Bạn đang ở: Tin tức

Quản lý đất đai

Giải quyết vướng mắc tái định cư

Email In PDF.

Sáng ngày 12/7/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn để trao đổi, giải quyết vướng mắc về công tác giao đất, bố trí tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa trắng để xây dựng công trình đường trục chính vào trung tâm hành chính huyện Nông Sơn theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 07/6/2019.

image001 sy
Theo Báo cáo của UBND huyện Nông Sơn, từ khi thành lập đến nay, địa phương đã triển khai 65 công trình xây dựng với diện tích đất thu hồi hơn 120 ha đất các loại, 66 hộ dân bị giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên, do địa hình tại khu trung tâm phần lớn là đất đồi núi nên việc lựa chọn và xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn (cả về kinh phí và địa điểm).
Trước nhu cầu cấp bách để ổn định nơi làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lập phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định phê duyệt phương án theo quy định. Được sự đồng thuận của những hộ nằm trong diện thu hồi đất phải bố trí tái định cư, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, được hỗ trợ thuê nhà ở cho đến khi có đất tái định cư và bàn giao đất cho các chủ đầu tư. Trong đó có các hộ gia đình thuộc dự án đường trục chính vào trung tâm hành chính huyện Nông Sơn: Tạ Lê Lân, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Dủ và Nguyễn Văn Dư.
Đến nay, khi dự án Khu dân cư số 02 xã Quế Trung đã hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất tiến hành phân lô và tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất và lập phương án tái định cư bổ sung.
Tuy nhiên, chính sách đất đai, cơ chế giao đất tái định cư và hỗ trợ tiền sử dụng đất giữa Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều thay đổi nên địa phương đã gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập phương án tái định cư bổ sung.
Qua phân tích, trao đổi, bàn bạc và ý kiến tham gia của đại diện Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thiện – Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai, Chủ trì buổi làm việc thống nhất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh cho địa phương được lập phương án giao đất theo kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư, còn chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất được đề xuất giải quyết trên tinh thần phù hợp, hài hòa giữa các quy định của pháp luật về đất đai cũng đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Nguyễn Thị Sỹ

Triển khai xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các Sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT đã hướng dẫn cụ thể về việc triển khai xây dựng Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 và giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT xây dựng Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ nội dung dự án được duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch, các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND cấp xã (hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có đủ năng lực, uy tín, có chức năng tư vấn về giá đất) để điều tra, khảo sát giá đất thị trường, trên cơ sở đó đề xuất bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 và giao nộp kết quả theo đúng nội dung, thời gian quy định.

HN  gia dat 16.5.2019 - CopyThời gian thực hiện cụ thể: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất trước ngày 20/5/2019; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra, giá đất thị trường tại điểm điều tra từ ngày 20/5 đến trước ngày 20/7/2019; tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện, xin ý kiến của Thường trực HĐND cấp huyện và gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/8/2019; tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh trước ngày 20/8/2019; dự thảo bảng giá đất, báo cáo UBND tỉnh xử lý giá đất giáp ranh, Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ngành và địa phương, báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có) trước ngày 30/9/2019; Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo bảng giá đất, lập thủ tục trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 10/10/2019; Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức thẩm định bảng giá đất trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định; tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình UBND tỉnh trước ngày 01/11/2019; xin ý kiến thành viên UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019; hoàn thiện trình HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2019; hoàn thiện và trình UBND tỉnh ký ban hành trước ngày 20/12/2019 để áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2020.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng yêu cầu các Sở, ngành liên quan và địa phương căn cứ theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian quy định, hoàn thành trình phê duyệt Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh để áp dung thực hiện từ đầu năm 2020 đến./.

Văn Phòng Sở

Tái thiết lập kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Email In PDF.

"Tái thiết lập kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và xử phạt; rà soát không để chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành khác, xử lý sai phạm minh bạch, quy định rõ trách nhiệm và có chế tài để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành quản lý cũng như giảm thiểu sai phạm và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn tại các địa phương" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và định hướng việc trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến các Bộ, ngành cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sáng 02/4/2019.

 MG 6342 chon resize

Dự thảo Nghị định sẽ thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ. Dự kiến sẽ được trình Chính phủ xem xét trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ cũng đã tổ chức nhiều Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý; các Bộ, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra 30 tỉnh, thành phố đại diện các vùng, miền trên cả nước. Đến nay, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định; hoàn thiện dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay, Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan để lấy thêm ý kiến của các địa phương, các Hiệp hội và doanh nghiệp hoàn thiện dự thảo Nghị định.

"Nghị định cần phải đảm bảo mục tiêu tái thiết lập kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và xử phạt; rà soát không để chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành khác, xử lý sai phạm minh bạch, quy định rõ trách nhiệm và có chế tài để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành quản lý cũng như giảm thiểu sai phạm và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn tại các địa phương" – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và định hướng việc trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm 4 chương, 44 điều, trong đó quy định cụ thể hơn một số hành vi, tăng mức xử phạt so với trước đây nhằm đảm bảo tính ngăn ngừa vi phạm, giúp đội ngũ thanh tra xử lý dễ dàng hơn các vi phạm.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của dự thảo Nghị định gồm các hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo.

