Bạn đang ở: Tin tức

Khoáng sản

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ

Email In PDF.

Sáng ngày 09/6/2013. UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ. Tham gia Đoàn kiểm tra về phía  tỉnh Quảng Nam có Ông Nguyễn Đức Hải – UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Ông Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ông Đinh Văn Thu – PCT  UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Công Thương , Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, VP Tỉnh ủy, VPUBND tỉnh; Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Cao su Nam Giang;  Bí thư, Chủ tịch các 2 huyện Nam Giang và Đại lộc. Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thành...

Kiem_tra_xi_mang_Thanh_My

Sau khi đi kiểm tra thực tế các công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy, tổ chức họp để lãnh đạo Xuân Thành Group báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Tỉnh xem xét, giải quyết. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên môn liên quan , ý kiến Ông Đinh Văn Thu. Ông Nguyễn Đức Hải Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh có kết luận như sau:  Đánh giá cao cố gắng chung của các ngành, địa phương nhất là Nam Giang trong công tác giải phóng mặt bằng và Tập đoàn Xuân Thành trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay nhưng đã cố gắng tập trung  thực hiện các hạng mục công trình, đẩy nhanh tiên độ dự án, thời gian còn lại từ nay đến cuối năm  để có thể đi vào sản xuất cần phải tập trung cao hơn nữa, đồng bộ cả xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu thì mới có thể đi vào sản xuất được. Giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn Xuân Thành và huyện Nam Giang liên quan đến Sở Tài nguyên Môi trường:

- Về Khoáng sản: Giao cho Sở TNMT chủ trì, phối hợp hướng dẫn lập các thủ tục thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên, nhiên, vật liệu cho nhà máy, trước mắt phục vụ cho sản xuất thử vào cuối năm 2013. Cần thiết đề nghị Trung ương điều chỉnh các mỏ dự trữ và các mỏ nằm ngoài qui hoạch nguyên liệu cho nhà máy... để thăm dò khai thác phục vụ nhà máy.

- Về Môi trường: Yêu cầu Tổng Công ty Xuân Thành chấp hành việc bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, thi công công trình.

- Về Bồi thường giải phóng mặt bằng: Phối hợp với UBND huyện Nam Giang tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vướng mắc về cách tính và giá bồi thường cây cao su, chi phí đào ao cá của hộ ông Tăng Xuân Trực.

- Về giải quyết nhu cầu thêm diện tích đất ở cho công nhân nhà máy, Tổng Công ty  phối hợp với huyện Nam Giang chọn ví trí theo qui hoạch, lập thủ tục gửi Sở TNMT trình UBND tỉnh thống nhất để thực hiện.

Đắc Nguyễn

Truy quét khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My về việc ra quân tổ chức truy quét các điểm khai thác khoáng sản thiếc trái phép trên địa bàn huyện.

IMG_0630

Trong những ngày qua, từ ngày 27/5/2013 đến ngày 28/5/2013, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bắc Trà My đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại bãi thiếc Dương Hòa thuộc các xã Trà Giang, Trà Sơn.

Qua truy quét, Tổ công tác phát hiện có 04 lán trại, 02 xe rùa, 800m dây dẫn nước, 04 đập chứa nước với dung tích 100m3 , Tổ công tác đã phá hủy toàn bộ công cụ, dụng cụ nêu trên.

Hoàng Vân Lĩnh

Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/04/2011 của tỉnh ủy đối với huyện Nam Trà My

Email In PDF.

Ngày 13-14/5/2013, Sở TN&MT tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy  do Ông Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy về “ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh” đối với huyện Nam Trà My.

DSC01741

Đoàn kiểm tra đã tổ chức làm việc với Đảng ủy xã Trà Leng, Đảng ủy xã Trà Vân – khảo sát thực tế tình hình khai thác khoáng sản trái phép dọc theo Sông Bua, tại thời điểm kiểm tra có xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép vàng sa khoáng, chủ yếu bơm hút, sàng lọc bằng thủ công, làm ô nhiểm môi trường, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân...

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, sau khi nghe các báo cáo có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn và ý kiến của các thành viên dự họp, Ông Trần Kim Hùng kết luận :

- Trong thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Thông tri 08-TT/HU ngày 11/5/2011 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, chỉ thị 08/CT-UBND ngày 12/5/2011 về tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện và nhiều văn bản chỉ đạo khác... , đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị 08-CT/TU, chỉ thị 12/CT-UBND, đã tổ chức nhiều đợt truy quét, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, tuy nhiên việc khai thác trái phép ở Trà Leng, Trà Vân vẫn còn xảy ra, gây ô nhiểm môi trường, mất đất sản xuất...

- Đề nghị cương quyết truy quét đối tượng hoạt động khoáng sản trái phép ra khỏi địa bàn, vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhận thức tốt trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho khai thác khoáng sản trái phép, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu;

- Ngăn chặn việc vận chuyển lương thực, xăng dầu, các dụng cụ phục vụ cho hoạt động khoáng sản trái phép.

Bùi Văn Ba

Kiểm tra phản ánh của công dân về việc vận chuyển cát, sỏi gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Phước Thanh về việc kiểm tra nội dung phản ánh của hộ ông Nguyễn Công Khoa liên quan đến việc vận chuyển cát, sỏi tại khu vực thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, chiều ngày 07/5/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng, Phòng Tài nguyên và Môi trư­ờng huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Nghĩa tiến hành kiểm tra thực tế nội dung phản ánh của ông Nguyễn Công Khoa, kết quả như sau:

DSC00537

Ngày 19/11/2012, UBND tỉnh có Quyết định số 3767/QĐ-UBND thu hồi diện tích 1.000m2 đất tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (phía sau nhà ông Nguyễn Công Khoa) cho Công ty TNHH Hoàng Ân thuê sử dụng vào mục đích xây dựng bãi chứa vật liệu xây dựng (bãi tập kết cát, sỏi). Hiện tại, cách nhà ông Nguyễn Công Khoa  khoảng 4,0m về phía Đông có 01 con đường đất rộng khoảng 3,5m nối từ đường ĐT 609 vào bãi tập kết cát, sỏi nêu trên.

