Bạn đang ở: Tin tức

Đo đạc - bản đồ

Trao giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Trà Bui

Email In PDF.

Ngày 12/9/2013 tại Hội trường UBND xã Trà Bui, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 6 thôn (Từ thôn 1 đến thôn 6) của xã Trà Bui. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Bắc Trà My, BQL Dự án Thủy điện 3, đại diện lãnh đạo và CB-CC-VC của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My và Đảng ủy, UBND, Mặt trận đoàn thể xã Trà Bui cùng với sự tham dự của thôn trưởng 6 thôn và 30 hộ dân đại diện cho 348 hộ được cấp Giấy CNQSD đất.

IMG_1224

Công trình đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư Công trình thủy điện Sông tranh 2 của xã Trà Bui được UBND huyện phê duyệt Dự toán với tổng giá trị công trình 1.138.589.000 đồng, được thực hiện bởi nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( BQL Dự án Thủy điện 3 chi trả ) do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My làm Chủ đầu tư, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thực hiện. Qua thời gian thực hiện công tác đo đạc, lập thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Trà Bui, đến nay công trình đã hoàn thành, đã được UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về việc giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Tổng số hộ dân được giao đất, cấp Giấy CNQSD đất: 348 hộ/861 giấy/924,37 ha; trong đó hộ tái định cư 144 hộ/259 giấy/278,90 ha, hộ dân sở tại 204 hộ/602 giấy/645,47 ha.

Đây là kết quả được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chính sách tái định cư, chính sách dân tộc và đất đai, tạo điều kiện để đồng bào có đất sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội; Công trình hoàn thành nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT, Sở NN&PTNT và Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My, sự giúp đỡ của UBND xã Trà Bui cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Bắc Trà My trong công tác đo đạc, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho người dân xã Trà Bui. Sau buổi Lễ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao Giấy CNQSD đất đến tận tay chủ sử dụng đất của 6 thôn tại xã Trà Bui.

Hoàng Vân Lĩnh

Giải quyết công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông tranh 2 tại xã Trà Bui

Email In PDF.

Ngày 22/5/2013 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông Tranh 2 tại xã Trà Bui.

Cuộc họp phản ánh thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở phạm vi ranh giới diện tích đất 1.319 ha đã được UBND tỉnh thống nhất, qua (diện tích còn lại phần 400ha đất khác không bí trí đất sản xuất được) đo đạc được 929,13 ha với 358 hộ, trong đó chỉ có 131 hộ dân tái định cư với diện tích 290,62 ha, số hộ dân sở tại đã sử dụng là 227 hộ với diện tích 638,51ha.

IMG_0523

Mục tiêu công trình là đo đạc để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên theo kết quả đo đạc thì mới có 131 hộ TĐC/321 hộ TĐC có đất để đo đạc, giao đất sản xuất, số còn lại 190 hộ hiện tại chưa có đất để giao. Phần lớn số diện tích trong khu vực UBND tỉnh cho phép đo đạc giao đất cho các hộ tái định cư nêu trên thì người dân sở tại đang sản xuất trên diện tích đất này. Nếu đảm bảo 100% số hộ tái định cư có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân sở tại, nhưng thu hồi thì phải đền bù, theo đó người dân sở tại không có đất sản xuất thì nhất định sẽ dẫn đến hệ lụy phá rừng làm nương rẫy.

Sau khi nghe báo cáo của phòng TNMT và phản ánh của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Tuấn chỉ đạo cơ quan chức năng ở huyện trước tiên lập thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho 131 hộ tái định cư đã được đo đạc, đồng thời đề nghị các ban ngành của tỉnh cùng huyện đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương cấp Giấy CNQSD đất cho 227 hộ dân sở tại đã được đo đạc, xác lập hồ sơ địa chính trong phạm vi diện tích đất nêu trên. Số hộ dân tái định cư còn lại 190 hộ không có đất sản xuất thì đề nghị khẩn trương khảo sát hiện trạng, trạng thái rừng ở các khu vực khác để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng các loại rừng hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng để tiếp tục đo đạc, giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư còn lại.

Nguyễn Đức Xuân

Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013.

Tiếp đến từ ngày 26-29/3/2013 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF đã phối họp cùng các địa phương gồm Trà Nú, Trà kót, Trà Đông, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka tổ chức thông qua dự thảo quy hoạch lần 2.

Qua nội dung dự thảo quy hoạch lần 2 cơ bản đã chỉnh sửa, bổ sung được các nội dung góp ý lần 1, nội dung cho định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã đã thể hiện chi tiết, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đó là:

          - Xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được phê duyệt.

          - Nội dung báo cáo cần mang tính logic, xem xét đánh giá đúng với thực trạng về phát triển kinh tế xã hội, xác định chính xác địa danh tại các địa phương.

