Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ TN&MT về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

Sáng ngày 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tham dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp. Về phía Bộ TN&MT có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thị Phương Hoa, thủ trưởng các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Công nghệ thông tin, các Vụ Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Văn phòng Bộ.

anh 1st2Báo cáo với Thủ tướng về tình hình và giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường (TN&MT). Nhiều đạo luật, nghị định cơ bản về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành trong thời gian gần đây như: Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014... Một số dự thảo luật cũng đang được trình Quốc hội xem xét, thông qua như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự án Luật Khí tượng thủy văn. Các văn bản này đã tạo nên hành lang pháp lý khá đầy đủ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, các thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ luôn được rà soát, cải cách, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các phương án đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC của xã hội; Bộ đã chủ động đưa các nội dung đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC vào quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đồng thời bảo đảm các quy định TTHC được được ban hành thật sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp theo quy định pháp luật kiểm soát TTHC. Trong giai đoạn thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC năm 2007-2010 (Đề án 30), Bộ đã thống kê, công bố 212 TTHC và hoàn thành 100% các yêu cầu đơn giản hóa các TTHC tại các nghị quyết của Chính phủ.
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ban hành kế hoạch thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ được giao; ban hành Chương trình hành động của Bộ; đã rà soát, chuẩn hóa tên TTHC thực hiện tại 4 cấp chính quyền với 212 TTHC (trường hợp địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai) và 233 TTHC (trường hợp địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai). Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ sẽ tiến hành công bố TTHC theo danh mục đã được rà soát, chuẩn hóa trong năm 2015 nói trên.
Để triển khai thực hiện giải quyết TTHC, Bộ đã thành lập, kiện toàn hệ thống Văn phòng một cửa tại trụ sở Bộ; tiếp tục duy trì Văn phòng một cửa tại các đơn vị có trụ sở ngoài Bộ như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Tình trạng giải quyết TTHC trên các lĩnh vực quản lý của Bộ như: Lĩnh vực quản lý đất đai; lĩnh vực tài nguyên nước; lĩnh vực địa chất và khoáng sản; lĩnh vực môi trường... đều được theo dõi, giám sát, quản lý thống nhất. Bộ thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân; các vướng mắc phản ánh thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ; tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc, tuyên truyền cơ chế chính sách.
Nhìn chung, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm đầy đủ khung pháp lý cho việc quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của Bộ. Cơ chế, chính sách cũng như các quy định TTHC ngày càng được hoàn thiện, đơn giản hóa; đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi trong việc thu hút nhà đầu tư.
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực là nhằm quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn nhưng phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh. Các thủ tục hành chính phải được rà soát thường xuyên, đơn giản hóa, đồng thời phải công khai, minh bạch để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; trong đó đặc biệt chú trọng đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng giảm thủ tục hành chính, đồng thời quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường, trước hết là trong lĩnh vực đất đai. Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đẩy mạnh hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

nguồn: www.monre.gov.vn

Đối thoại với hộ ông Dương Đức An, trú tại thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Ngày 27/5/2015, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Dương Đức An, trú tại thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.

Copy of IMG 3900Nội dung đơn khiếu nại của ông An là không thống nhất với việc UBND huyện Thăng Bình áp giá bồi thường đối với diện tích 67,8m2 bị thu hồi của hộ gia đình Ông theo đơn giá đất trồng cây lâu năm tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 về việc bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình. Ông An yêu cầu nhà nước xem xét bồi thường đối với diện tích 67,8m2 bị thu hồi của hộ Ông theo đơn giá đất ở.
Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại, qua ý kiến của ông An và các thành viên dự họp, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT, chủ trì buổi đối thoại kết luận: Việc bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Thăng Bình đối với diện tích đất bị thu hồi của hộ ông An là đúng quy định của pháp luật đất đai, vì vậy, nội dung đơn khiếu nại của hộ ông An là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.
Tại buổi đối thoại ông An không cung cấp được chứng cứ mới liên quan đến nội dung đơn khiếu nại, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giải quyết với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại.

Bùi Thanh Bình

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Hội nghị sơ kết Triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020" Sáng ngày 11/6/2014 UBND tỉnh tổ chức Chương trình hội nghị sơ kết triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

nqIMG 1440
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2007-2014 có 86/112 đề tài cấp tỉnh được thực hiện, các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát 9 chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình KH&CN vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: 1/ Công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ KH&CN tuy đổi mới và có hệ thống, nhưng còn bất cập: chưa thực hiện triệt để việc khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết chất lượng các nội dung đặt ra của nhiệm vụ KH&CN...2/ Một số chương trình chưa được triển khai hết các nội dung đã đề ra, giữa các chương trình chưa có sự cân đối về số lượng nhiệm vụ KH&CN khi các tổ chức và cá nhân đăng ký/đề xuất. 3/ Việc triển khai nhân rộng, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống còn chậm, không mang tính thời vụ. 4/ Về đầu tư tiềm lực phát triển KH&CN đã được quan tâm nhưng chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Sau khi nghe báo cáo sơ kết triển khai thực hiện các chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020 của sở Khoa học và công nghệ cùng các báo cáo tham luận của Sở NN&PTNT, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An, Sở GD&ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì kết luận như sau:
1- Cần đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN.
2- Đổi mới cơ chế và tăng cường quản lý nhà nước về KH&CN
3- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ tấc cả các nội dung của các chương trình KH&CN cấp tỉnh trong thời gian đến
4- Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về KH&CN
5- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
6- Tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan khoa học đầu ngành, các tỉnh phát triển về KH&CN. Khuyến khích các tổ chức , cá nhân hợp tác với các cơ quan khoa học trung ương, địa phương, các cơ quan khoa học nước ngoài thực hiện nghiên cứu – triển khai và đầu tư cho KH&CN của tỉnh.

Thanh Bình

Trang 3 trong tổng số 231