Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Email In PDF.

Xác định vai trò vị trí của việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sáng ngày 17/5/2016 UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính và bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI. Đến dự có đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hinh 1

Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề ra mục tiêu có tính đột phá: đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp năng động, trách nhiệm phục vụ nhân dân…; Nghị quyết có 07 nhóm mục tiêu cụ thể, 09 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu của Nghị quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị được triển khai thí điểm người dân đánh giá công chức tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả (qua tương tác với màn hình cảm ứng), đồng thời tổ chức đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, của công chức và viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua điều tra xã hội học.

Hội nghị đã công bố chỉ số cải cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, Ngành. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng số điểm là 76,15; xếp vị thứ 7/22 đơn vị.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian đến như sau: cần tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam bằng các hành động cụ thể; tuân thủ các danh mục hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính đã công bố, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác; nghiên cứu cơ chế giám sát thủ trưởng, nâng cao trách nhiệm giám sát của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi thực hiện giải quyết các TTHC, thực hiện luân chuyển các bộ, kể cả thủ trưởng đơn vị khi vi phạm các quy định về cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, tiếp thu các giải pháp đề xuất của đại biểu tham dự Hội nghị để phục vụ cho cải cách hành chính của tỉnh.

Tào Quý Tâm

Thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra về TN&MT đối với Công ty CP Than - Điện Nông Sơn VINACOMIN

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra về tài nguyên và môi trường đối với Công ty CP Than – Điện Nông Sơn VINACOMIN.

Tham dự cuộc họp có đại diện UBND huyện Nông Sơn, lãnh đạo UBND xã Phước Ninh, UBND xã Quế Trung, lãnh đạo Công ty CP Than - Điện Nông Sơn, các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thong qua ket luan

Sau khi nghe ông Võ Tiến Dũng - Thanh tra viên - thành viên Đoàn Thanh tra báo cáo dự thảo Kết luận thanh tra, ý kiến tham gia của Công ty CP Than - Điện Nông Sơn, các thành viên dự họp thống nhất với dự thảo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở - chủ trì cuộc họp kết luận: Đề nghị Đoàn Thanh tra tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các thành viên dự họp, nghiên cứu các quy định, hoàn thiện Kết luận thanh tra trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành; Công ty có trách nhiệm nghiêm túc khắc phục các nội dung tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng và các quy định khác nói chung.

Kim Thanh

Họp về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh - chủ trì. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

WP 20160517 003

Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt quy trình và tiến độ thực hiện KHSD đất năm 2016 của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến phát biểu đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các đại biểu tham dự; PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận một số nội dung chính như sau:

1. Công tác lập KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện đảm bảo, tuy nhiên do điều chỉnh QH, KHSD đất của tỉnh chưa được phê duyệt.

2. Việc phê duyệt KHSD đất là cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, do vậy đề nghị các địa phương, quan tâm bố trí nguồn nhân lực để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất hàng năm.

3. Đối với các địa phương có xuất hiện các danh mục, công trình mới sau khi có Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2016, có rõ nguồn vốn đầu tư thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, cập nhật hoàn chỉnh vào KHSD đất năm 2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện theo quy định.

4. Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục đất đai cho các dự án đầu tư năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 587/STNMT- QLĐĐ ngày 12/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đến khi KHSD đất năm 2016 của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý III năm 2016 lập KHSD đất năm 2017 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thẩm định và trình HĐNĐ tỉnh có Nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trình UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất năm 2017 theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 284

..