Tại Hội nghị, đã có 9 ý kiến của các Bộ, Hiệp hội phát biểu góp ý thêm về các nội dung liên quan đến hành vi, mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các ý kiến được thảo luận, phân tích cụ thể. Trên cơ sở đó, Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã trao đổi, giải trình thêm cũng như tiếp thu ý kiến để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.

 MG 6349 chon resize

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là dự thảo hết sức quan trọng ảnh hưởng tới mọi thành phần trong xã hội, Bộ sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, Hiệp hội và mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định, để khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai" – Thứ trưởng nói.

Nguồn: monre.gov.vn

Dự án Trung tâm thương mại VinaStartuy tại số 189 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 04/01/2019, PCT UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã chủ trì, giải quyết việc cho chủ trương thực hiện dự án Trung tâm thương mai VinaStartuy tại số 189 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ . Trên cơ sở ý kiến thanh gia của các Sở, ban ngành và UBND thành phố Tam Kỳ, PCT Trần Đình Tùng đã có kết luận:
1. UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc Công ty Mua bán nợ Việt nam-Chi nhánh Đà Nẵng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty CP Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai (cơ sở của Công ty CP lương thực Quảng Nam đã thế chấp, thời hạn thuê đất còn lại 13 năm).
2. Giao trách nhiệm UBND thành phố Tam Kỳ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xem lại tính phù hợp với quy hoạch theo hướng để dự án triển khai đảm bảo quy định.
3. Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại tính pháp lý, hồ sơ đất đai tại 189 Huỳnh Thúc Kháng, các quy định pháp luật có liên quan (tiếp tục cho thuê đất khi chuyển nhượng tài sản; thu hồi đất để tổ chức đấu giá; giá đất cho thuê đối với người nhận chuyển nhượng tài sản, ...) báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi thống nhất về chủ trương./.

Lương Thiện Phước

Đông Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Email In PDF.

Ngày 13/12/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Giang tổ chức khai giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường năm 2018 cho công chức địa chính – xây dựng 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Giang.

image00mb - Copy
Trong 2 ngày, học viên được cung cấp các kiến thức về công tác "quản lý và sử dụng đất trồng lúa"; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; hướng dẫn lập thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị công tác kiểm kê đất đai năm 2019 theo Công Văn số 1748/STNMT- ĐK của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
Ngoài ra, các học viên còn được thảo luận và giải đáp những thắc mắc, khó khăn. Qua đó, giúp Công chức địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường để thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Minh Bảo

Bảo đảm công khai, dân chủ khi thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Email In PDF.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm 04 Chương và 19 Điều; quy định việc thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai.
Nguyên tắc thực hiện: bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền của người dân được biết, được tham gia ý kiến để thực hiện và giám sát việc thực hiện; bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung được công khai thông qua các hình thức như: Hội nghị phổ biến, giải thích, tuyên truyền các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với người dân trong khu vực dự án có đất thu hồi; niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại địa điểm sinh hoạt công cộng của nhân dân nơi có đất thu hồi; thông báo trên các phương tiện truyền thanh của UBND cấp xã, thôn nơi có đất thu hồi, gồm: Thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất; thông báo về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thông báo bằng văn bản đến từng người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất; Đăng trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, gồm: Quyết định thu hồi đất; Quyết định kiểm đếm bắt buộc, Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất (nếu có); Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo phương án chi tiết...

VPS

Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành đo đạc, bản đồ

Email In PDF.

Ngày 05/10/2018, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ, tham dự Hội nghị gồm; Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý thuộc Bộ; Các cơ quan, đơn vị của Trung ương có liên quan; các Doanh nghiệp thuộc Bộ có chức năng đo đạc bản đồ; tham dự Hội nghị còn có Giáo sư-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Đây cũng là năm đầu tiên, kể từ ngày ngành Đo đo đạc và Bản đồ Việt Nam ra đời (14/12/1959), Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị khoa học ngành Đo đạc và Bản đồ toàn quốc nhằm tổng kết đánh giá các thành tựu, kết quả đạt được trong ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ trong công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ bản đồ, nghe giới thiệu công nghệ tiên tiến, trong đó có nội dung thành lập bản đồ 3D của Nhật Bản, chỉ ra các tồn tại hạn chế và đề xuất định hướng cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong thời gian tới phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030. Hội nghị còn chuẩn bị nội dung để tham dự Hội thảo Quốc tế tổ chức tại Việt Nam ("FIG Working Week 2019") về giới thiệu thành tựu công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
Tại diễn đàn Hội nghị, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia trong nghiên cứu, hoạt động Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám trên toàn quốc và các ngành có liên quan đã báo cáo những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Đo đạc và Bản đồ toàn quốc giai đoạn 2002-2018 với nhiều chuyên đề, như: Chuyên đề Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; Chuyên đề Đo đạc cơ bản; Chuyên đề Đo ảnh và Viễn thám; Chuyên đề Đo đạc ứng dụng,...

Lương thiện Phước

Trang 1 trong tổng số 44