Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Email In PDF.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3852347          

Fax: 0235.3852354

      E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

                   Website:    www.tnmtquangnam.gov.vn

                                      stnmt.quangnam.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hà - Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810.418

DĐ: 0913.433.387

Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810.479

DĐ: 0913.433.323

Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ:3.859.532

DĐ: 0989.22.53.54

Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.555.033

DĐ:  0914.097.333

VĂN PHÒNG SỞ

Tào Quý Tâm - Chánh Văn phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.852.799

DĐ: 0901.149909

Ngô Thị Phước Tuyền -Phó chánh Văn phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810.419

DĐ: 0905.373799

Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Văn phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.852.347

DĐ: 0985.271.299

Nguyễn Lương Tú

0949.66.3201

Nguyễn Thị Bích Thảo

0905.764.272

Huỳnh Thị Đào

0982.377.707

Lê Thị Thanh Long

0935.152.079

Nguyễn Thị Diễm Oanh

0904.737.077

Trần Thị Thúy Ái

0901.948.449-0868.417339

Nguyễn Thị Tường

0973.241.133

Trần Ngọc Dũ

0913.474.016

Huỳnh Văn Luật

0966.761.713

Đỗ Thị Thuấn

0349.214.227

Nguyễn Thị Tánh

0383.506.423

THANH TRA SỞ

Trịnh Thị Thanh Hải - Chánh Thanh tra

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810415

DĐ: 0914.047619

Lê Thị Thu Ba – Phó Chánh Thanh tra

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 0938.718909

Võ Tiến Dũng

0935.932007

Bùi Thanh Bình

0905.079.093

Nguyễn Thị Thiết

0905.259.443

Nguyễn Thị Kim Thanh

0965.120.840

Triệu Trung Cường

0986.648.530

Nguyễn Phước Trung

0354.603.267

PHÒNG KHOÁNG SẢN

Phan Hà - Trưởng phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810416

DĐ: 0914.239467

Nguyễn Văn Liên

0905.549.314

Trần Viết Linh

0982.838.791

Lê Thị Hà My

0977.644.259

Lương Nguyên Vũ

0985.683.007-0935.016.606

PHÒNG NƯỚC – KTTV

Trần Ngọc Văn - Trưởng phòng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.822333

DĐ: 0914.242003

Nguyễn Thị Sâm

0979.413.317

Rích Đài Phôn

0905.505.739

Lê Thị Thu Hằng

0909.924.217

Nguyễn Văn Hướng

0973.687.635

 

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3810417         

Phạm Bê - Chi cục trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.845679

DĐ: 0913.478377

Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810417

DĐ: 0905.341252

Lương Thiện Phước - Chi cục Phó

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810679

DĐ: 0914.088297

Phòng Tổng hợp

ĐT: 3.810417

Phòng Quy hoạch

ĐT: 3.834679

Nguyễn Ngọc Hiếu - TP Quy hoạch

0905.914.428

Nguyễn Thị Phước – TP Tổng hợp

0905.090.081

 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235.3829636   

Võ Như Toàn – Chi cục trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 0905.119661

CQ: 3.835.779

Nguyễn Viết Thuận – Chi cục phó

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.827379

DĐ: 0983.121025

Nguyễn Văn An – PPT Phòng Tổng hợp

0975.360.929

Võ Thị Hồng Linh – TP KSÔN

0989.992.557

Phòng Tổng hợp

3.829636

Phòng Kiểm soát ô nhiễm

3.813440

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235. 3.827135

Đào Xuân Nguyễn - Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.827678

DĐ: 0914.040161

Doãn Thị Thạch Thảo – Phó giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.810452

DĐ: 0905.577200

Phòng Phát triển Công nghệ

ĐT: 3.827135

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235. 3.831255

Nguyễn Hoàng  Yến – Chi cục trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.815255

DĐ: 0905.324603

Phòng Tổng hợp

CQ: 3.831.255 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM

Địa chỉ: 99A Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 2.240794             Fax: 3.829794

Phạm Công Chung – Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.829831

DĐ: 0914.026369

Trần Văn Cư – Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

DĐ: 0914.097434

0961.135456

Đỗ Văn Thùy – Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 2.240368

DĐ: 0905.259246

Phòng Tổng hợp

ĐT: 2.240794 – 3.810.558

Phòng Đăng ký

ĐT: 3.829832

Phòng Kỹ thuật

ĐT: 2.240451

Phòng Dữ liệu và Lưu trữ

ĐT: 2.240831

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 84 Phan Bội Châu , Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.825588         Số Fax: 0235.3.825588

