Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Triển khai, quán triệt luật đất đai 2013

Email In PDF.

Sáng 20/12/2013, tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 và tham gia góp ý các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, lãnh đạo Tổng cục quản lý đất đai và lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục, cùng lãnh đạo Sở TN&MT, Sở tài chính và Sở Tư pháp của 12 tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên.

HAI_0326

Hội nghị đã nghe khái quát những nội dung mới của Luật đất đai năm 2013 (được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 22/2013/L-CTN ngày 09/12/2013). Luật đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương, với 66 điều so với Luật đất đai năm 2003. Luật đã thể chế hoá đúng và đầy đủ những quan điểm, nhận định được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng Khoá XI, đã khắc phục và giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai 2003...Hội nghị đã nghe những nội dung mới trong dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật; cụ thể: Nghị định quy định về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; Nghị định quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giá đất; Nghị định quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Nghị định quy định về chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Sau nghị nghe các đại biểu phát biểu góp ý nội dung sửa đổi các Nghị định, nhất là các nội dung cần xin ý kiến thống nhất của các địa phương, Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển kết luận: Các địa phương cần chủ động quán nghiên cứu các nội dung của Luật, các nội dung cần tham gia góp ý ở các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh, thành phố để tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung của Luật, nhất là các nội dung đã sửa đổi, bổ sung (so với Luật hiện hành) đến toàn thể nhân dân và chủ động tham gia góp ý các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, (các nội dung đã được ban tổ chức Hội nghị quán triệt để xin tham gia góp ý các địa phương) để khi Nghị định được ban hành có tính khả thi nhất, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, hạn chế các tồn tại, bất cập, nhất là các nội dung thuộc thẩm quyền quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh. Trong thời gian tới Bộ sẽ chỉ đạo Tổng cục quản lý đất đai sớm hoàn thiện đề cương tuyên tuyền Luật, cũng như các Nghị định để cùng các địa phương làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến để đến ngày 01/7/2014, khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì thực hiện được ngay, hạn chế thấp nhất các tồn tại, bất cập.

Thanh Hà

Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2013)

Email In PDF.

Chiều ngày 12/12/2013, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN &MT, Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Tham dự biểu Lễ Kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTTTN&MT, Trung tâm KT TN&MT; Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Nam Kỳ Gia, Chi nhánh Công ty CP Nam Kỳ Gia Thăng Bình, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

IMG_7003

Tại buổi Lễ nhằm ôn lại quảng thời gian của cán bộ, công chức, viên chức đã lao động, cống hiến và những thành quả quan trọng, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại của ngành Đo đạc và Bản đồ.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đơn vị tham gia công tác Đo đạc và Bản đồ, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến cần phải tập trung, đó là: (1) Cán bộ trực tiếp thực hiện tác nghiệp cần phải tăng cường tinh thần trách nhiệm của mình, làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, tự kiểm tra sản phẩm 100%; (2) Yêu cầu các đơn vị thi công trong thời gian đến cần tăng cường nhân lực, trách nhiệm của mình hơn nữa, nhất là khâu tự kiểm tra sản phẩm, tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng đất, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện tác nghiệp; (3) Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý đất đai trong việc thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính của các đơn vị thi công; (4) Đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc và bản đồ; (5) Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất. Mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực ngành đo đạc và bản đồ với các tỉnh bạn trong khu vực để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên để từng bước đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiến tới hình thành một quy trình sản xuất đồng bộ và hoàn chỉnh./.

Ngọc Hiếu

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lấy ý kiến dự thảo quy trình bồi thường

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh, ngày 29/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và lấy ý kiến về dự thảo quy định về trình tự, thủ tục Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

IMG_6828

Phó Giám đốc Sở TN&MT- ông Trần Thanh Hà - chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Phòng TN&MT và Trung tâm phát triển quỹ đất của 18 huyện, thành phố.

