Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND ngày 18/8/2015

Email In PDF.

Sáng ngày 01/10/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Copy of IMG 3131Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Tranh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bí thư và Chủ tịch UBND của 13/13 xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, các ý kiến đại biểu đều đánh giá cao tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị lần này, xem đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các ngành chức năng và địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lâu nay trong việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện giao cho các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND huyện cụ thể hóa các quy định trong Chỉ thị để triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các khu vực vùng giáp ranh có rừng; tiến hành rà soát các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp còn tồn đọng để xử lý dứt điểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Nguyễn Đình Thông

Nhìn lại công tác Quản lý Nhà nước về khoáng sản trong 12 năm qua

Email In PDF.

Quảng Nam nằm ở rìa phía Đông Bắc của khối nâng Kontum, tiếp giáp với đới uốn nếp Trường Sơn, có mặt các thành tạo địa chất từ Proterozoi sớm đến Đệ tứ. Các quá trình địa chất đã mang lại cho tỉnh nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng về chủng loại với 45 loại khoáng sản đã được phát hiện, trong đó khoáng sản có tiềm năng và giá trị là: Than đá, vàng, urani, đá vôi, felspat, cát trắng, titan, các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường,... Nhìn chung, phần lớn các loại khoáng sản phân bố phân tán, một số loại khoáng sản như: Vàng, thiếc, than đá phân bố chủ yếu ở khu vực trung du, miền núi, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.

Copy of Kiểm tra khai thác vàng trái phép tại xã Phước Đức- huyện Phước SơnThời gian qua, đã có hàng trăm mỏ được đưa vào khai thác ở các quy mô khác nhau để cung cấp nguyên - nhiên - vật liệu cho việc phát triển kinh tế - xã hội.
Để phù hợp với sự phát triển của đất nước và thế giới, ngày 11/11/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Trên cơ sở đó, ngày 27/8/2003, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 95/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở sát nhập các cơ quan, đơn vị: Sở Địa chính, Phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản (Sở Công nghiệp), Phòng Môi trường (Sở Khoa học Công nghệ); đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý khoáng sản là Phòng Khoáng sản.
Qua hơn 12 năm, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của Sở TN&MT nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói chung đã đạt kết quả quan trọng:
- Ban hành kịp thời các văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản; hoàn thành công tác khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản vào năm 2009; các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của tỉnh đã được xây dựng, điều chỉnh kịp thời theo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các thay đổi của pháp luật về khoáng sản; tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản, tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Thẩm định, cấp, gia hạn, cho phép chuyển nhượng hoặc đề nghị Bộ TN&MT cấp, gia hạn, cho phép chuyển nhượng hơn 400 giấy phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản: Than đá, vàng, titan, urani, cát trắng, felspat, đá vôi, đá ốp lát; đất sét, đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; đất san lấp, xây dựng công trình cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) trong và ngoài tỉnh.
Tỉnh luôn nhất quán chủ trương hạn chế, tiến đến chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô hoặc chỉ qua sơ chế, do đó từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà máy chế biến sâu các loại khoáng sản với quy mô từ trung bình đến lớn, công nghệ, thiết bị tiên tiến đã được đầu tư xây dựng như: Nhà máy chế biến titan của Công ty cổ phần khoáng sản Đất Quảng Chu Lai, Nhà máy kính nổi Chu Lai của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO, Nhà máy tuyển luyện vàng của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, Công ty TNHH vàng Phước Sơn, Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ của Công ty cổ phần Xuân Thành Group, Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai của Công ty cổ phần sản xuất Sô đa Chu Lai,...
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, thanh tra, kiểm tra sau cấp phép đã được tăng cường đáng kể.
Kết quả đạt được nêu trên đã giảm thiểu đáng kể tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, từng bước đưa công tác quản lý hoạt động khoáng sản đi vào nề nếp, đáp ứng một phần nhu cầu nguyên - nhiên - vật liệu cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội - môi trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động khoáng sản vẫn còn một số tồn tại như:
- Tình trạng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong quá trình khai thác của các doanh nghiệp được cấp phép, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương;
- Do điều kiện phân bố của khoáng sản như đã nêu trên dẫn đến số lượng mỏ đưa vào khai thác trong thời gian qua tương đối nhiều nhưng phần lớn là khai thác quy mô nhỏ và chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa với công nghệ khai thác, chế biến còn đơn giản, đầu tư còn manh mún nên hiệu quả hoạt động sản xuất thấp, ảnh hưởng đến môi trường,...;
- Tỷ lệ sử dụng lao động tại địa phương nơi có mỏ của một số doanh nghiệp còn thấp, nhất là khai thác vàng gốc.
Các tồn tại trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực khác liên quan dẫn đến chưa phát huy hết tiềm năng, giá trị của nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, còn gây tác động tiêu cực đến môi trường, dân cư, có lúc gây bức xúc trong nhân dân.
Do đó, để nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân nơi có khoáng sản được khai thác, các cấp, các ngành và từng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản cũng như các công tác khác có liên quan cần phải thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nói riêng như: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh.

