Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Email In PDF.
 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:     0235.3852347           Fax: 0235.3852354
       E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

BAN GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hà - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810418
DĐ: 0913.433387
Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810479
DĐ: 0913.433323
Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ:3.859532
DĐ: 0989.225354
Trần Văn Phúc – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3501.117
DĐ: 0905.871.117

VĂN PHÒNG SỞ

Tào Quý Tâm - Chánh Văn phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.852.799
DĐ: 0901.149909
Ngô Thị Phước Tuyền -Phó chánh Văn phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810419
DĐ: 0905.373799
Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Văn phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.852.347
DĐ: 0985.271.299
Nguyễn Lương Tú
0949.66.3201
Nguyễn Thị Bích Thảo
0905.764.272
Huỳnh Thị Đào
0982.377.707
Lê Thị Thanh Long
0906.568.744-0935.152.079
Nguyễn Thị Diễm Oanh
0904.737.077
Trần Thị Thúy Ái
0901.948.449-0868.417339
Nguyễn Thị Tường
0973.241.133
Trần Ngọc Dũ
0913.474.016
Huỳnh Văn Luật
0966.761.713
Đỗ Thị Thuấn
0349.214.227
Nguyễn Thị Tánh
0383.506.423

THANH TRA SỞ

Trịnh Thị Thanh Hải - Chánh Thanh tra
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810415
DĐ: 0914.047619
Lê Thị Thu Ba – Phó Chánh Thanh tra
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0938.718909
Võ Tiến Dũng
0935.932007
Bùi Thanh Bình
0905.079.093
Nguyễn Thị Thiết
0905.259.443
Nguyễn Thị Kim Thanh
0965.120.840

PHÒNG KHOÁNG SẢN

Phan Hà - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810416
DĐ: 0914.239467
Nguyễn Văn Liên
0905.549.314
Trần Viết Linh
0982.838.791
Lê Thị Hà My
0977.644.259
Lương Nguyên Vũ
0985.683.007-0935.016.606

PHÒNG NƯỚC – KTTV

Trần Ngọc Văn - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.822333
DĐ: 0914.242003
Nguyễn Thị Sâm
0979.413.317
Rích Đài Phôn
0905.505.739
Lê Thị Thu Hằng
0909.924.217
Nguyễn Văn Hướng
0973.687.635
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:   0235.3810417         
Phạm Bê - Chi cục trưởng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.845679
DĐ: 0913.478377
Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810417
DĐ: 0905.341252
Lương Thiện Phước - Chi cục Phó
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810679
DĐ: 0914.088297
Phòng Tổng hợp
ĐT: 3.810417
Phòng Quy hoạch
ĐT: 3.834679
Nguyễn Ngọc Hiếu - TP Quy hoạch
0905.914.428
Nguyễn Thị Phước – TP Tổng hợp
0905.090.081

 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:   0235.3829636    
Võ Như Toàn – Chi cục trưởng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.119661
Nguyễn Viết Thuận – Chi cục phó
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.827379
DĐ: 0983.121025
Nguyễn Văn An – PPT Phòng Tổng hợp
0975.360.929
Võ Thị Hồng Linh – TP KSÔN
0989.992.557
Phòng Tổng hợp
3.829636
Phòng Kiểm soát ô nhiễm
3.813440

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TN&MT

Số 18 đường Lê Lợi- Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:   0235. 3.827135
Đào Xuân Nguyễn - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.827678
DĐ: 0914.040161
Doãn Thị Thạch Thảo – Phó giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.810452
DĐ: 0905.577200

Phòng Phát triển Công nghệ

ĐT: 3.827135

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Số 18 đường Lê Lợi - Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại:   0235. 3.831255

Nguyễn Hoàng Yến – Chi cục trưởng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.815255
DĐ: 0905.324603

Phòng Tổng hợp

CQ: 3.83125

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 99A Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 2.240794             Fax: 3.829794

