Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Giải pháp nâng cao khả năng chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

Email In PDF.

Ngày 25/4/2016, tại trụ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du của các công trình thủy lợi thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn tỉnh Quảng Nam”. Đề tài nằm trong kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014 của tỉnh Quảng Nam do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Giáp làm chủ nhiệm. Ông Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan chuyên môn.

DSC09317

Đề tài đã đề xuất các giải pháp công trình, phi công trình và phi công trình kết hợp quản lý nhằm cung cấp nước vùng hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn phần tỉnh Quảng Nam. Giải pháp công trình bao gồm việc nâng cấp và xây dựng mới các công trình trạm bơm, hồ chứa; xây dựng công trình giữ ngọt ngăn mặn; kiểm soát khai thác nước dưới đất và cuối cùng là cải tạo và nâng công suất các nhà máy nước. Biện pháp phi công trình là chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất: giảm diện tích trồng lúa, phát triển cây công nghiệp và hoa màu, và phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hạ du lưu vực. Giải pháp phi công trình kết hợp quản lý quan tâm đến quản lý nước mặt ruộng, áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm, nâng cao độ che phủ rừng và áp dụng biện pháp giảm bốc thoát nước mặt đất canh tác, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm và sử dụng đất, tăng cường tuyên truyền và ứng dụng các giải pháp công nghệ.

Phước Toàn

Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2015

Email In PDF.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chiều ngày 26/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2015.

Đến tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện của Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban ngành trong tỉnh; lãnh đạo các Hội, đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; Phóng viên các Báo và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam.

qtrac

Hội nghị đã thông qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2015 - năm cuối cùng thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010 - 2015 và thông qua Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả quan trắc môi trường năm 2015 cho thấy chất lượng môi trường tỉnh Quảng Nam có được cải thiện so với các năm trước, tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số vấn đề cần lưu tâm như: chất lượng nước dưới đất khu vực đô thị và ven biển không đảm bảo cho cấp nước sinh hoạt; ô nhiễm bụi và tiếng ồn khu vực giao thông; ô nhiễm nguồn nước mặt một số khu vực khai thác khoáng sản đầu nguồn…

Các đại biểu tham dự đã đóng góp một số ý kiến cho Hội nghị: giải pháp xử lý nguồn nước ngầm bị ô nhiễm trước khi dùng cho sinh hoạt; biện pháp khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản; mạng lưới quan môi trường giai đoạn 2016 - 2020 tuy đã khắc khục được một số hạn chế của quy hoạch cũ, tương đối đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuy nhiên cần có trạm quan trắc tự động cho một số khu vực trọng điểm, tăng mật độ điểm quan trắc cho một số khu vực nhạy cảm, có khả năng bị ô nhiễm cao;

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Tuyết Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu lên vai trò quan trọng của hoạt động quan trắc, số liệu quan trắc được xem là đầu vào cho công tác bảo vệ môi trường, hoạch định chính sách kinh tế xã hội, hướng đến phát triển bền vững... Nhưng vấn đề trong thời gian đến là các ban ngành địa phương cùng phối hợp để quản lý và bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn; sử dụng sao cho thật hiệu quả số liệu quan trắc, giải pháp để chia sẻ một cách kịp thời thông tin số liệu quan trắc cho các ban ngành địa phương để từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của địa phương cũng như của Tỉnh.

Nguyễn Văn Thanh

Tình hình thực hiện công tác xây dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai đối với các địa phương vùng Đông tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 27/4/2016, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp trực báo công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng. Thành phần tham dự có đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - PCT. UBND thành phố Tam Kỳ-chủ trì. Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Trung Tâm CN TTTN&MT tỉnh, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tam Kỳ, Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính của 04 xã: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3).

WP 20160427 001

Tại cuộc họp đã nghe ý kiến phát biểu các đơn vị có liên quan, ý kiến các cơ quan chuyên môn của Sở TN &MT, UBND 04 xã, phường, cơ quan chuyên môn cấp huyện; PCT.UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh kết luận:

1. Đề nghị đơn vị thi công có kế hoạch thi công chi tiết hằng tuần, hằng tháng gửi cho UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. UBND thành phố sẽ có văn bản gửi đến UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch thi công chi tiết.

2.UBND xã, phường có báo cáo hằng tuần về kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

3. Số lượng 10.438 hồ sơ đủ điều kiện, đề nghị đơn vị thi công tiến hành viết giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất trong tháng 5/2016, số lượng 24.540 hồ sơ đã kê khai đăng ký chưa đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất đề nghị đơn vị thi công phối hợp với UBND các xã, phường, cơ quan chuyên môn của thành phố bổ sung đầy đủ hồ sơ để họp thông qua HĐTV đất đai, hằng tuần phải ưu tiên họp từ 1 đến 2 lần, mỗi lần số lượng phải đạt trên 150 hồ sơ. Số lượng hồ sơ chưa kê khai đăng ký đề nghị thực hiện đúng theo tinh thần Thông báo số 93/TB-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố Tam Kỳ.

4.Đối với 02 xã Tam Thăng và Tam Phú đề nghị UBND xã sớm đề xuất tăng cường cán bộ tham gia cho công tác kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất.

5.Nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ về thành phố, thành phố sẽ bố trí cho các địa phương./.

Ngọc Hiếu

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 281