Qua kiểm tra và làm việc với ông Nguyễn Công Khoa được biết: Từ khi Công ty TNHH Hoàng Ân được thuê đất đến nay không có hoạt động xúc, vận chuyển cát, sỏi tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi và đường vận chuyển nói trên. Tuy nhiên, sợ khi Công ty TNHH Hoàng Ân tiến hành tập kết, vận chuyển cát, sỏi sẽ gây tiếng ồn và bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Mặt khác, bãi tập kết nằm sát bờ sông nên sợ khi tập kết nhiều cát, sỏi trên bãi sẽ làm sạt lở bờ sông. Do đó, ông Nguyễn Công Khoa đề nghị Công ty TNHH Hoàng Ân:

- Không sử dụng tuyến đường vận chuyển sát phía Đông nhà Ông để vận chuyển cát, sỏi từ bãi tập kết ra, mà dịch chuyển về phía Đông, cách tường rào nhà Ông khoảng 30,0m.

- Chỉ tập kết cát, sỏi ở khoảng 1/3 diện tích phía Đông của bãi tập kết đã được UBND tỉnh cho thuê đất; khối lượng cát, sỏi tập kết tại bãi không quá 500m3.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp không để phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình Ông.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hoàng Ân đã thống nhất với các đề nghị của ông Nguyễn Công Khoa.

Viết Linh

y quét khoáng sản tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngày 25/04/2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cơ quan thường trực (của BQL tận thu Tài nguyên Lâm khoáng sản huyện) đã phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực khai thác khoáng sản thiếc trái phép với kết quả như sau:

Tại khu vực Chóp Nón thuộc thôn 2, xã Trà Giác phát hiện 05 lán trại khoảng 180m2 bạt xanh, 03 máy nổ, 03 máy đập đá, 03 máy xây đá, 05 xe rùa, 02 máy phát điện và một số công cụ, dụng cụ khác dùng vào khai thác khoáng sản trái phép, Tổ công tác đã tiêu hủy toàn bộ số công cụ, dụng cụ nêu trên.

Thành Trung

Truy quét khoáng sản tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My về kiểm tra tra truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cơ quan thường trực (của BQL tận thu Tài nguyên Lâm khoáng sản huyện) đã phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực khai thác khoáng sản thiếc trái phép với kết quả như sau:

ngay_28032013

Ngày 26/03-27/03/2013 BQL TTTNLKS huyện đã tổ chức đợt kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản thiếc trái phép tại khu vực Dốc Dẻ, khu vực Thác 5 tầng thuộc thôn 5, xã Trà Giang phát hiện 02 lán trại khoảng 60m2 bạt xanh, khoảng 1.200m dây dẫn nước, khoảng 30m cầu dẫn nước và một số công cụ, dụng cụ khác dùng vào việc khai thác khoáng sản trái phép; tại khu vực Đá Bàng thuộc thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn có 03 lán trại khoảng 80 m2 bạt xanh, khoảng 1.500m dây dẫn nước, 01 máy phát điện và một số công cụ, dụng cụ khác dùng vào khai thác khoáng sản trái phép, Tổ công tác đã tiêu hủy toàn bộ số công cụ, dụng cụ nêu trên.

Hiện nay tại khu vực các điểm khai thác thiếc trái phép các đối tượng đã dùng cây rừng xây dựng 06 đập chứa nước, với dung tích khoảng 140m3 nước. Trong thời gian đến BQL TTTNLKS sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xin chủ trương của lãnh đạo huyện dùng các biện pháp mạnh phá hủy các đập chứa nước nói trên. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã đã được phân gia địa bàn quản lý bố trí lực lượng chốt giữ không để tái diễn việc khai thác thiếc trái phép.

                                                                                                                    Tổ công tác
                                                                                                                  BQL TTTNLKS
                                                                                                                    Thành Trung

Tổ chức kiểm tra truy quét khoáng sản tại xã Trà Bui huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

hanh0212Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My về việc kiểm tra truy quét khoáng sản tại xã Trà Bui, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan thường trực của BQL tận thu Tài nguyên Lâm khoáng sản huyện (BQLTTTNLKS) đã phối hợp với Công an huyện và lực lượng của UBND xã Trà Bui tổ chức đợt kiểm tra, truy quét tại khu vực suối Nước Nẻ thuộc thôn 6 xã Trà Bui vào ngày 20/03/2013 với những kết quả:

Trong quá trình kiểm tra, truy quét tại khu vực suối Nước Nẻ, Tổ công tác của BQLTTTNLKS huyện đã phát hiện 01 xe máy múc và 01 dàn đỗ, 01 máy nổ và 01 lán trại; Tổ công tác đã phá huỷ các loại công cụ sau: Đốt cháy toàn bộ 01 lán trại khoảng 30 m2 bạt xanh, 01 máy nổ và yêu cầu chủ phương tiện đưa người và các dụng cụ, phương tiện dùng để thăm dò khai thác khoáng sản trái phép ra khỏi địa bàn trước ngày 22/03/2013, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của đối tượng là 15.000.000 đồng.

Thành Trung

Trang 10 trong tổng số 21