Phạm Công Chung – Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.829831
DĐ: 0914.026369
Trần Văn Cư – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.097434
Đỗ Văn Thùy – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 2.240368
DĐ: 0905.259246
Phòng Tổng hợp
ĐT: 2.240794 – 3.810.558
Phòng Đăng ký
ĐT: 3.829832
Phòng Kỹ thuật
ĐT: 2.240451
Phòng Dữ liệu và Lưu trữ
ĐT: 2.240831
TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 84 Phan Bội Châu , Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.825588                      Số Fax: 0235.3.825588
Lê Văn Việt – Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.825499
DĐ: 0914.781755
Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.825399
DĐ: 0913801213
Phòng Tổng hợp
ĐT: 3.825588 – 3.852279
Phòng Quan trắc Phân tích môi trường
ĐT: 3.829357
Phòng Kỹ thuật
ĐT: 6270588 - 3856678
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẢNG NAM
Địa chỉ: số 596 – Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.828.538                 Fax 02353.3.828.787
Phạm A – Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.828.539
DĐ: 0905.181.083
Châu Ngọc Trưởng - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.901.789
DĐ: 0914.048.786
Phòng Hành chính - Tổng hợp
ĐT: 3.828.538
Phòng Kế hoạch – Tài chính
ĐT: 3.828.535; 3.828.537
Phòng BT & GPMB
ĐT: 3.829.243
Phòng Quản lý & PT quỹ đất
ĐT: 3.828.797
Phòng kỹ thuật & Thông tin đất đai
ĐT: 3.828.540

Danh bạ điện thoại Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã, thành phố

Email In PDF.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI NHÁNH VPĐKĐĐ, PHÒNG TN&MT CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TAM KỲ
Phạm Văn Thân - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.852912
DĐ: 0905.181136
Lê Văn Tâm – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.829.243
DĐ: 0905.975.133
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NÚI THÀNH
Bùi Thiên Năm– Phó Giám đốc phụ trách
DĐ: 0935.230789
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ PHÚ NINH
Trương Công tăng - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.890909
DĐ: 0905.171078
Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.224212
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TIÊN PHƯỚC
Tôn Thất Thám - Giám đốc
Email: tham Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.884420
DĐ: 0982.865652
Võ Đồng Tâm - Phó giám đốc
Email: đ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.884420
DĐ: 0973.392757
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ THĂNG BÌNH
Nguyễn Thị Vân Trâm - Phó Giám đốc phụ trách
CQ: 3.675162
DĐ: 0905.146.943
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ DUY XUYÊN
Lê Tăng Trung - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.776774
DĐ: 0905.313439
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐIỆN BÀN
Nguyễn Thanh Vỹ - Giám đốc
 
CQ: 3.714239
DĐ: 0905.896599
Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.690977
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ HỘI AN
Nguyễn Trọng Thắng - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917810
DĐ: 0905.009107
Đinh Quốc Linh - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917978
DĐ: 0905.020785
Đặng Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.917810
DĐ: 0934.977211
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐẠI LỘC
Võ Đình Quang - Phó Giám đốc phụ trách
 
CQ: 3.765236
DĐ: 0905.283355
CHI NHÁNH VPĐKĐĐHIỆP ĐỨC
Phùng Văn Ninh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 0235.2215320
DĐ: 0983.356961
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẾ SƠN
Võ Trí Khánh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.685456
DĐ: 01666.459067
Trần Thị Bích Nhựt - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.685456
DĐ: 01687.765204
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NÔNG SƠN
Hà Công Nhân - Phó Giám đốc phụ trách
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.650299
DĐ: 0982.272661
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ PHƯỚC SƠN
Lê Văn Ái - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.681225
DĐ: 0913.466256
Nguyễn Thanh Chuẩn - Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.250 016
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ BẮC TRÀ MY
Hoàng Vân Lĩnh - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.882285
DĐ: 0984.072496
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NAM TRÀ MY
Trần Văn Cư –kiêm nhiệm
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.097434
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ ĐÔNG GIANG
Bùi Văn Thảo - Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.898866
DĐ: 0918.200770
Trương Văn Quy – Phó Giám đốc
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.539903
 
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ NAM GIANG
Lê Văn Thông - Phó Giám đốc phụ trách
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 3.792.989
DĐ: 0984344350
CHI NHÁNH VPĐKĐĐ TÂY GIANG
Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc
DĐ: 0973.805498
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG TN&MT
CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
PHÒNG TN&MT THÀNH PHỐ TAM KỲ
70 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 3.852912   -   6.250251
Dương Văn Chí – Trưởng phòng
 