Lê Văn Việt – Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.825499

DĐ: 0914.781755

Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.825399

DĐ: 0913801213

Phòng Tổng hợp

 ĐT: 3.825588 – 3.852279

Phòng Quan trắc Phân tích môi trường

ĐT: 3.829357

Phòng Kỹ thuật

ĐT: 6270588 - 3856678

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẢNG NAM

Địa chỉ: 596 – Hùng Vương  - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3.828.538               

Fax 02353.3.828.787

Phạm A – Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.828.539

DĐ: 0905.181.083

Châu Ngọc Trưởng - Phó Giám đốc

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CQ: 3.901.789

DĐ: 0914.048.786

Phòng Hành chính - Tổng hợp

ĐT:  3.828.538

Phòng Kế hoạch – Tài chính

ĐT: 3.828.535; 3.828.537

Phòng BT & GPMB

ĐT: 3.829.243

Phòng Quản lý & PT quỹ đất

ĐT: 3.828.797

Phòng kỹ thuật & Thông tin đất đai

ĐT: 3.828.540

Danh bạ điện thoại Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố

Email In PDF.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI NHÁNH VPĐKĐĐ, PHÒNG TN&MT CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TAM KỲ
Phạm Văn Thân - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.852912
DĐ: 0905.181136
Lê Văn Tâm – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.829.243
DĐ: 0905.975.133
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NÚI THÀNH
Bùi Thiên Năm– Phó Giám đốc phụ trách
DĐ: 0935.230789
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ PHÚ NINH
Trương Công tăng - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.890909
DĐ: 0905.171078
Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.224212
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TIÊN PHƯỚC
Tôn Thất Thám - Giám đốc
Email: tham Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.884420
DĐ: 0982.865652
Võ Đồng Tâm - Phó giám đốc
Email: đ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.884420
DĐ: 0973.392757
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ THĂNG BÌNH
Nguyễn Thị Vân Trâm - Phó Giám đốc phụ trách
CQ: 3.675162
DĐ: 0905.146.943
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ DUY XUYÊN
Lê Tăng Trung - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.776774
DĐ: 0905.313439
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐIỆN BÀN
Nguyễn Thanh Vỹ - Giám đốc
 
CQ: 3.714239
DĐ: 0905.896599
Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.690977
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ HỘI AN
Nguyễn Trọng Thắng - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917810
DĐ: 0905.009107
Đinh Quốc Linh - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917978
DĐ: 0905.020785
Đặng Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917810
DĐ: 0934.977211
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐẠI LỘC
Võ Đình Quang - Phó Giám đốc phụ trách
 
CQ: 3.765236
DĐ: 0905.283355
CHI NHÁNH VPĐKĐĐHIỆP ĐỨC
Phùng Văn Ninh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 0235.2215320
DĐ: 0983.356961
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẾ SƠN
Võ Trí Khánh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.685456
DĐ: 01666.459067
Trần Thị Bích Nhựt - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.685456
DĐ: 01687.765204
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NÔNG SƠN
Hà Công Nhân - Phó Giám đốc phụ trách
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.650299
DĐ: 0982.272661
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ PHƯỚC SƠN
Lê Văn Ái - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.681225
DĐ: 0913.466256
Nguyễn Thanh Chuẩn - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.250 016
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ BẮC TRÀ MY
Hoàng Vân Lĩnh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.882285
DĐ: 0984.072496
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NAM TRÀ MY
Trần Văn Cư –kiêm nhiệm
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.097434
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐÔNG GIANG
Bùi Văn Thảo - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.898866
DĐ: 0918.200770
Trương Văn Quy – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.539903
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NAM GIANG
Lê Văn Thông - Phó Giám đốc phụ trách
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.792.989
DĐ: 0984344350
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TÂY GIANG
Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc
DĐ: 0973.805498
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TN&MT
CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
PHÒNG TN&MT THÀNH PHỐ TAM KỲ
70 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 3.852912   -   6.250251
Dương Văn Chí – Trưởng phòng
 
