận của 2 Chính phủ. Khảo sát và xây dựng 10 cọc dấu; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và pháp lý để tổ chức bàn giao; họp Ban chỉ đạo cắm mốc 2 tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Đắc Nguyễn

Giao ban công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu huyện Núi Thành

Email In PDF.

Sáng ngày 28/11/2012, Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban về công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu huyện Núi Thành. Tham dự hội nghị, về phía Sở có: ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo Phòng Đất đai, Lãnh đạo VPĐKQSD Quảng Nam; về phía UBND huyện Núi Thành có: ông Nguyễn Văn Mau - PCTUBND huyện, Lãnh đạo  Phòng TNMT, VPĐKQSD đất huyện. Về đơn vị giám sát có đại diện Lãnh đạo Trung tâm ứng dụng công nghệ đo đạc và bản đồ; đại điện các đơn vị tư vấn và Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính của 17 xã, thị trấn huyện Núi Thành.

gbnt

Hội nghị đã nghe các đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện trong thời gian qua, kế hoạch trong thời gian đến, nêu lên những mặt thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện. Sở TN&MT đã hướng dẫn, trả lời một số tồn tại, vướng mắc trong công tác chuyên môn.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, đồng chủ trì hội nghị ông Nguyễn Viễn và ông Nguyễn Văn Mau kết luận một số nội dung trọng tâm trong thời gian đến cần phải tập trung giải quyết, đó là:

          1. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp để đẩy nhanh tiến độ.

2. Đơn vị tư vấn, UBND các xã, thị trấn tập trung xem xét các văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt cụ thể việc kê khai đăng ký, quy chủ, phân loại hồ sơ, xác nhận hồ sơ, họp hội đồng tư vấn để lập các thủ tục theo quy định, hoàn chỉnh trích lục bản đồ trình Văn phòng ĐKQSD cấp huyện ký  nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

          3. Tổ công tác của huyện xây dựng kế hoạch cụ thể cho hằng quý, hằng tháng và đăng ký cho UBND huyện và Sở để nắm bắt tình hình thực hiện. Mỗi tháng phải có báo cáo tiến độ thực hiện cụ thể, rõ ràng. Phân công cán bộ đứng điểm phụ trách từng xã, thị trấn.

          4. Chọn 01 xã làm điểm trong quá trình họp xét phân loại hồ sơ, mời các xã có liên quan tham dự, từ đó rút ra được những kinh nghiệm để nhân rộng cho 17 xã, thị trấn của huyện.

          5. Đơn vị giám sát tăng cường công tác giám sát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các hạng mục công trình.

          6. Phòng TNMT tập hợp các vấn đề tồn tại, vướng mắc để gởi cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trả lời cụ thể.

          7. UBND huyện sẽ tăng cường công tác theo dõi giám sát quá trình thực hiện dự án. Đến cuối tháng 12/2012 phải có kết quả của một số xã để trình UBND huyện cấp giấy CNQSD đất.

Ngọc Hiếu

Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở TN&MT về các nội dung trình kỳ họp thứ 06, HĐND tỉnh khóa VIII

Email In PDF.

Ngày 20/11/2012 Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 06, HĐND tỉnh khóa VIII. Nội dung buổi làm việc đã đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tình hình thực hiện bảng giá đất năm 2012, phương án xây dựng bảng giá đất năm 2013 và một số nội dung khác có liên quan.

DSC08730

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến phát biểu của đại diện các Ban HĐND tỉnh, ông Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời cũng chia sẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, cần tiếp tục tập trung một số nội dung:

- Quan tâm đến công tác quản lý đất đai ở cấp cơ sở (về chuyên môn, về tổ chức bộ máy. . .);

- Ưu tiên giao đất để thực hiện các dự án công cộng, phát triển hạ tầng; hạn chế việc thu hồi đất, giao đất cho các Doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, khai thác quỹ đất…

- Tiến hành rà soát tất cả các dự án để có kế hoạch thu hồi các Dự án treo.

- Khi tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh cần phải lưu ý bám sát Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh.

- Về việc xây dựng bảng giá đất 2013: Giá đất thị trường năm 2012 không biến động, vì vậy thống nhất tập trung điều chỉnh ở những khu vực có đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, điều chỉnh những bất hợp lý của bảng giá đất năm 2012 và giá đất ở các vùng giáp ranh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để báo cáo tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức vào đầu tháng 12/2012.

Bích Thu

Trang 8 trong tổng số 21