Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

UBND tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2016

Email In PDF.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch chủ trì cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường... tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2016, trong ngày, đã tiếp 04 lượt với tổng số 13 người.

Copy of 90553 20160920 161521
Nội dung tiếp công dân mỗi vụ việc và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh– chủ trì tại buổi tiếp công dân như sau:
- 04 hộ dân tại xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành gồm: Nguyễn Văn Liêu, Nguyễn Văn Tuấn, Võ Thị Lài, Nguyễn Thị Lệ, Hồ Đức Trung có đơn đề nghị thu hồi, bồi thường về đất và bồi thường các vụ lúa không sản xuất được từ năm 2015 – 2016 vì các hộ cho rằng khi làm đường cao tốc đã chắn ngang mương nước tưới tiêu nên ruộng tại đồng Lò Mo khô cạn, không sản xuất được.
Để có cơ sở trả lời đơn của 04 hộ, UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu UBND huyện Núi Thành phối hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức kiểm tra báo cáo kết quả về UBND Tỉnh.
- Bà Ngô Thị Kim Chung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành có đơn đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà đúng qui định của pháp luật khi thực hiện thu hồi đất để làm đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đơn kiến nghị của Bà Chung đã được UBND huyện Núi Thành trả lời tại Công văn số 694/UBND-TTPTQĐ ngày 23/6/2016.
- Ông Huỳnh Đức Thắng, xã Tam Đàn, tỉnh Quảng Nam khiếu nại về việc bồi thường chưa đảm bảo cho gia đình ông (ông Huỳnh Trì – cha ông Thắng) khi thực hiện thu hồi đất để làm đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Vụ việc khiếu nại của ông Huỳnh Trì đang được UBND huyện Phú Ninh xem xét giải quyết, do vậy UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện sớm giải quyết vụ việc theo qui định của pháp luật.
- 06 hộ dân tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ gồm: Huỳnh Thị Tuyết Sương, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Đủ, Trương Thị Kim Cúc, Trần Thị Sen, Nguyễn Đại Bút (Bà Hiền) khiếu nại việc UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường, hỗ trợ cho gia đình các ông (bà) khi thực hiện đường cao tốc Đà nẵng - Quảng ngãi chưa đúng qui định. Nội dung vụ việc khiếu nại của 06 hộ dân đã được UBND thành phố Tam Kỳ có Quyết định giải quyết khiếu nại (hộ ông Nguyễn Đại Bút) và có văn bản trả lời đối với 05 hộ còn lại. Trường hợp các hộ không thống nhất với ý kiến của UBND TP Tam kỳ thì thực hiện việc khiếu nại văn bản hành chính của Thành phố hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa Án theo qui định của pháp luật.
Ông Phạm Minh kiến nghị việc UBND xã Tam Ngọc lấy đất của dân để làm đường giao thông nông thôn nhưng chưa bồi thường. Nội dung này đề nghị UBND xã Tam Ngọc rà soát, xem xét, giải quyết kiến nghị của hộ ông Phạm Minh theo đúng qui định của pháp luật.

T.Tra

Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai

Email In PDF.

Ngày 23-24/9/2016 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Tập huấn về "Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai". Trong khuôn khổ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (giai đoạn 1). Thành phần tham gia gồm các cán bộ chuyên trách về cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Văn phòng Đăng ký Đất đai của 26 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Copy of IMG20160923095855Nội dung khóa tập huấn gồm: Giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia căn cứ theo khoản 2 điều 121 Luật Đất đai 2013; Mô hình, cấu trúc cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia: mô hình dữ liệu không gian đất đai, mô hình dữ liệu thuộc tính đất đai; Siêu dữ liệu đất đai; Trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai; Cài đặt, vận hành, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai.
Tại Hội thảo Tổng cục Đất đai đã báo cáo hiện trạng dữ liệu, mô hình tổ chức, khung pháp lý và nguồn lực trong quản lý đất đai. Bên cạnh đó đã vạch ra lộ trình phát triển, kiến trúc tổng thể và giải pháp xây dựng hệ thống tích hợp CSDL đất đai quốc gia; Hệ thống được áp dụng theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán; CSDL phân tán cho 64 tỉnh thành, tập trung CSDL tại 2 datacenter đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng bộ dữ liệu bằng đường truyền từ tỉnh lên trung ương 500Mbps, huyện lên tỉnh 30Mbps.
Các đơn vị tại các Sở TN&MT các tỉnh đã sôi nổi tham gia thảo luận về nội dung trong khóa tập huấn, bên cạnh đó đã nêu lên những bất cập cần đưa ra giải pháp và lộ trình phát triển chung để các tỉnh có cơ sở pháp lý trong xây dựng CSDL địa chính cũng như CSDL đất đai trong thời gian sắp tới. Dự kiến theo kế hoạch, việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia sẽ triển khai vào năm 2020-2022.

Thanh Bình

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 22/9/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of IMG20160922073356
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản giải quyết 14 trường hợp vướng mắc, khó khăn đã được các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thăng Bình họp thống nhất giải quyết.
2. Giao UBND huyện Thăng Bình vận dụng Công văn số 1352/STNMT-ĐK ngày 21/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường để áp dụng cho huyện Thăng Bình giải quyết các trường hợp tương tự về vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất; tăng cường công tác Chỉ đạo các Phòng, ban của huyện, UBND các xã, tập trung kiểm tra, thực hiện chặt chẽ hồ sơ đầu vào; UBND huyện có những vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường giải quyết.
3. Đối với Số lượng giấy CNQSD đất UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký, hiện nay các xã đã nhận giấy chứng về địa phương nhưng chưa cấp phát cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo và tiến hành cấp phát cho nhân dân đúng theo quy định.
4. Đề nghị các đơn vị thi công và UBND các xã xác định rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất, việc bàn giao hồ sơ của đơn vị thi công với UBND xã phải lập đầy đủ biên bản giao nhận, trường hợp UBND các xã, đơn vị thi công có vướng mắc thì báo cáo ngay với Tổ công tác cấp huyện để giải quyết.
5. Đối với 06 xã thực hiện dở dang, khối lượng hồ sơ mà nhân dân chưa kê khai đăng ký vẫn còn 3.509 hồ sơ, đề nghị UBND các xã tuyên truyền và có thông báo gửi đến từng hộ dân thực hiện việc kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không kê khai đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai.
6. Đối với 06 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình): Yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai, đến ngày 30/10/2016 phải thực hiện xong công đoạn đo đạc và tăng cường việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định.
7. Đề nghị Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo hàng tuần cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện.
8. UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Thăng Bình hợp đồng thời vụ thêm cán bộ địa chính tại các xã để giải quyết đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp GCNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, kinh phí tỉnh sẽ hỗ trợ cho huyện, trước mắt UBND huyện bố trí tạm ứng kinh phí cho UBND các xã.

Ngọc Hiếu

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 296