Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Hội thảo góp ý Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015

Email In PDF.

Sáng ngày 25/6/2015, Sở TN&MT đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 nhằm thu thập ý kiến góp ý dự thảo báo cáo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt do đ/c Nguyễn Văn Thọ - PGĐ Sở chủ trì. Thành phần tham dự gồm đại diện Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở ban ngành trong tỉnh và Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT.

Copy of IMG 2500Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo tóm tắt hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận và đã đánh giá nội dung báo cáo hiện trạng môi trường có chất lượng theo đúng đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 09/9/2014; Báo cáo đã tổng hợp một cách có hệ thống các thông tin, số liệu về hiện trạng; diễn biến môi trường đất, nước, không khí, các yếu tố tác động lên môi trường, làm cơ sở để theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường phục vụ việc quản lý môi trường của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng và xây dựng báo cáo môi trường quốc gia.
Bên cạnh đó, các ý kiến còn tập trung thảo luận đề nghị bổ sung đánh giá các điểm nóng về môi trường, các bất cập trong công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian qua, công tác quy hoạch của các ngành, địa phương liên quan đến công tác bảo vệ môi trường,... từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và sát với thực tế trong thời gian đến.
Phát biểu kết luận, đ/c Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý và đề nghị Tổ soạn thảo Báo cáo hiện trạng môi trường của Sở tiếp thu đưa vào nội dung báo cáo; việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường là hết sức quan trọng và cần thiết, liên quan đến nhiều ngành và các địa phương do đó để đảm bảo yêu cầu đặt ra, trong thời gian tới đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở cho đến hết ngày 03/7/2015 để tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định.

Viết Thuận

Tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn và phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh năm 2015

Email In PDF.

Ngày 30/6/2015, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh năm 2015 cho lực lượng kiêm nhiệm của Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ven biển và các đơn vị Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã thành phố ven biển; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

image002htthTại hội nghị, Đ/c Đại tá Võ Hà Trung - Trưởng phòng TKCN chuyên ngành – UBQG Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN giới thiệu mô hình, hệ thống tổ chức TCKN Việt Nam. Đ/c Trung tá Đặng Đức Phong - Phó trưởng phòng UPSCTD Việt Nam phổ biến và quán triệt Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế ứng phó sự cố tràn dầu. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo phổ biến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Quảng Nam đã được Ủy ban quốc gia Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Việt Nam phê duyệt. Đại diện Lãnh đạo các Trung tâm UPSCTD Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam giới thiệu tổng quan về ứng phó sự cố tràn dầu.
Buổi hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tổ chức lãnh đạo, chỉ huy điều hành trong ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn cho các Sở, ban ngành của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố ven biển và các đơn vị Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hiển Trung

Hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Email In PDF.

Ngày 2/7/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 do ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Copy of FullSizeRender 1Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 đã tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu đạt khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,46 % giá trị công nghiệp, du lịch vay vốn, nợ xấu, hàng tồn kho giảm dần; sản xuất nông nghiệp ổn định; nông thôn miền núi được chú trọng đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Văn hóa – xã hội đạt kết quả quan trọng; thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí; công tác đối ngoại được tăng cườngi.
Bên cạnh những mặt đạt được báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Xuất khẩu giảm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ. Tình hình hạn hán, nhiễm mặn, sản phẩm nông nghiệp làm ra tiêu thụ khó, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhất là vùng nông thôn, miền núi. Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp. Công tác quản lý đất đai có nơi thiếu chặt chẽ dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư những dự án quan trọng. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa xử lý triệt để.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương dự họp, Ông Đinh Văn Thu kết luận một số nội dung, liên quan ngành TN&MT yêu cầu: Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bàn giào trên toàn tuyến trước ngày 30/7/2015; nhanh chóng thực hiện giải ngân dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016-2020), mặt dù đang lập các thủ tục đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn để thực hiện công tác này.

Phương Thủy

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Email In PDF.

Thực hiện Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ngày 03/7/2015, Sở TN&MT tổ chức hướng dẫn kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 20/01/2014.
Ông Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các thành viên Tổ công tác thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 29/45 doanh nghiệp thuộc diện phải kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Copy of IMG 2514Tại Hội nghị, Sở TN&MT phổ biến Nghị định 203/2013/NĐ-CP, hướng dẫn cách kê khai thông tin và đưa ra các ví dụ cụ thể đối với các trường hợp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phổ biến như đá, cát, vàng gốc. Hội nghị cũng đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp liên quan đến việc kê khai thông tin, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Kết thúc Hội nghị Ông Nguyễn Viễn kết luận một số nội dung: Trong thời hạn 10 ngày, đề nghị các doanh nghiệp gửi Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Sở TN&MT để Tổ công tác tiến hành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trong quá trình thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cần thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 203/2013/NĐ-CP, đảm bảo nguyên tắc không thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cần tính toán hợp lý, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

Hà My

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Trang 3 trong tổng số 238