Hội nghị đã triển khai, phổ biến nội dung quy định mới tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2013, trong đó tập trung ở các nội dung: (1) xác định diện tích giao đất bình quân để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm; (2) suất tái định cư tối thiểu; (3) suất đầu tư hạ tầng; (4) một số nội dung về nợ tiền sử dụng đất khi thực hiện bố trí tái định cư; (5) quy định về hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Tiếp đến, Hội nghị đã trao đổi nội dung dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đến các thành viên tham dự và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, bổ ích làm cơ sở để hoàn thiện Quy định trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, ban hành, trong đó tập trung ở các nội dung trọng tâm: (1) thời điểm ban hành Quy định; (2) sự phù hợp với những quy định của Luật Đất đai mới; (3) phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong từng bước triển khai thực hiện; (4) sự thống nhất để tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình ở các địa phương,…

Khi Quy trình được chính thức ban hành sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện các nhiệm vụ BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính; thống nhất và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.

Nguyễn Thị Phước

Tập huấn, giao ban các văn phòng đăng ký QSD đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013

Email In PDF.

Chiều ngày 28/11/2013, Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn trao đổi nghiệp vụ tại UBND huyện Thăng Bình.

DSC00718hn

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai; Thanh tra Sở; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường 4 huyện tham gia dự án Xây dựng HSĐC và CSDL đất đai Thăng Bình-Duy Xuyên-Núi Thành- Tam Kỳ và Lãnh đạo Văn phòng đăng ký QSD đất của 18 huyện, thành phố. Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung:

- Đánh giá kết quả hoạt động Văn phòng đăng ký QSD đất năm 2013 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.

- Trao đổi nghiệp vụ trên một số lĩnh vực:

+ Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: một số tồn tại cần khắc phục khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận; một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện những qui định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận và một số vấn đề liên quan đến dự án XDHSĐC, cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam.

+ Công tác đăng ký, giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất.

- Hội nghị đã nghe các huyện thảo luận, trao đồi về những tồn tại, vướng mắc đặc biệt trong công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính Phủ. Hội nghị đã nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó cần tập trung:

- Địa phương cần quán triệt cán bộ thực thi công vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn thủ tục hành chính về đất đai đúng qui định Pháp luật.

- Chủ động sử dụng nguồn lực, nhân lực hiện có để từng bước kiện toàn bộ máy, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và mạnh dạn trong công tác tham mưu, đề xuất cho UBND huyện.

- Tập trung để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp, đất trụ sở các tổ chức sự nghiệp, an ninh, quốc phòng theo tinh thần Công văn 3981/UBND-KTN ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân theo tinh thần Công văn 183/STNMT-ĐK của Sở Tài nguyên và Môi trường, Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành, Tam Kỳ.

- Đẩy mạnh công tác chỉnh lý biến động, đặc biệt quan tâm những khu vực trọng điểm đất có giá trị để công tác quản lý chặt chẽ.

- Khắc phục những tồn tại, sai sót trong quá trình lập thủ tục cấp giấy chứng nhận tại các địa phương trong thời gian qua.

Trần Thi Xuân Lộc

Thẩm định QHSD Đất đến năm 2020 và KHSD Đất 5 năm (2011-2015) của huyện Điện Bàn

Email In PDF.
Sáng nay ngày 27/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ quan Thường trực HĐTĐ QH, KHSD đất tỉnh tổ chức họp công bố Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập HĐTĐ QH, KHSD đất tỉnh Quảng Nam và thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Điện Bàn. Tham dự gồm thành viên HĐTĐ, Lãnh đạo UBND huyện Điện Bàn, BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, KTS Hoàng Sừ - PGĐ Sở Xây dựng được mời với tư cách là chuyên gia phản biện.

TKL

Tham gia góp ý, các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung, đánh giá lại các nội dung về hiện trạng sử dụng đất, tình hình thực hiện QH, KHSD đất thời gian qua của huyện; cập nhật các QH ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ lại KHSD đất kỳ đầu cho phù hợp với nguồn lực đầu tư, các giải pháp thực hiện QH, KHSD đất...

Kết luận tại cuộc họp ông Nguyễn Viễn - Chủ tịch HĐTĐ đề nghị UBND huyện Điện Bàn và tư vấn tiếp thu ý kiến của thành viên, nhận xét của Thường trực HĐTĐ, góp ý của chuyên gia, đồng thời nghiên cứu bổ sung một số nội dung sau:

- Đánh giá lại phần tình hình quản lý sử dụng đất, đưa số liệu đánh giá cụ thể, tình hình thực hiện QH, KHSD đất (2001-2010) cho đúng với thực tế.

