Bạn đang ở: Tin tức

Đo đạc - bản đồ

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Email In PDF.

Cùng với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được Chính phủ giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời   triển khai dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia (giai đoạn II); dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tiếp tục thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện các dự án Thành lập bản đồ địa hình, địa chính khu vực Nam Phú Yên, Hòn La, Cầu Treo, Nghi Sơn; hoàn thiện và hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Trong đó đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc; dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm cho 56/61 tỉnh, thành phố sử dụng phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Bộ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ; xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ; cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội. Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh tệp danh mục và bản đồ kèm theo 03 Nghị định thống nhất đặt tên gọi bằng tiếng Việt các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng khác trên vùng biển Việt Nam. Chỉnh sửa, cập nhật, xây dựng bản đồ toàn cầu, đại địa danh và địa danh hành chính các cấp phần lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của Liên hợp quốc; đo lưới trắc địa động học Châu Á - Thái Bình Dương. Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa giới hành chính gắn với việc xây dựng hồ sơ địa giới hành chính.  

Riêng công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đã hoàn thành cắm mốc trên thực địa trong năm 2013. Đo vẽ, thành lập bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam-Lào tỷ lệ 1/10.000 khu vực 16 cặp cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 2 khu vực. Kiểm tra nghiệm thu, giám sát thi công, hoàn chỉnh bộ bản đồ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, bộ bản đồ trực ảnh khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Các địa phương giáp với Campuchia và Lào đã phối hợp chặt chẽ với Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.  

Nhờ đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của Chính phủ về giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công. Kể từ khi vệ tinh VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo và đưa vào vận hành ngày 9/5/2013 đến nay, số lượng cảnh ảnh VNREDSat-1 đã thu nhận được là 10.795 cảnh ảnh (4.753 cảnh toàn sắc và 6.042 cảnh đa phổ), trong đó số ảnh thu được trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam là 1.428 cảnh (716 cảnh ảnh toàn sắc và 712 cảnh ảnh đa phổ) .  

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn chỉnh hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia bao gồm ảnh mặt đất chụp từ vệ tinh, máy bay. Hệ thống bản đồ địa hình các loại tỷ lệ phủ trùm cả nước, các loại tỷ lệ phục vụ quản lý đường biên giới quốc gia và địa giới hành chính các cấp; hệ thống địa danh các đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ, các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành, chuyên dụng phục vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các hệ thống được cập nhật thường xuyên.

Văn Hào

Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2013)

Email In PDF.

Chiều ngày 12/12/2013, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN &MT, Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Tham dự biểu Lễ Kỷ niệm có đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTTTN&MT, Trung tâm KT TN&MT; Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Nam Kỳ Gia, Chi nhánh Công ty CP Nam Kỳ Gia Thăng Bình, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

IMG_7003

Tại buổi Lễ nhằm ôn lại quảng thời gian của cán bộ, công chức, viên chức đã lao động, cống hiến và những thành quả quan trọng, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại của ngành Đo đạc và Bản đồ.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đơn vị tham gia công tác Đo đạc và Bản đồ, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo một số nội dung trong thời gian đến cần phải tập trung, đó là: (1) Cán bộ trực tiếp thực hiện tác nghiệp cần phải tăng cường tinh thần trách nhiệm của mình, làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, tự kiểm tra sản phẩm 100%; (2) Yêu cầu các đơn vị thi công trong thời gian đến cần tăng cường nhân lực, trách nhiệm của mình hơn nữa, nhất là khâu tự kiểm tra sản phẩm, tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, người sử dụng đất, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện tác nghiệp; (3) Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý đất đai trong việc thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính của các đơn vị thi công; (4) Đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc và bản đồ; (5) Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất. Mở rộng quan hệ hợp tác về lĩnh vực ngành đo đạc và bản đồ với các tỉnh bạn trong khu vực để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quản lý, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn cấp trên để từng bước đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiến tới hình thành một quy trình sản xuất đồng bộ và hoàn chỉnh./.

Ngọc Hiếu

Trao giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân xã Trà Bui

Email In PDF.

Ngày 12/9/2013 tại Hội trường UBND xã Trà Bui, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại 6 thôn (Từ thôn 1 đến thôn 6) của xã Trà Bui. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện Bắc Trà My, BQL Dự án Thủy điện 3, đại diện lãnh đạo và CB-CC-VC của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My và Đảng ủy, UBND, Mặt trận đoàn thể xã Trà Bui cùng với sự tham dự của thôn trưởng 6 thôn và 30 hộ dân đại diện cho 348 hộ được cấp Giấy CNQSD đất.

IMG_1224

Công trình đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư Công trình thủy điện Sông tranh 2 của xã Trà Bui được UBND huyện phê duyệt Dự toán với tổng giá trị công trình 1.138.589.000 đồng, được thực hiện bởi nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( BQL Dự án Thủy điện 3 chi trả ) do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My làm Chủ đầu tư, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thực hiện. Qua thời gian thực hiện công tác đo đạc, lập thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Trà Bui, đến nay công trình đã hoàn thành, đã được UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về việc giao đất, cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Tổng số hộ dân được giao đất, cấp Giấy CNQSD đất: 348 hộ/861 giấy/924,37 ha; trong đó hộ tái định cư 144 hộ/259 giấy/278,90 ha, hộ dân sở tại 204 hộ/602 giấy/645,47 ha.

Đây là kết quả được Đảng và Nhà nước quan tâm trong chính sách tái định cư, chính sách dân tộc và đất đai, tạo điều kiện để đồng bào có đất sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội; Công trình hoàn thành nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT, Sở NN&PTNT và Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My, sự giúp đỡ của UBND xã Trà Bui cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Bắc Trà My trong công tác đo đạc, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho người dân xã Trà Bui. Sau buổi Lễ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao Giấy CNQSD đất đến tận tay chủ sử dụng đất của 6 thôn tại xã Trà Bui.

