Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra tình hình kê khai đăng ký, phân loại và họp xét cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Bình Dương và xã Bình Sa, huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 20/02/2014 của Ban quản lý dự án xây dựng hồ sơ địa chính, Ngày 17/4/2014, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra tình hình kê khai đăng ký, phân loại và họp xét cấp giấy chứng nhận QSD đất thuộc Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Bình Dương và xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Thành phần tham gia có Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT, Lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình, Lãnh đạo Đảng ủy xã; Lãnh đạo UBND xã; Cán bộ Địa chính xã Bình Sa và Bình Dương, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Quảng Nam (đơn vị tư vấn). Tại 2 buổi làm việc đoàn kiểm tra đã nghe Đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất và tiến hành kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký QSD đất tại 02 xã (gồm hồ sơ cấp mới và hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy CNQSD đất; Biên bản họp xét HĐTV; Biên bản niêm yết công khai; Biên bản giải quyết các trường hợp vướn mắt: Biên bản kết thúc niêm yết công khai; Việc phân loại hồ sơ).

Anh Thuong

               * Kết quả thực hiện kê khai đăng ký và xét cấp giấy chứng nhận đến nay như sau:

               1. Xã Bình Dương: Tổng hồ sơ kê khai đăng ký: 3.571 hồ sơ.

               Đã được Hội đồng tư vấn họp xét: 2.174 hồ sơ/3571 hồ sơ. Trong đó:

               - Đối với đất ở nông thôn:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1264 hồ sơ/1264 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 539 hồ sơ.

               - Đối với đất nông nghiệp:

               + Cấp lại, cấp đổi: 910 hồ sơ/995 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 7739 hồ sơ.

               - Số hồ sơ đã trình Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện: 366 hồ sơ. Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện trả lại cho đơn vị Tư vấn 155 hồ sơ để bổ sung các giấy tờ có liên quan.

               2. Xã Bình Sa: Tổng hồ sơ kê khai đăng ký: 3.059 hồ sơ.

               Đã được Hội đồng tư vấn họp xét: 2.527 hồ sơ/3059 hồ sơ; Trong đó:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1341 hồ sơ/1516 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 136 hồ sơ.

               - Đối với đất nông nghiệp:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1186 hồ sơ/1399 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 8 hồ sơ.

               - Số hồ sơ đã trình Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện: 171 hồ sơ đất Nông nghiệp.

               * Kết quả kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký, phân loại hồ sơ, họp xét cấp giấy chứng nhận QSD đất tại 02 xã còn một số tồn tại sau:

                1. Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất: Một số hồ sơ chủ sử dụng đất liền kề chưa ký xác nhận tiếp giáp (hộ gia đình, cá nhân; các Tổ chức quản lý sử dụng đất).

               2. Kết quả đo đạc địa chính thửa đất: Chưa thể hiện thông tin các giấy tờ hiện có, tình trạng tranh chấp đất đai (đối với hồ sơ cấp lại cấp đổi đã có giấy CNQSD đất). Một số hồ sơ chủ sử dụng đất chưa ký xác nhận vào kết quả đo đạc địa chính.

               3. Đối với những hồ sơ UBND xã đã xác nhận là thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 (không có các loại giấy tờ theo quy định); hồ sơ biến động diện tích, hình thể thửa đất: Chưa có phiếu ý kiến khu dân cư, Đơn đề nghị đăng ký biến động kèm theo.

               4. Đối với những hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển quyền….: Chưa có giấy tờ pháp lý kèm theo.

               5. Đơn vị tư vấn chưa in Trích lục bản đồ địa chính kèm theo hồ sơ cấp giấy CNQSD đất khi trình cho Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện.

           * Qua đợt kiểm tra hồ sơ, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

               - Đơn vị tư vấn nghiêm túc sửa chữa và bổ sung các sai sót đã kiểm tra. Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, ghi thông tin vào hồ sơ đúng theo nội dung theo các văn bản hướng dẫn của Sở TN &MT và các văn bản hiện hành; Tăng cường lực lượng, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt kế hoạch, hoàn thành hồ sơ xét cấp giấy vào cuối tháng 6/2014.

               - Trước khi trình hồ sơ lên Văn phòng đăng ký cấp huyện thẩm định đơn vị Tư vấn cần kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

               - UBND 02 xã cần 1 tập trung lực lượng, ưu tiên thời gian cho cán bộ địa chính phối hợp với đơn vị tư vấn họp xét các trường hợp còn lại.

               - UBND xã phối hợp với đơn vị tư vấn hằng tuần, hằng tháng lập báo cáo số lượng hồ sơ họp xét, tỉ lệ hồ sơ đạt được.

               - UBND xã; Đơn vị tư vấn; Văn phòng Đăng ký huyện cần lập biên bản Cam kết thực hiện công tác họp xét đúng theo kế hoạch đề ra (đến ngày 30/6/2014 hòan thành) báo cáo cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo (theo ý kiến chỉ đạo của Đồng Chí Phan Công Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình).

               - Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ đứng điểm tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn sửa chữa các sai sót, vướng mắc phát sinh; Đơn vị cần có sự chuẩn bị, bố trí lực lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh nhất.

               Qua các yêu cầu nêu trên, Đơn vị tư vấn, UBND 02 xã thống nhất sẽ sớm sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục tại xã đúng theo quy định để trình cho cấp huyện. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện công các kê khai đăng ký, họp xét hoàn thành công tác này vào cuối tháng 6/2014./.

Văn Thương

Huyện Phước Sơn tổ chức triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013

Email In PDF.

Ngày 16/4/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến các nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013 cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn.

pd
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN các xã, thị trấn, với hơn 100 đại biểu.
Hội nghị đã nghe ông Thái Nguyên Đại – Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam báo cáo những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và ông Phạm Bê – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam triển khai nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật đất năm 2013.

Nguyễn Thị Thúy

Tam Kỳ - Khởi động di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thị

Email In PDF.

Để cải thiện môi trường sống trong khu vực nội thị, hoàn thành các tiêu chí tuyến phố văn minh và xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II theo kế hoạch, Thành phố Tam Kỳ đã thành lập tổ khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch từng bước di dời các cơ sở trên ra khỏi khu vực nội thị. Qua kết quả khảo sát của Tổ công tác thì trên địa bàn 6 phường trung tâm thành phố gồm An Mỹ, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Phước Hòa và Tân Thạnh hiện có trên 230 cơ sở sản xuất với 6 ngành nghề. Hầu hết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, doanh thu thấp, ít được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc thiết bị mới và nằm trong các khu dân cư dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường làm mất vẻ mỹ quan đô thị và gây phiền hà cho những hộ xung quanh.

on
Trước tình hình đó, UBND thành phố Tam Kỳ đã có chủ trương di dời các cơ sở này ra khỏi khu vực nội thị từ rất sớm, song do ngân sách địa phương còn khó khăn và các hộ chưa thoát ra khỏi tập quán sinh hoạt, sản xuất vốn có từ lâu nay. Vì vậy UBND thành phố đã giao các ngành liên quan phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội thị, trước hết là các cơ sở thu mua phế liệu, các lò mổ gia đình, các cơ sở sản xuất mộc, sửa chữa ô tô và các cơ sở sản xuất chưa gây ô nhiễm nhưng có nguyện vọng di dời. Các cơ sở sản xuất này sẽ được UBND thành phố hỗ trợ chi phí di dời nhà xưởng, trang thiết bị, hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới, hỗ trợ tiền thuê lại đất phải nộp trong 5 năm đầu tại các cụm CN-TTCN Trường Xuân 2, khu công nghiệp Thuận Yên mở rộng.
P. Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng khẳng định: Đây là một việc làm đầy khó khăn và thử thách, song quyết tâm là sẽ di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thị theo phân kỳ từng nhóm ngành nghề và mức độ gây ô nhiễm đến khu vực nội thị.

Ngọc Cường

Làm việc với đoàn công tác BCĐTW về xây dựng nông thôn mới

Email In PDF.

Thực hiện chương trình công tác của Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn công tác của Trung ương do Đồng chí Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an – Thành viên BCĐTW làm Trưởng đoàn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Nam từ 21-22/4/2014.

nv

Ngày 21/4/2014, Đoàn đi thực tế và làm việc tại xã Tam An, huyện Phú Ninh; sáng nay 22/4/2014, Đoàn làm việc với UBND tỉnh, BCĐ và các huyện Phú Ninh, Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước và Núi Thành. Sau khi nghe Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo kết qua 03 năm thực hiện, những tồn tại khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ để tiếp tục thực hiện chương trình; ý kiến tham gia của các đại biểu, các địa phương . Đồng chí Bùi Văn Nam kết luận một số nội dung như sau:
1/- Phải coi trọng công tác tuyên truyền , làm cho nhân dân nhận thức được đây là công cuộc xây dựng chính cuộc sống của mình, để tích cực tham gia. 2/-Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát lại khả năng thực hiện các tiêu chí, có giải pháp cụ thể để thực hiện nâng tỉ lệ các xã đạt chuẩn.
3/- Quá trình thực hiện phải ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới để nâng cao được hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống, thu nhập của người dân.
4/- Đây là vấn đề chiến lược, lâu dài, gắn với xây dựng nông thôn mới với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; do vậy phải chọn lựa việc mà làm phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.
5/- Quan tâm đến vấn đề văn hóa, xã hội và an ninh nông thôn.
6/- Kiện toàn BCĐ cấp tỉnh, có quan hệ thường xuyên với BCĐ Trung ương, Bộ Nông nghiệp để có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Đắc Nguyễn

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 168