Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ - Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Email In PDF.

Ngày 21/11/2014, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa do đồng chí Nguyễn Văn Lúa – Bí Thư thành ủy Tam Kỳ chủ trì hội nghị, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, các hội đoàn, thể của Thành Phố; các Ban Đảng thuộc Thành ủy; đại diện Bí thư, Phó bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT.

CDSCN1098
Qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ và các báo cáo tham luận của một số đơn vị, các đại biểu đã có những chia sẻ, phân tích, làm rõ thực trạng môi trường của thành phố tại các khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn việc đảm bảo môi trường phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian đến.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Lúa đã nêu lên những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác quản lý và BVMT trên địa bàn thành phố nói chung và các xã, phường nói riêng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể và người dân quan tâm BVMT từng bước đi vào nề nếp, để làm tốt công tác BVMT trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian đến đề nghị các phòng, ban, các hội đoàn, thể, UBND các xã, phường của thành Phố tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về BVMT, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng công tác tuyên truyền, từng bước phát huy hiệu quả các mô hình BVMT như "Nói không với túi ni lông", "Phụ nữ xách giỏ đi chợ", "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường" "Thanh niên với công tác BVMT", "5 không 3 sạch", ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh... Áp dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp như mô hình đệm lót sinh học, Biogar xử lý chất thải trong giết mỗ và chăn nuôi, sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.... Kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường. Nhất là phải có giải pháp và BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình dễ phát sinh ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư. Nhân dịp này UBND thành phố biểu dương khen thưởng 05 Tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác BVMT.

Nguyễn Ngọc Cường

Bộ TN&MT thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015): Tăng thu ngân sách, triển khai tốt các kế hoạch đề ra

Email In PDF.

Sáng 25/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011- 2015) của ngành TNMT và góp ý xây dựng cho Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Các Thứ trưởng và lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ cùng dự.

toan canh tin lien
Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) được ngành TN&MT thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường. Những ảnh hưởng, tác động sâu sắc của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây nên khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ trong kế hoạch thuộc Bộ. Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho Bộ TN&MT không đáp ứng được nhu cầu đề ra, trong đó chi ngân sách các nguồn sự nghiệp đạt 59,9%, chi đầu tư phát triển đạt 46,44% so với nhu cầu.
Mặc dù không được bố trí đủ ngân sách nhưng việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản theo định hướng kế hoạch 5 năm qua vẫn được Bộ TN&MT triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá. Trong đó, về xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TNMT đã được thực hiện tốt.
Cụ thể, tính đến tháng 6 năm 2014 đã ban hành 231 văn bản bao gồm Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư và Thông tư liên tịch. Đặc biệt đã xây dựng được các bộ luật quan trọng như Luật tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi...đã tạo được cơ sở pháp lý quan trọng, giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngăn ngừa, phòng chống, khắc phục quy thoái ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...
Đồng thời vấn đề cải cách hành chính đã được đẩy mạnh với việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Bộ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính. Hàng năm, Bộ TNMT đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính và giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện cụ thể theo đúng quy trình hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính, góp phần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp ý cho đầu tư phát triển.
Đã thực hiện tốt các kế hoạch về kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực ngành TNMT; Đầu tư và xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ công tác quản lý TNMT; Công tác điều tra cơ bản được duy trì thường xuyên, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo vệ môi trường; Năng lực, trình độ tiềm lực KHCN của ngành TNMT phát triển theo hướng chính quy, hiện đại; Công tác thanh kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đã có sự kết hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương trong ngành TNMT; Hợp tác quốc tế song phương; hội nhập kinh tế trong các lĩnh vực của ngành TNMT được mở rộng, đẩy mạnh; hệ thống chỉ tiêu thống kê được xây dựng và từng bước hoàn thiện.
Thu chi ngân sách cũng có bước chuyển tích cực khi tổng thu ngân sách nhà nước của Bộ TN&MT giai đoạn này đạt 2.323.374 triệu đồng gồm thu lệ phí, thu sự nghiệp. Nguồn thu năm sau luôn cao hơn năm trước do từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng thêm nguồn thu mới hợp lý như: phí thẩm định đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia, thu tiền sử dụng số liệu thông tin kết quả thăm dò địa chất, thu tiền cấp quyền khai thác khoản sản. Tổng chi từ các nguồn thu này là 494.837 triệu đồng và nộp ngân sách nhà nước là 1.828.573 triệu đồng.
Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên trình bày kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 – 2020) ngành TNMT để báo cáo Bộ trưởng và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.
Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó BĐKH, đồng thời ngăn ngừa và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường; góp phần phát triển bền vững ngành TNMT, nâng cao chất lượng môi trường sống, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, trật tự an ninh xã hội.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Vụ Kế hoạch dự trù sẽ tăng nguồn thu ngân sách dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 là 6.927.185 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011- 2015 là 289% chủ yếu dự kiến tăng thu từ nguồn tiền cấp quyền khai thác khoảng sản. Tổng dự chi từ các nguồn thu này là 615.361 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước là 6.311.824 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 345%.
Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước dự kiến là 27.515.518 triệu đồng tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 186% trong đó chi thường xuyên là 19.198.718 triệu đồng, tăng 179%, chi đầu tư phát triển là 8.316.800 triệu đồng tăng 234%.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản của công tác kế hoạch, bám sát mục tiêu quản lý Nhà nước của Bộ; đồng thời Bộ trưởng cho rằng cần cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính và hoàn thiện các văn bản pháp luật làm cơ sở triển khai tốt kế hoạch trong giai đoạn tới. Trong dự toán chi ngân sách cho giai đoạn tiếp theo, cần chủ động đưa vào khoản chi cho điều tra cơ bản ngành địa chất bởi giai đoạn 2016 – 2020 nguồn thu từ việc thu tiền cấp quyền khai thác mỏ khá lớn. Ngoài ra, sắp tới Chính phủ có thể sẽ không còn đưa các điểm nóng ô nhiễm vào Chương trình mục tiêu quốc gia, chính vì vậy, Tổng cục môi trường cũng phải cân đối đề xuất nguồn kinh phí để giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, cấp bách, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TNMT; đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý Cục Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu là đơn vị sẽ được cấp kinh phí nhiều nhất trong giai đoạn tới để đầu tư và duy trì, vận hành các trạm quan trắc, mạng lưới khí tượng cần xác định rõ những vấn đề ưu tiên để không đầu tư dàn trải, vận hành tốt, hiệu quả hệ thống đã được đầu tư....