Hoàng Vân Lĩnh

Giải quyết công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông tranh 2 tại xã Trà Bui

Email In PDF.

Ngày 22/5/2013 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông Tranh 2 tại xã Trà Bui.

Cuộc họp phản ánh thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở phạm vi ranh giới diện tích đất 1.319 ha đã được UBND tỉnh thống nhất, qua (diện tích còn lại phần 400ha đất khác không bí trí đất sản xuất được) đo đạc được 929,13 ha với 358 hộ, trong đó chỉ có 131 hộ dân tái định cư với diện tích 290,62 ha, số hộ dân sở tại đã sử dụng là 227 hộ với diện tích 638,51ha.

IMG_0523

Mục tiêu công trình là đo đạc để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên theo kết quả đo đạc thì mới có 131 hộ TĐC/321 hộ TĐC có đất để đo đạc, giao đất sản xuất, số còn lại 190 hộ hiện tại chưa có đất để giao. Phần lớn số diện tích trong khu vực UBND tỉnh cho phép đo đạc giao đất cho các hộ tái định cư nêu trên thì người dân sở tại đang sản xuất trên diện tích đất này. Nếu đảm bảo 100% số hộ tái định cư có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân sở tại, nhưng thu hồi thì phải đền bù, theo đó người dân sở tại không có đất sản xuất thì nhất định sẽ dẫn đến hệ lụy phá rừng làm nương rẫy.

Sau khi nghe báo cáo của phòng TNMT và phản ánh của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Tuấn chỉ đạo cơ quan chức năng ở huyện trước tiên lập thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho 131 hộ tái định cư đã được đo đạc, đồng thời đề nghị các ban ngành của tỉnh cùng huyện đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương cấp Giấy CNQSD đất cho 227 hộ dân sở tại đã được đo đạc, xác lập hồ sơ địa chính trong phạm vi diện tích đất nêu trên. Số hộ dân tái định cư còn lại 190 hộ không có đất sản xuất thì đề nghị khẩn trương khảo sát hiện trạng, trạng thái rừng ở các khu vực khác để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng các loại rừng hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng để tiếp tục đo đạc, giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư còn lại.

Nguyễn Đức Xuân

Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013.

Tiếp đến từ ngày 26-29/3/2013 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF đã phối họp cùng các địa phương gồm Trà Nú, Trà kót, Trà Đông, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka tổ chức thông qua dự thảo quy hoạch lần 2.

Qua nội dung dự thảo quy hoạch lần 2 cơ bản đã chỉnh sửa, bổ sung được các nội dung góp ý lần 1, nội dung cho định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã đã thể hiện chi tiết, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đó là:

          - Xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được phê duyệt.

          - Nội dung báo cáo cần mang tính logic, xem xét đánh giá đúng với thực trạng về phát triển kinh tế xã hội, xác định chính xác địa danh tại các địa phương.

Kết thúc thời gian thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã, Tổ Quy hoạch nông thôn mới đã cập nhật tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị để báo cáo UBND huyện chỉ đạo thưc hiện.

Minh Tài

Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào.

Nhiệm vụ năm 2013: Phối hợp với phía bạn khai trương cửa khẩu Tây Giang - Kàlừm; Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà oóc (Nam Giang); chuẩn bị điều kiện để giải quyết việc di dân tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới theo thỏa thuận của 2 Chính phủ. Khảo sát và xây dựng 10 cọc dấu; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và pháp lý để tổ chức bàn giao; họp Ban chỉ đạo cắm mốc 2 tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Đắc Nguyễn

Kết quả đo đạc Dự án vùng Đông sông Trường Giang

Email In PDF.

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tiến hành thi công từ tháng 3/2011 đến nay đã đạt được khối lượng như sau:

- Tổng diện tích đã đo đạc: 8641 ha/8 xã trong vùng dự án, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 316 ha và tỉ lệ 1/2000 là 8325 ha;

- Số tờ bản đồ địa chính đã lập: 222 tờ, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 39 tờ và tỉ lệ 1/2000 là 183 tờ;

- Đã tiến hành tổ chức đăng ký 3 xã:

+ Bình Đào: 3872 hồ sơ đăng ký/4 thôn, xét duyệt xong thôn Trà đóa 1 với 820/820 hồ sơ, trong đó: cấp đổi giấy CNQSD đất là 820 hồ sơ (đủ điều kiện đất ở: 270/440; đủ điều kiện đất nông nghiệp: 360/380)

        + Bình minh: 1983/2128 hồ sơ đăng ký đã lập danh sách xếp loại nguồn gốc xong chuẩn bị họp xét.

        + Duy hải đã đăng ký được 400/500 hồ sơ, đang tiếp tục đăng ký.

Công tác đo đạc đã hoàn thành 8 xã trong vùng dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Vùng Đông sông Trường Giang là khu vực qui hoạch nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nên việc thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn, phức tạp như việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện của nhân dân xảy ra thường xuyên, là vùng đất cát bỏ hoang hóa không có bờ thửa, nguồn gốc đất phần nhiều thiếu giấy tờ, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đến dự án còn hạn chế…dẫn đến thực hiện dự án chậm tiến độ.

Tuy nhiên với quyết tâm, phấn đấu tập trung lực lượng của Trung tâm, tích cực, thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Dự án vùng Đông  sông Trường giang sẽ hoàn thành trong năm 2013 theo kế hoạch.

Lưu văn Tuyên

Trang 2 trong tổng số 6