Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn

Email In PDF.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng cho mục tiêu về quản lý, thu gom chất thải rắn góp phần bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều vấn đề, bất cập chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

image003 -VHTrên cơ sở đó, ngày 07/11/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định số 3931/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí giao cho Sở TN&MT lập điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Đến nay, đề án điều chỉnh Quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành. Ngày 03/4/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành và địa phương (có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố) về điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và cơ bản thống nhất với dự thảo điều chỉnh đã được Sở TN&MT đề xuất, nhưng để Đề án được hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế khi triển khai thực hiện, các đại biểu góp ý:
- Cần có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn;
- Lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
- Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đề án, tổ chức cắm mốc giới các khu xử lý rác thải trên địa bàn theo Đề án quy hoạch được duyệt để giữ quỹ đất và công khai minh bạch về thông tin quy hoạch cho người dân. Đồng thời, giao cho cấp huyện chủ động thu hút các nhà đầu tư xử lý rác thải để giải quyết lượng rác thải phát sinh trên địa bàn.

Văn Hưởng

Chuyển giao nguyên trạng các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND các huyện quản lý

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND và Quyết định 752/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 20/3 đến đầu tháng 4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất: Đại Lộc, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn về UBND các huyện quản lý.

126183 Hiep Duc 1 - CopyĐây là 12 Chi nhánh còn lại thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam sau khi đã chuyển giao 6 Chi nhánh: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành về UBND các huyện, thị xã, thành phố vào tháng 10 năm 2017.
Việc chuyển giao các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND các huyện quản lý xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Qua lần chuyển giao này, có 65 viên chức và 52 người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, 158 công trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên 42 ha quỹ đất; 38 công trình xây dựng hạ tầng do các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện được chuyển giao về UBND các huyện quản lý.
Như vậy, sau hơn 2 năm hợp nhất để hoạt động theo mô hình Tổ chức Phát triển quỹ đất một cấp theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất được tổ chức lại ở tỉnh và ở huyện như trước đây.
Việc chuyển giao các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện quản lý sẽ không phát huy được những ưu việt của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo mô hình một cấp. Tuy nhiên, việc chuyển giao này sẽ gắn chặt hơn trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tăng cường sự gắn kết, phối hợp của các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; cũng như tạo thuận lợi, động lực cho các địa phương đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực để thực hiện tạo lập, khai thác quỹ đất.

Quốc Việt

Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng

Email In PDF.

Chiều ngày 12/4/2018, tại Hội trường Sở TN&MT, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2018 của BCH TW Đảng đã có buổi làm việc với Sở TN&MT. Đ/c Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng ban Dân vân Trung ương, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc còn có đ/c Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam; về phía Sở TN&MT có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

20180412 141254 - CopyĐoàn công tác đã nghe Sở TN&MT báo cáo những kết quả đạt được của Sở TN&MT trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2018 của BCH TW Đảng, trong đó Sở TN&MT đã thực hiện tinh thần làm tốt công tác chuyên môn chính là làm tốt công tác dân vận, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, bên cạnh đó việc thực hiện tốt công tác bồi thường, tái định cư trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh cùng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực ngành TN&MT được giải quyết tốt đã góp phần làm cho công tác dân vận của Sở, của tỉnh được nâng cao một bước... Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đã báo cáo, giải trình những nội dung mà Đoàn công tác đặt ra, làm rõ thêm vai trò thực hiện công tác dân vận gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở TN&MT trong những năm qua.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đ/c Trần Thị Bích Thủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở TN&MT trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2018 của BCH TW Đảng, đồng thời đề nghị Sở cần tiếp tục quan tâm quán triệt nâng cao nhận thức trong đảng viên – CCVCNLĐ của Sở về Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2018 của BCH TW Đảng gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị./.

Hồng Sơn

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Email In PDF.

Ngày 11/4/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Phan Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chủ trì tổ chức Hội Nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi. Hội nghị có sự tham gia của hơn 35 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh, lãnh đạo 18 huyện, thị xã, thành phố.

IMG 0029 1 - Copy

Hội nghị đã nghe đ/c Phan Thái Bình nêu rõ các nội dung cần trao đổi, thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã góp ý thẳng thắn, trao đổi, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiềuý kiến, trong đó tập trung vào các nội dung như: Hình thức tố cáo, rút đơn tố cáo, thời hiệu tố cáo, thời gian giải quyết tố cáo, cơ chế bảo vệ người tố cáo, có nên quy định cấp giải quyết tố cáo cuối cùng hay không ...Ngoài ra nhiều đại biểu đề nghị nên đưa nội dung tố cáo về đạo đức, nhân phẩm của cán bộ, công chức vào dự thảo Luật, hay xem xét lại việc xử lý hành chính để tương ứng với Luật xử lý vi phạm hành chính...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Phan Thái Bình đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo trình Quốc hội xem xét.

T.Tra

Làm việc với đoàn đánh giá của Pemsea’s

Email In PDF.

Ngày 19/04/2018, Sở TN&MT làm việc với đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) và Tiến sĩ Julian Roberts - chuyên gia tư vấn của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thực hiện thảo luận triển khai dự án "Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019" (SDS-SEA).

DSCF0989 - CopyTrong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương về quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM) tỉnh Quảng Nam; Sở TN&MT là cơ quan đầu mối thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ tại địa phương. Hàng năm, Sở đã tham gia nhiều chương trình dự án có lồng ghép về quản lý tổng hợp vùng bờ như trồng phục hồi rừng ngập mặn, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý tổng hợp vùng bờ, tham gia mạng lưới thành viên các địa phương về quản lý tổng hợp vùng bờ...Các hoạt động này đã được PEMSEA và Tổng cục Biển và Hải đảo ghi nhận.
Đoàn công tác đi thực địa khu vực trồng phục hồi rừng ngập mặn tại xã Tam hải, huyện Núi Thành để đánh giá công tác phục hồi rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại đây, để có hướng thống nhất việc tài trợ dự án trong thời gian đến dưới sự điều phối, chỉ đạo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Buổi chiều, Đoàn làm việc với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trong việc đề xuất quản lý chất thải rắn khu vực Hội an mà Sở TN&MT Quảng Nam đã đề xuất trong cuộc họp các thành viên của Tổ giúp việc Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Tổng cục Môi trường chủ trì.

Hoàng Yến

Trang 3 trong tổng số 351