Kết thúc thời gian thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã, Tổ Quy hoạch nông thôn mới đã cập nhật tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị để báo cáo UBND huyện chỉ đạo thưc hiện.

Minh Tài

Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào.

Nhiệm vụ năm 2013: Phối hợp với phía bạn khai trương cửa khẩu Tây Giang - Kàlừm; Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà oóc (Nam Giang); chuẩn bị điều kiện để giải quyết việc di dân tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới theo thỏa thuận của 2 Chính phủ. Khảo sát và xây dựng 10 cọc dấu; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và pháp lý để tổ chức bàn giao; họp Ban chỉ đạo cắm mốc 2 tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Đắc Nguyễn

Kết quả đo đạc Dự án vùng Đông sông Trường Giang

Email In PDF.

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tiến hành thi công từ tháng 3/2011 đến nay đã đạt được khối lượng như sau:

- Tổng diện tích đã đo đạc: 8641 ha/8 xã trong vùng dự án, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 316 ha và tỉ lệ 1/2000 là 8325 ha;

- Số tờ bản đồ địa chính đã lập: 222 tờ, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 39 tờ và tỉ lệ 1/2000 là 183 tờ;

- Đã tiến hành tổ chức đăng ký 3 xã:

+ Bình Đào: 3872 hồ sơ đăng ký/4 thôn, xét duyệt xong thôn Trà đóa 1 với 820/820 hồ sơ, trong đó: cấp đổi giấy CNQSD đất là 820 hồ sơ (đủ điều kiện đất ở: 270/440; đủ điều kiện đất nông nghiệp: 360/380)

        + Bình minh: 1983/2128 hồ sơ đăng ký đã lập danh sách xếp loại nguồn gốc xong chuẩn bị họp xét.

        + Duy hải đã đăng ký được 400/500 hồ sơ, đang tiếp tục đăng ký.

Công tác đo đạc đã hoàn thành 8 xã trong vùng dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Vùng Đông sông Trường Giang là khu vực qui hoạch nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nên việc thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn, phức tạp như việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện của nhân dân xảy ra thường xuyên, là vùng đất cát bỏ hoang hóa không có bờ thửa, nguồn gốc đất phần nhiều thiếu giấy tờ, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đến dự án còn hạn chế…dẫn đến thực hiện dự án chậm tiến độ.

Tuy nhiên với quyết tâm, phấn đấu tập trung lực lượng của Trung tâm, tích cực, thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Dự án vùng Đông  sông Trường giang sẽ hoàn thành trong năm 2013 theo kế hoạch.

Lưu văn Tuyên

Khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài

Email In PDF.

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài. Tham gia dự hội khóa đào tạo gồm các tỉnh Miền trung và Tây nguyên với hơn 30 cán bộ tham gia. Đối với Quảng Nam có 02 cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam tham gia.

Thông tin về dự án Nhà máy bột giấy Quảng Nam

Email In PDF.

Dự án nhà máy bột giấy Quảng Nam tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh do Công ty cổ phần Giấy và Bột giấy INCOMEX làm chủ đầu tư được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/TTg-CN ngày 09/5/2006 với tổng mức đầu tư 673.967.000.000 đồng, công suất nhà máy 115.000 tấn/năm với sản phẩm là bột giấy loại chemi-thermomechanical sử dụng nguồn nguyên liệu từ cây keo và bạch đàn trong tỉnh với quy mô khoảng 280.000 tấn/năm.

Là một dự án lớn nhất tại khu vực Miền trung-Tây nguyên, được sự hổ trợ tối đa của các cấp chính quyền địa phương với nguyên liệu đầu vào cho dự án được cam kết cung cấp đầy đủ từ rừng nguyên liệu Quảng Nam có diện tích từ 25.000 đến 30.000 ha cùng các thuận lợi khác từ nguồn nguyên liệu dồi dào ở các vùng phụ cận và Lào. Đây là dự án thuộc danh mục "nhóm A" đã được chủ trương phát hành bảo lãnh từ Bộ Tài chính. Tuy nhiên sau 06 năm chuẩn bị đầu tư và nhiều lần được gia hạn triển khai dự án nhưng đến nay UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức thông báo dừng dự án  kể từ ngày 25/7/2012 với lý do chủ đầu tư không đủ khả năng kêu gọi vốn đóng góp 20% giá trị dự án từ các cổ đông.

Về phía địa phương, việc chấm dứt dự án với quy mô sử dụng khoảng 100ha đất dành cho nhà máy và việc đã thu hồi 2,5ha đất để làm khu tái định cư phục vụ cho giải toả xây dựng nhà máy đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong vùng dự án trong một thời gian dài. Chính quyền địa phương sẽ thông báo để nhân dân được biết và đồng thời cam kết với tỉnh về giữ nguyên định hướng quy hoạch khu vực này thành Cụm công nghiệp trước mắt và lâu dài.

                                                                                            Thiện Phước

Trang 2 trong tổng số 6