Chào mừng đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 khối thi đua kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 22/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị Trưởng Khối thi đua, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ban TĐ-KT tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT tại các Sở thành viên Khối thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các thành viên trong Khối đã chủ động tham mưu với cấp ủy bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua của các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua. Vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được khẳng định. Nội dung, mục tiêu thi đua ở các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối vẫn còn những hạn chế như nội dung còn chưa phong phú; việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa nhiều; việc phối hợp và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối chưa chủ động, thường xuyên.

Thi dua Khoi KTN

Các thành viên tham gia đã tích cực trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa, bổ sung quy chế thi đua 2016, đồng thời xác định các nhiệm vụ chính cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

-Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;

- Tập trung tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế, văn bản QPPL, đề án, đề tài đã đăng ký;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh viên vững mạnh, tiên tiến, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, an ninh quốc phòng trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh;

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, đơn giản hóa TTHC; xây dựng và duy trì hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008;

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trong phong trào người tốt việc tốt.

- Phát động các phong trào thi đua tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Hải Tín

Tập huấn bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 3157/KH-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, sáng ngày 27/7/2016 Thanh tra Tỉnh do đồng chí Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra đã chủ trì khai mạc buổi tập huấn triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN được ban hành kèm Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của thanh tra Chính phủ. Tham dự buổi tập huấn có đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra các Sở ban ngành, các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

87080 2016-07-27 09.24.41

Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo Thanh tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian của việc xây dựng báo cáo, công tác kiểm tra, đánh giá báo cáo, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 theo Bộ chỉ số đáng giá và giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu liên quan tới các chỉ số đánh giá cũng như phương pháp đánh giá cụ thể.

Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh lần đầu tiên được triển khai áp dụng và có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, từ hiệu quả và thực tiễn triển khai áp dụng Bộ chỉ số, từng bước hoàn thiện và kiến nghị với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác PCTN nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTN tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và toàn quốc nói chung.

Thu Ba

Lễ nghiệm thu nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước – Điện Bàn

Email In PDF.

Căn cứ theo mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Điện Bàn được lựa chọn thực hiện 04 công trình đầu tư mang tính cấp bách để ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu. Trong đó, nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế xã Điện Phước được Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham quan và đánh giá cao công trình này.

IMG_3630

Chiều ngày 21/01/2013 UBND huyện Điện Bàn tổ chức lễ nghiệm thu đưa vào sử dụng Nhà đa năng phục vụ cộng đồng tránh bão lũ kết hợp với trạm y tế tại xã Điện Phước. Về tham dự lễ nghiệm thu có Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – kiêm Chánh văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành ở tỉnh; UBND huyện Điện Bàn, các phòng ban thuộc huyện; Lãnh đạo UBND xã Điện Phước.

Sau khi các đơn vị tư vấn báo cáo về tình hình thực hiện, các phòng ban, đơn vị có ý kiến; Ông Đặng Hữu Lên – Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn – Chủ đầu tư có ý kiến như sau:

-  Giao ban quản lý dự án huyện theo dõi quá trình hoạt động của nhà đa năng; phối hợp với các đơn vị tư vấn, UBND xã Điện Phước kịp thời bảo trì, sửa chữa công trình khi có khiếm khuyết.

-  Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán công trình; đề nghị bổ sung vốn từ chương trình.

-  Đề nghị Công ty Nguyên Tam là đơn vị thi công công trình phải bảo hành công trình theo cam kết là 12 tháng.

-  Đề nghị UBND Điện Phước tổ chức khai thác sử dụng hết công năng của nhà đa năng; Ban hành phương án vận hành, bảo trì và phòng chống thiên tai cụ thể.

-  Tập kết các trang thiết bị phòng chống lụt bão đã có và đề xuất mua mới về nhà đa năng; thành lập trụ sở Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Xã tại nhà đã năng để thuận tiện việc điều hành khi có thiên tai xảy ra.

-  Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, bố trí dứt điểm vốn cho công trình đã hoàn thành và phân bổ vốn mới cho các công trình mới tại địa phương.

Nguyễn Hướng

Hội thảo chính sách mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 30/8/2013 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chính sách và mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu” được tài trợ bởi Dự án Hợp tác về biến đổi khí hậu (VNCLIP) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng thế giới (WB).

22239_3

Chủ trì Hội thảo Ông Đinh Vũ Thanh - Vụ Phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh được tài trợ dự án bởi VNCLIP, DFIP, WB; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre.

Tại Hội thảo Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng -  Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu giới thiệu các chính sách về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đại điện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Ngành Nông nghiệp. Ngoài ra, còn có các bài tham luận chia sẻ mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, đơn vị do Chính phủ và Phi chính phủ tài trợ.

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu được trình bày tại Hội thảo như:

- Các chính sách, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các nước Anh, Nhật, Mỹ

- Mô hình quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa và cộng đồng

- Mô hình quản lý rừng ngập mặn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

- Chia sẻ mô hình thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Quảng Nam và Bến Tre

- Các mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; mô hình trồng lúa tiết kiệm nước và các Tổ chức Phi chính phủ đang hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nguyễn Hướng

Hội nghị sơ kết Triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020" Sáng ngày 11/6/2014 UBND tỉnh tổ chức Chương trình hội nghị sơ kết triển khai thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

nqIMG 1440
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2007-2014 có 86/112 đề tài cấp tỉnh được thực hiện, các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát 9 chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình KH&CN vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: 1/ Công tác quản lý nhà nước các nhiệm vụ KH&CN tuy đổi mới và có hệ thống, nhưng còn bất cập: chưa thực hiện triệt để việc khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng, chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết chất lượng các nội dung đặt ra của nhiệm vụ KH&CN...2/ Một số chương trình chưa được triển khai hết các nội dung đã đề ra, giữa các chương trình chưa có sự cân đối về số lượng nhiệm vụ KH&CN khi các tổ chức và cá nhân đăng ký/đề xuất. 3/ Việc triển khai nhân rộng, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống còn chậm, không mang tính thời vụ. 4/ Về đầu tư tiềm lực phát triển KH&CN đã được quan tâm nhưng chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Sau khi nghe báo cáo sơ kết triển khai thực hiện các chương trình KH&CN cấp tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn 2020 của sở Khoa học và công nghệ cùng các báo cáo tham luận của Sở NN&PTNT, Sở Y tế, UBND thành phố Hội An, Sở GD&ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì kết luận như sau:
1- Cần đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN.
2- Đổi mới cơ chế và tăng cường quản lý nhà nước về KH&CN
3- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ tấc cả các nội dung của các chương trình KH&CN cấp tỉnh trong thời gian đến
4- Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực, xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về KH&CN
5- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
6- Tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan khoa học đầu ngành, các tỉnh phát triển về KH&CN. Khuyến khích các tổ chức , cá nhân hợp tác với các cơ quan khoa học trung ương, địa phương, các cơ quan khoa học nước ngoài thực hiện nghiên cứu – triển khai và đầu tư cho KH&CN của tỉnh.

Thanh Bình

Trang 3 trong tổng số 291