- Rà soát các chỉ tiêu QH, KHSD đất cho phù hợp với chỉ tiêu tỉnh phân bổ, đặc biệt là chỉ tiêu chuyển mục đích đất lúa nước sang cho các mục đích khác phải đúng chỉ tiêu được giao và ưu tiên cho công trình công cộng, phúc lợi xã hội trên toàn huyện, bao gồm cả dự án của Trung ương và tỉnh.

- Kiểm tra lại danh mục công trình, dự án thực hiện trong KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho phù hợp với nguồn lực đầu tư của địa phương, chỉ tiêu phân bổ trong năm 2015 là quá cao;

- Xác định cụ thể các công trình, dự án có sử dụng đất lúa tại các xã, thị trấn để thuận lợi cho quản lý và thực hiện QH, KHSD đất sau khi được phê duyệt.

- Đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến về QH Đại học Đà Nẵng tại xã Điện Ngọc để xác định trong hồ sơ QH, KHSD đất.

Sau cuộc họp Sở TN&MT sẽ có thông báo kết quả thẩm định để huyện Điện Bàn hoàn chỉnh trình HĐND huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt ./.

Quang Lạnh

 

 

Họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 13/11/2013 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị cuộc họp nhằm bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam. Thành phần dự họp gồm có đại diện Lãnh đạo Sở TNMT, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTTTN&MT, Trung tâm KT TN&MT; Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên, Lãnh đạo Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Lãnh đạo các đơn vị thi công và Lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ địa chính của 13 xã, phường, thành phố Tam Kỳ.

Copy_of_36880_DSCN1600

Sau khi nghe Sở TN&MT báo cáo khái quát tình hình xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tỉnh Quảng Nam, tình hình triển khai thực hiện các dự án thành phần tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng đông Sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên và ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TN &MT kết luận một số nội dung chính:

1/ Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung lực lượng thích hợp để phối hợp với UBND cấp xã rà soát, xử lý những tồn tại về các hồ sơ chưa đầy đủ các thông tin, phân loại hồ sơ, nội dung xác nhận vào đơn chưa đúng yêu cầu; tiếp tục thực hiện tốt công tác phân loại, bổ sung đầy đủ thông tin hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi, thông qua Hội đồng tư vấn những hồ sơ còn lại theo kế hoạch công tác. Những hồ sơ đã hoàn thiện thủ tục ở cấp xã yêu cầu đơn vị kiểm tra lập thủ tục chuyển về cấp huyện để thực hiện các bước công việc tiếp theo. Báo cáo tiến độ thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, trong đó cũng cần phân rõ mức thời gian thực hiện đến trước ngày 30/6/2013, từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/10/2013. Nêu rõ số hồ sơ cấp mới, hồ sơ cấp đổi. Trong hồ sơ cấp đổi cần phân rõ khối lượng được thanh toán theo hồ sơ cấp đổi và khối lượng được thanh toán khi áp dụng theo định mức cấp mới (đối với các trường hợp cấp đổi GCN khi thửa đất có thay đổi về hình dạng, diện tích vượt quá hạn sai quy định). Báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong báo cáo cũng xác định rõ khối lượng đã hoàn thành trước ngày 02/9/2013 để có cơ sở thanh toán kinh phí theo trường thông tin.  

Đối với khối lượng giấy đã in xong, lập đầy đủ thủ tục bàn giao cho cơ quan chuyên môn cấp huyện để kiểm tra, trình UBND các huyện, thành phố ký giấy CNQSD đất. Phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các địa phương lập thủ tục kiểm tra nghiệm thu khối lượng đã thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chậm nhất trong tháng 11/2013. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, kế hoạch thực hiện về UBND các huyện, thành phố và Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo;

2/ Yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát căn cứ kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công và nội dung Dự án được duyệt, bố trí lực lượng nắm vững chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực đăng ký, xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ, thường xuyên bám sát, xuyên suốt quá trình thi công, thực hiện nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm dự án, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị thi công lập thủ tục nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm dứt điểm theo từng hạng mục công việc theo quy định. Hoàn thành thủ tục kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm chậm nhất đến ngày 30/11/2013 để có cơ sở thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện.  Kết quả giám sát định kỳ hàng tháng phải báo cáo về UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo;