DĐ: 0968024567
Đinh Hữu Trung - Phó Trưởng phòng PT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.152718
CQ: 0235.6289389
Lê Ngọc Phú - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0989.225343
CQ: 0235.6251912
Văn thư phòng TN&MT
ĐT: 0235.6251912
PHÒNG TN&MTTHÀNH PHỐ HỘI AN
Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.149950
Nguyễn Đình Diên - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.137597
Nguyễn Văn Thành Nhân - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.108120
PHÒNG TN&MTTHỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Lê Văn Cảm - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.141982
Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.416258
Ngô Văn Hùng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 076.817.1369
PHÒNG TN&MT HUYỆN NÚI THÀNH
Trần Đình Minh -Trưởng phòng
DĐ: 0914.136677
Bùi Thị Hồng - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0983.894799
Lê Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0934381737
PHÒNG TN&MT HUYỆN THĂNG BÌNH
Cao Ngọc Sang – Trưởng phòng
 
ĐT: 0935801901
Trương Công Hưng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0985.467107
 
Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0978.735.279
Văn thư phòng TN&MT- Võ Thị Thanh
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 0235.2218348
PHÒNG TN&MT HUYỆN QUẾ SƠN
Nguyễn Bi - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0982.353585
 
Trần Thị Ba - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0987.443332
Hoàng Kim Hải - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.748051
Văn thư Phòng TN&MT -Nguyễn Thị Thùy Ni
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.885192
 
PHÒNG TN&MT HUYỆN DUY XUYÊN
Phạm Văn Sang - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.000972
CQ: 02353.775919
Ngô Bốn - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.365016
CQ: 02353.775116
Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.782496
CQ: 02353.775116
PHÒNG TN&MT HUYỆN ĐẠI LỘC
Hồ Thanh Phương – Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0972.32209
CQ: 3.865077
Trương Văn Huấn - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0977.139354
CQ: 0235. 3865009
Nguyễn Thành Tuấn - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.497767
CQ: 0235.3865008
PHÒNG TN&MT HUYỆN BẮC TRÀ MY
Nguyễn Đình Thông - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.311245
CQ: 0235.3882904
Phạm Minh Tài - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0982.910757
CQ: 0235.3893620
Văn thư phòng TN&MT
CQ: 0235.3893271
Fax: 0235.3893271
PHÒNG TN&MT HUYỆN NAM TRÀ MY
Nguyễn Hải Đồng – Phó phụ trách Phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0983691391
CQ: 0235.3.880073
Nguyễn Ngọc Kim – Phó phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0977.172.552
Văn thư - Nguyễn Thị Tuyết Ni
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0163.5404878
CQ: 02353.880073
PHÒNG TN&MT HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Đoàn Văn Công - Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0973.620652
Ngô Thị Bích Khuyên – Phó Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0985.678063
Nguyễn Thái Hòa – Phó Trưởng phòng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.072.073
PHÒNG TN&MT HUYỆN PHÚ NINH
Trần Quốc Danh – Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0913.430656
Văn thư phòng TN&MT
CQ: 0235.3890909
PHÒNG TN&MTHUYỆN HIỆP ĐỨC
Nguyễn Thanh Hùng - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.265546
CQ: 0235.2243588
Nguyễn Mậu Hóa - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0983.356952
CQ: 0235.3603211
PHÒNG TN&MT HUYỆN PHƯỚC SƠN
Điện thoại văn thư: 0235.3881070
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Toàn - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.165186
CQ: 02353.881070
Trần Văn Hạ - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0914.228216
CQ: 02353.881353
Võ Văn Hiếu - Phó Trưởng phòng
DĐ: 0905.187700
CQ: 02353.881301
PHÒNG TN&MT HUYỆN NÔNG SƠN
SĐT: 0235.3650299
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc - Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0984.847699
CQ: 0235.3650299
Nguyễn Thị Cẩm Tú - Phó Trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.445098
CQ: 0235.3650299
PHÒNG TN&MTHUYỆN ĐÔNG GIANG
Nguyễn Minh Bảo – Trưởng phòng
 
DĐ: 0914.151.593
 
Văn thư phòng TNMT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.898.293
PHÒNG TN&MTHUYỆN TÂY GIANG
Nguyễn Văn Phú– Trưởng phòng
 
DĐ: 0905635195
CQ: 02353.798919
Văn thư phòng TN&MT
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CQ: 02353.796011
Fax: 02353.796011
PHÒNG TN&MTHUYỆN NAM GIANG
Nguyễn Công Bình - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 0905.344838    
0968. 069838
Lê Viết Liệu - Phó trưởng phòng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     
DĐ: 0887.081225
CQ: 0235.3792 225
Văn thư Phòng TN&Mt: Hiên Hiền
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
DĐ: 01653.374169
CQ: 0235.3792 224