DĐ: 0968024567
Đinh Hữu Trung - Phó Trưởng phòng PT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.152718
CQ: 0235.6289389
Lê Ngọc Phú - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0989.225343
CQ: 0235.6251912
Văn thư phòng TN&MT
ĐT: 0235.6251912
PHÒNG TN&MTTHÀNH PHỐ HỘI AN
Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.149950
Nguyễn Đình Diên - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.137597
Nguyễn Văn Thành Nhân - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.108120
PHÒNG TN&MTTHỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Lê Văn Cảm - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.141982
Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.416258
Ngô Văn Hùng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 076.817.1369
PHÒNG TN&MT HUYỆN NÚI THÀNH
Trần Đình Minh -Trưởng phòng
DĐ: 0914.136677
Bùi Thị Hồng - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0983.894799
Lê Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0934381737
PHÒNG TN&MT HUYỆN THĂNG BÌNH
Cao Ngọc Sang – Trưởng phòng
 
ĐT: 0935801901
Trương Công Hưng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0985.467107
 
Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0978.735.279
Văn thư phòng TN&MT- Võ Thị Thanh
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 0235.2218348
PHÒNG TN&MT HUYỆN QUẾ SƠN
Nguyễn Bi - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0982.353585
 
Trần Thị Ba - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0987.443332
Hoàng Kim Hải - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.748051
Văn thư Phòng TN&MT -Nguyễn Thị Thùy Ni
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.885192
 
PHÒNG TN&MT HUYỆN DUY XUYÊN
Phạm Văn Sang - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.000972
CQ: 02353.775919
Ngô Bốn - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.365016
CQ: 02353.775116
Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.782496
CQ: 02353.775116
PHÒNG TN&MT HUYỆN ĐẠI LỘC
Hồ Thanh Phương – Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0972.32209
CQ: 3.865077
Trương Văn Huấn - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0977.139354
CQ: 0235. 3865009
Nguyễn Thành Tuấn - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.497767
CQ: 0235.3865008
PHÒNG TN&MT HUYỆN BẮC TRÀ MY
Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.311245
CQ: 0235.3882904
Phạm Minh Tài - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0982.910757
CQ: 0235.3893620
Văn thư phòng TN&MT
CQ: 0235.3893271
Fax: 0235.3893271
PHÒNG TN&MT HUYỆN NAM TRÀ MY
Nguyễn Hải Đồng – Phó phụ trách Phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0983691391
CQ: 0235.3.880073
Nguyễn Ngọc Kim – Phó phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0977.172.552
Văn thư - Nguyễn Thị Tuyết Ni
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0163.5404878
CQ: 02353.880073
PHÒNG TN&MT HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Đoàn Văn Công - Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0973.620652
Ngô Thị Bích Khuyên – Phó Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0985.678063
Nguyễn Thái Hòa – Phó Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.072.073
PHÒNG TN&MT HUYỆN PHÚ NINH
Trần Quốc Danh – Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.430656
Văn thư phòng TN&MT
CQ: 0235.3890909
PHÒNG TN&MTHUYỆN HIỆP ĐỨC
Nguyễn Thanh Hùng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.265546
CQ: 0235.2243588
Nguyễn Mậu Hóa - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0983.356952
CQ: 0235.3603211
PHÒNG TN&MT HUYỆN PHƯỚC SƠN
Điện thoại văn thư: 0235.3881070
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Toàn - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.165186
CQ: 02353.881070
Trần Văn Hạ - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.228216
CQ: 02353.881353
Võ Văn Hiếu - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.187700
CQ: 02353.881301
PHÒNG TN&MT HUYỆN NÔNG SƠN
SĐT: 0235.3650299
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.847699
CQ: 0235.3650299
Nguyễn Thị Cẩm Tú - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.445098
CQ: 0235.3650299
PHÒNG TN&MTHUYỆN ĐÔNG GIANG
Nguyễn Minh Bảo – Trưởng phòng
 
DĐ: 0914.151.593
 
Văn thư phòng TNMT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.898.293
PHÒNG TN&MTHUYỆN TÂY GIANG
Nguyễn Văn Phú– Trưởng phòng
 
DĐ: 0905635195
CQ: 02353.798919
Văn thư phòng TN&MT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.796011
Fax: 02353.796011
PHÒNG TN&MTHUYỆN NAM GIANG
Nguyễn Công Bình - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.344838    
0968. 069838
Lê Viết Liệu - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     
DĐ: 0887.081225
CQ: 0235.3792 225
Văn thư Phòng TN&Mt: Hiên Hiền
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 01653.374169
CQ: 0235.3792 224