3/ UBND cấp xã, phường, thị trấn: Đối với địa phương được chọn làm điểm để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sớm hoàn thành các thủ tục ở khâu kê khai đăng ký cấp giấy để tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu điểm để nhân rộng cho các xã, phương, thị trấn tiếp theo. Sau khi hồ sơ đã thông qua HĐTV cấp xã, ưu tiên bố trí cán bộ địa chính xã phối hợp cùng đơn vị thi công hoàn thành biên bản họp thông qua của HĐTV, lập danh sách hồ sơ đã họp thông qua, tham mưu UBND xã ký xác nhận vào đơn đăng ký và bàn giao cho cơ quan chuyên môn cấp huyện kiểm tra, thẩm định. Phối hợp cùng với đơn vị thi công, tư vấn giám sát hoàn thành hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu trong tháng 11/2013 để có cơ sở thanh toán kinh phí.

4/ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể, cử cán bộ đứng điểm bám sát địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và cùng với địa phương tham gia họp thông qua HĐTV để tránh những sai sót. Khi hồ sơ đã được UBND các xã, phường, thị trấn bàn giao, bố trí cán bộ phụ trách công tác cấp giấy CNQSD đất để kiểm tra, thẩm định. Sớm có kết quả chuyển về cho cấp xã để tiến hành thủ tục bổ sung hồ sơ, công khai niêm yết, công bố các trường hợp đủ và chưa đủ điều kiện và hoàn thành các khâu công việc tiếp theo... Kiểm tra GCN khi các đơn vị thi công bàn giao để trình Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ký GCN.

5/ UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền UBND cấp xã tập trung lực lượng, tranh thủ thời gian, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát trong quá trình họp thong qua hồ sơ, xác nhận đơn kê khai đăng ký theo kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công đã đăng ký với địa phương. Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ, xem xét các trường hợp đủ điều kiện lập thủ tục trình UBND huyện, thành phố ra quyết định cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tập trung quyết liệt cho công tác họp thông qua hồ sơ của hội đồng tư vấn. Ưu tiên cho HĐTV cấp xã mỗi tuần 02 lần cho công tác họp thông qua hồ sơ. Giao chỉ tiêu họp thông qua hồ sơ cấp giấy cho các địa phương, địa phương nào không hoàn thành sẽ tự bỏ kinh phí ra để thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Chỉ đạo cho cán bộ của Văn phòng đăng ký QSD đất cấp huyện, thành phố, cán bộ địa chính xã và đơn vị thi công kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ đầu vào, trước khi bàn giao cho UBND các xã, phường, thị trấn họp thông qua HĐTV. Khi tiến hành họp HĐTV hồ sơ chưa đạt phải ghi cụ thể nguyên nhân của từng hồ sơ để có cơ sở bổ sung, chỉnh sửa. UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo địa phương làm điểm về xây dựng cơ sở dữ liệu sớm hoàn thành việc họp thông qua HĐTV cấp xã để có cơ sở dữ liệu thực hiện công tác này. Để nguồn kinh phí được giải ngân trong năm 2013 theo quy định. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu khối lượng sản phẩm ngay trong tháng 11/2013.

6/ Sở TN&MT thành lập Tổ công tác để kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Dự án tại các địa phương. Các đơn vị có liên quan trực thuộc Sở TN&MT phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc kiểm tra các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện Dự án, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khối lượng, dự toán phát sinh lớn hoặc thực tế thi công có sự thay đổi thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt, đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng quy định;

7/ Kính đề nghị UBND tỉnh

- Cho phép Sở TN&MT phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công rà soát tiến độ thực hiện, xem xét các điều kiện thực tế và lập đầy đủ thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tại vùng đông Sông Trường Giang.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên.

- Chỉ đạo Sở Tài chính cân đối nguồn thu từ đất để bố trí vốn đối ứng 10% thực hiện Dự án. Sở TN & MT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh./.

Ngọc Hiếu

 

Tập huấn xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai

Email In PDF.

Từ ngày 22/10/2013 -24/10/2013 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng Cục Quản lý Đất đai tổ chức lớp tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Về tham dự khóa tập huấn có ông Trần Hùng Phi – Cục trưởng Cục ĐKTK – Chủ trì. Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và cán bộ chuyên môn của 15 tỉnh thành Duyên Hải Miền Trung & Tây Nguyên. Khóa tập huấn triển khai một số nội dung chính như sau:

DSC04323

Hội nghị giao ban dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại Thành phố Tam kỳ

Email In PDF.

