Thông báo, công bố

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Chi cục Biển và Hải đảo

Email In PDF.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Làm việc tại Chi cục Biển và Hải đảo,  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

—————————

Theo yêu cầu công tác,  Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng nhân sự  làm việc tại Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

Dự thảo luật tài nguyên nước

Email In PDF.
Click để download file dự thảo

Tài liệu về giờ trái đất năm 2011

Email In PDF.
Click vào đây để download tài liệu về giờ trái đất năm 2011

Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam năm 2010

Email In PDF.

Kế hoạch 530/KH-TNMT ngày 16/8/2010 về Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam năm 2010

Mời họp qua mạng

Email In PDF.
Click để download giấy mời

Trang 7 trong tổng số 8