Trần Viết Linh

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (03/10/1945 - 2015)

Email In PDF.

Ngày 02/10 tại thành phố Hà Nội, Bộ TN&MT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2015). Đến dự buổi lễ kỷ niệm có đ/c Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ/c Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc Hội; đ/c Hà Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương; đ/c Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Đến dự lễ kỷ niệm còn có đ/c Mai Ái Trực, đ/c Phạm Khôi Nguyên nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT; đ/c Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; đ/c Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đ/c nguyên là Lãnh đạo Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Tổng cục QLĐĐ qua các thời kỳ.Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan ở Trung ương; đại diện các Đại sứ quán: Hàn Quốc, Thụy Điển, Cộng hòa DCND Lào, Hoàng gia Campuchia, Niu-zi-lân, Nhật Bản và Ngân hàng thế giới tại Hà Nội; Ngân hàng Châu Á tại Hà Nội; lãnh đạo Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các trường, học viện, Viện, hiệp hội và doanh nghiệp.

Copy of 68773 IMG 1989Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã đọc Diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm ngành QLĐĐ Việt Nam, ôn lại những mốc son quan trọng, thành tích và đóng góp không mệt mỏi của toàn Ngành trong suốt 70 năm qua. Có thể nói, những thành tựu của Ngành đã đạt được trong 70 năm qua luôn gắn với mốc son lịch sử của đất nước; trong suốt chặng đường đó, Ngành luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những thành tựu của Ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất; giải quyết tốt các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm phát triển của Ngành đó là: (1) Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, vì vậy,việc quản lý bảo vệ, khai thác và sử dụng phải hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm. (2) Phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH bền vững là định hướng chủ đạo và yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý đất đai. Việc quản lý sử dụng đất phải vừa đảm bảo quỹ đất phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khi hậu, đảm bảo quỹ đất sử dụng lâu dài cho các thế hệ mai sau. (3) Ngành QLĐĐ cần được phát triển theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở xây dựng mô hình tổ chức tiên tiến và ứng dựng công nghệ hiện đại. (4) Nâng tầm đóng góp của đất đai và ngành QLĐĐ cho phát triển KT-XH, xã hội hóa cung cấp dịch vụ công, tăng cường sử dụng các công cụ tài chính nhằm nâng cao nguồn thu Ngân sách, đảm bảo công bằng trong hưởng thụ các lợi ích từ đất đai. (5) Con người là trung tâm, là động lực và nhân tố quyết định trong chiến lược phát triển Ngành. Việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ ngành QLĐĐ vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao vừa có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ tốt đáp ứng được mọi nhu cầu của phát triển bền vững phải được coi là nhiệm vụ then chốt.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức ngành QLĐĐ Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng, suốt 70 năm qua, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành QLĐĐ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, những thành tích ấy đã và đang làm cho ngày truyền thống của ngành Quản lý đất đai Việt Nam, càng thêm ý nghĩa và niềm tự hào to lớn hơn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Để đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngành QLĐĐ cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo vượt qua thách thức khẳng định vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ hội nhập.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị Ngành quan tâm tập trung làm tốt các nhiệm vụ cơ bản như: (1) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tổ chức tốt việc thi hành Luật Đất đai 2013; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm giải quyết những bất cập về cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện tốt việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác định giá đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất; (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân; (4) Tập trung xây dựng ngành QLĐĐ chính quy, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức, lối sống trong sạch để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. /.

Phạm Bê

Hướng dẫn đánh giá tác động đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường

Email In PDF.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Luật Đa dạng sinh học 2008; Trong 02 ngày 07 - 08/10/2015 tại Đà Nẵng, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học đã chủ trì tổ chức lớp Tập huấn Hướng dẫn đánh giá tác động đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường. Thành phần tham dự gồm đại diện Lãnh đạo Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các giảng viên là chuyên gia trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục kiểm lâm các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum.

Copy of IMG 4273 1Tại lớp Tập huấn, ngoài việc nắm bắt các nội dung quy định pháp luật liên quan đến đánh giá tác động đa dạng sinh học, các học viên còn được hướng dẫn cách thức tiếp cận và các bước lồng ghép đánh giá tác động đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động và quản lý đa dạng sinh học, nội dung thẩm định đánh giá tác động đa dạng sinh học lồng ghép trong đánh giá tác động môi trường. Qua đó, giúp cho các học viên có thêm thông tin và kỹ năng trong công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như thẩm định các dự án có ảnh hưởng đáng kể đến đa dạng sinh học.
Liên quan đến nội dung này, một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thực hiện trong thời gian đến:
- Ban hành bộ chỉ số đa dạng sinh học quốc gia làm cơ sở để thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng và đánh giá tác động thông qua so sánh mức độ thay đổi đa dạng sinh học so với hiện trạng trước khi thực hiện Dự án.
- Quy định cụ thể về nội dung tham vấn cộng đồng về đa dạng sinh học trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường và cách thức thực hiện thu thập thông tin, kiến thức bản địa về đa dạng sinh học.
- Hướng dẫn kỹ thuật riêng trong công tác giám sát đa dạng sinh học.

Bích Khuê

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 254