Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Hội thảo Nghiên cứu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013

Email In PDF.

Ngày 31/7/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997- 2013 (trường hợp ngành Công nghiệp tỉnh Quảng Nam). Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - TS. Nguyễn Chín, PGS. TS Bùi Quang Bình - Chủ nhiệm đề tài; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, Cơ quan chủ trì (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) và nhóm thực hiện đề tài. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Bùi Quang Bình báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013 (trường hợp ngành Công nghiệp tỉnh Quảng Nam); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu.

Copy of WP 20150731 008Phó Chủ tịch UBND tỉnh - TS. Nguyễn Chín phát biểu kết luận một số nội dung chính cần tập trung: Thống nhất lại mục tiêu nghiên cứu và khung nghiên cứu đề tài TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013; phương pháp nghiên cứu cần tính toán hoạch toán kinh tế, cách lấy mẫu điều tra tính toán tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) của tỉnh Quảng Nam và trong cả nước; bổ sung thêm các phương pháp nghiên cứu giả định; Hệ thống bảng biểu thống nhất sử dụng số liệu điều tra từ năm 1997 đến năm 2013; tăng cường thêm phương pháp nghiên cứu của các chuyên gia; nghiên cứu thêm các văn bản, tài liệu của tỉnh Quảng Nam để dự báo đưa ra các giải pháp thực hiện trong thực tiễn; đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đề tài để trình Hội đồng khoa học tỉnh, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và chuyển giao đề tài để đưa vào áp dụng thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam./.

Ngọc Hiếu

Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tại huyện Nông Sơn

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 15/6/2015 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2012-2014 và Kế hoạch kiểm tra số 771/KH-STNMT ngày 15/6/2015 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Ngày 31/7/2015 tại Phòng họp số 01 huyện Nông Sơn, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tổ chức làm việc với nội dung trên.
Dự làm việc gồm có các đồng chí là Đại diện lãnh đạo Chi Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam, cán bộ Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn và lãnh đạo các Phòng TN&MT, Tài chính – Kế hoạch và Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Copy of imagecamtuTrong một ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các chế độ, chính sách của nhà nước về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện giai đoạn từ năm 2012-2014, với các nội dung chính như:

- Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường đã giao.
- Thủ tục, hồ sơ và tính hiệu quả về sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ để xây dựng các công trình xử lý, bảo vệ môi trường tại địa phương.
Qua kiểm tra, trong giai đoạn từ năm 2012-2014 UBND huyện Nông Sơn được giao tổng nguồn kinh phí là 3.840.464.000 đồng. Theo đó, UBND huyện đã giao và chỉ đạo các Phòng ban liên quan tổ chức phân khai và xây dựng kế hoạch thực hiện. Với những mục đích chi như: Tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về MT, tập huấn MT; trồng cây xanh và mua sắm trang thiết bị, mua xe để hỗ trợ việc thu gom xử lý rác thải tại khu trung tâm huyện.... Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tại địa phương đã được thực hiện đảm bảo, đúng mục đích và phát huy được hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.
Trong thời gian đến, để phát huy hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Đoàn kiểm tra đã đề nghị địa phương cần tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động chi như:
- Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện Luật này;
- Duy trì và phát huy hiệu quả của Đề án quản lý chất thải rắn ở nông thôn, thu gom xử rác thải nguy hại trên đồng ruộng đối với các xã đã triển khai thực hiện;
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường tại tất cả các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trên địa bàn huyện.

Cẩm Tú

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế Biển

Email In PDF.

Ngày 01/8/2015, Chi cục Biển và Hải đảo đã có buổi làm việc với trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển" với đề tài "Luận cứ khoa học cho hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đới bờ biển Đà Nẵng – Khánh Hòa". Tham gia đoàn công tác có GS.TS Nguyễn Cao Huần- chủ trì đề tài, GS.TS Phạm Quang Anh, cùng với các cán bộ trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra còn có sự tham gia Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Copy of image00blMục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cho hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trong mối liên kết biển, ven bờ và đảo của đới bờ biển Đà Nẵng – Khánh Hòa; hoạch định được không gian lồng ghép phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trong mối liên kết biển, ven bờ và đảo của đới bờ biển Đà Nẵng – Khánh Hòa; đề xuất được các giải pháp thực hiện hoạch định không gian phát triển kinh tế đới bờ biển Đà Nẵng – Khánh Hòa. Báo cáo đề tài đưa ra 2 nhóm giải pháp: nhóm giải pháp hữu hiệu trực tiếp đến các hoạt động của đới bờ và nhóm giải pháp rộng hơn liên quan đến tính bền vững của đới bờ.
Qua buổi họp, cơ quan thực hiện Đề tài tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên, sẽ hoàn thiện và gửi lại cho địa phương góp ý lần thứ hai trước khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.

Bá Linh

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 245