Sáng ngày 18/10/2013, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị Giao ban Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại thành phố Tam Kỳ. Thành phần tham dự có đồng chí Trần Nam Hưng - PCT UBND thành phố Tam Kỳ - Chủ trì hội nghị. Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất thành phố Tam Kỳ, Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 13 xã, phường trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ, Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2).

Picture_005

Tại Hội nghị đã nghe Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo UBND và Cán bộ Địa chính của 13 xã, phường, Lãnh đạo Chi cục đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh,  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất thành phố.

Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại cuộc họp. Đồng chí Trần Nam Hưng - PCT UBND thành phố Tam Kỳ kết luận và nêu ra một số giải pháp cần phải tập trung trong thời gian đến đó là:

(1) Kết quả thực hiện công tác họp xét, chuyển hồ sơ về Thành phố còn quá chậm, tại một số địa phương đến nay chưa có hồ sơ chuyển về đó là 02 xã Tam Thanh, Tam Ngọc và 03 phường An Xuân, An Mỹ và Hoà Thuận, đề nghị các địa phương tập trung cũng cố ngay hồ sơ để chuyển về Thành phố xem xét thẩm định.

(2) UBND xã, phường tập trung quyết liệt cho công tác họp xét của hội đồng tư vấn, chấp hành nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Tam Kỳ, mỗi tuần 02 lần cho công tác họp xét. Giao chỉ tiêu họp xét cấp giấy cho các địa phương, địa phương nào không hoàn thành sẽ xem xét vào công tác thi đua khen thưởng.

(3) Hồ sơ đầu vào phải chặt chẽ, giao cho cán bộ địa chính xã, cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố và đơn vị thi công kiểm tra đầy đủ trước khi bàn giao cho UBND xã, phường họp xét. Khi tiến hành họp xét hồ sơ không đạt phải ghi cụ thể nguyên nhân của từng hồ sơ để có cơ sở bổ sung, chỉnh sửa.

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất thành phố có kế hoạch cụ thể, cử cán bộ đúng điểm bám sát địa phương, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và cùng với địa phương tham gia họp xét để tránh những sai sót.

(5) Đơn vị thi công tăng cường công tác phối hợp với địa phương, tăng cường thêm nhân lực. Hồ sơ đầu vào cung cấp phải đảm bảo đúng theo quy định. Một số thửa đất đo đạc sai thì cần đo đạc, điều chỉnh lại cho đúng với thực tế.

(6) Về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thống nhất chọn phường Hoà Hương làm phường điểm.

(7) Đối với hồ sơ tổ chức chưa đến kê khai đăng ký, đề nghị đơn vị thi công tổng hợp danh sách để gửi cho UBND xã, phường có kế hoạch mời các tổ chức để kê khai đăng ký đầy đủ.

(8) Phòng TN&MT làm việc với Phòng Tài chính thành phố ứng kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện việc họp xét, cấp giấy CNQSD đất.

(9) Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Đơn vị thi công về nhân lực con người tham gia tại địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác họp xét, cấp giấy CNQSD đất.

Ngọc Hiếu

Hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế - xã hội trên địa bàn ba huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My và huyện Tiên Phước.

Email In PDF.

Sáng ngày 26/9/2013, tại hội trường UBND huyện Bắc Trà My, Sở TN&MT phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu của ba huyện miền núi là huyện Bắc Trà My, huyện Nam Trà My và huyện Tiên Phước.

Tại Hội nghị lần này các đại biểu của các huyện đã trao đổi và thống nhất việc xác định lại địa danh trên địa bàn các huyện để thuận lợi trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về nhiều địa danh trong địa phương của các huyện sử dụng còn chưa được thống nhất, thể hiện qua cách viết địa danh, sử dụng thuật ngữ địa lý, thiếu thống nhất giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Do vậy, chính quyền các huyện cần xác định đúng địa danh, tên gọi, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc quan trọng về đặt địa danh để chuẩn hóa trong công tác xác định ranh giới, mốc giới và nhằm mục đích phục vụ cho công tác lập bản đồ sau này.

Vĩnh Linh

Trang 8 trong tổng số 26