Nguồn monre.gov.vn

Triển khai kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 25/11/2014 ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng TN&MT, phòng Tài chính huyện; các thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

IMG 7444
Sau khi nghe Văn phòng đăng ký QSD đất Quảng Nam triển khai những nội dung đổi mới về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tinh thần theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; ý kiến trao đổi của lãnh đạo UBND huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn của các huyện. Đ/c Nguyễn Viễn đã kết luận chỉ đạo giải quyết một số công việc như sau:
1. Đối với Sở TN&MT:
- Tiếp tục tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện và kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.
- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả kiểm kê và xây dựng bản đồ cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và giao nộp sản phẩm về Bộ TN&MT đúng theo quy định.
- Phối hợp với các địa phương thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (đối với địa phương có yêu cầu) và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác này của các địa phương do đơn vị Tư vấn thực hiện đúng theo quy định.
2. Đối với UBND các huyện, thành phố:
- Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2014 và nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2014 tại các địa phương.
- Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê (đối với địa phương chưa thành lập); đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về công tác kiểm kê đất đai 2014.
- Những địa phương không đủ điều kiện thực hiện kiểm kê thì được phép thuê đơn vị tư vấn thực hiện và khẩn trương đăng ký (theo Mẫu đã gửi cho các địa phương) và gửi về Sở TN&MT trước ngày 28/11/2014.
- Chỉ đạo Phòng TN&MT hoàn thành kế hoạch kiểm kê đất đai cấp huyện, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xây dựng triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai cấp xã theo đúng tinh thần phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
- Chỉ đạo phòng Tài chính chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT cân đối và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (nếu kinh phí chuyển về huyện, thành phố) và kiểm tra việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động này.

Văn Thương

Huyện Núi Thành: Tập huấn phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0

Email In PDF.

Theo kế hoạch đào tạo thuộc dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015", từ ngày 17 – 28/11/2014, tại Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Núi Thành, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0 cho 10 cán bộ thuộc Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành.

xt0001
Khóa tập huấn nhằm giới thiệu và hướng dẫn cụ thể về các nội dung như: Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 2.0; Cài đặt, hướng dẫn sử dụng phân hệ biên tập dữ liệu không gian; Kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận; Các giao dịch đăng ký biến động như: giao dịch đảm bảo, giao dịch chuyển quyền, gộp thửa, tách thửa, gộp giấy chứng nhận, cấp đổi giấy chứng nhận, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận...
Đây là khóa tập huấn cuối cùng nằm trong kế hoạch đào tạo của Dự án nói trên. Việc tập huấn phần mềm TMV.LIS phiên bản 2.0 giúp Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành nắm bắt kỹ thuật cần thiết để phục vụ công tác xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần thực hiện thành công dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 – 2015".

Xuân Trường

Hội thảo lấy ý kiến về các dự án Biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 27/11/2014, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện 02 dự án "Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa hình - địa chất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu" và dự án "Đánh giá đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn nước chống lại xâm nhập mặn tập trung vào nguồn nước mặt trong năm đầu tiên" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Hội thảo do ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng dự có ông Nguyễn Viễn- Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Đài Khí tượng thuỷ văn, Chi cục Thuỷ lợi; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam kỳ, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn, các chuyên gia về lĩnh vực liên quan.

vmage001
Hội thảo đã nghe đại diện Trường ĐH Khoa học Huế và Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ báo cáo tóm tắt kết quả việc triển khai thực hiện 02 dự án trên. Sau khi nghe các báo cáo đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề trên, hầu hết các ý kiến thảo luận đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần đánh giá thực trạng, đưa ra các giải pháp giúp cho các ngành, địa phương trong công tác quản lý. Những nội dung thảo luận, trao đổi là cơ sở để các đơn vị tư vấn hoàn thiện lại nội dung báo cáo.
Kết luận Hội thảo ông Nguyễn Ngọc Dũng đề nghị các đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ những nội dung tham gia góy ý của các đại biểu, đồng thời cần đưa ra các giải pháp, khuyến nghị giúp cho chính quyền địa phương vận dụng để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

Trần Ngọc Văn

Trang 3 trong tổng số 202