Bạn đang ở: Dự án

PCDA

Tổng kết chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE) 2006 - 2011

Email In PDF.

Ngày 15/12/2011, Văn phòng PSO - Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường do ông Nguyễn Tuấn Anh - P.Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Giáo dục, Bộ Kế hoạch - Đầu tư - P.Giám đốc Chương trình DCE chủ trì. Chương trình được triển khai thực hiện tại 05 Bộ: KH - ĐT, TN&MT, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT và được lựa chọn 06 tỉnh mục tiêu tham gia Chương trình: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Nam và Bến Tre, tổng ngân sách chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ là 250 triệu DKK.

tkdce

Lũy kế giải ngân của Chương trình từ khi bắt đầu đến cuối 2011 so với ngân sách được phê duyệt trong văn kiện chương trình đạt 85% (211,582 triệu DKK/250 triệu DKK). Trong đó Hợp phần CPI đạt 99%, Hợp phần LMPA đạt 99%, Hợp phần SDU đạt 97%, Hợp phần PCDA đạt 94%, Hợp phần CDS đạt 67%, Hợp phần PSO đạt 62% và ĐSQ Đan Mạch đạt 32%. Qua tỉ lệ giải ngân trên có thể kết luận chương trình đã giải ngân từ nguồn vốn ODA đạt khá cao, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của BQL của các Hợp phần cũng như các tỉnh tham gia thực hiện chương trình.

Tại Quảng Nam có 24 dự án (Hp. PCDA, CPI, CDS và LMPA), tại Thái Nguyên có 18 dự án (Hp. PCDA, Hp.SDU, Hp. CPI), tại Phú Thọ có 16 dự án (Hp.SDU và Hp. CPI), tại Hà Nam có 07 dự án (HP.PCDA và Hp. SDU), tại Nghệ An có 13 dự án (Hp SDU và Hp CPI), tại Bến Tre có 13 dự án (Hp PCDA và Hp.PCDA và CPI) và tại các tỉnh khác có 06 dự án (Hp. LMPA và HP. CDS).

Các mô hình trình diễn đã mang lại nhiều bài học quý giá về sự huy động, quản lý sử dụng, duy trì nguồn lực địa phương và cộng đồng trong vấn đề BVMT và PTBV. Ngoài ra, các dự án đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về BVMT cho các cán bộ cấp Quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và được cộng đồng đánh giá là có tác dụng cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân. Đặc biệt tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường lâu năm, phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về công tác xử lý nước thải, rác thải ở khu vực đô thị nghèo và nông thôn

Khoản ngân sách còn lại của chương trình so với cam kết theo Hiệp định đã ký giữa Chính phủ vào khoản 27 DKK (khoản 5 triệu USD). Đề xuất trong giai đoạn tới Đan Mạch nên xem xét phân bổ tiếp khoản ngân sách 27 triệu DKK này cho các Bộ đã tham gia chương trình DCE để xây dựng chuyển tiếp với các chương trình quốc gia liên quan tới môi trường như: Chương trình tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương); Chương trình ứng phó với BĐKH (Bộ TN&MT, Bộ XD); chủ đề tăng trưởng xanh để PTBV (Bộ KH-ĐT); chương trình giảm phát thải khí nhà kính gây ra mất rừng và suy thoái rừng (Bộ NN&PTNT).

Đinh Nương

Hội nghị tổng kết hợp phần PCDA

Email In PDF.

Ngày 8/12/2011 tại Hà Nội, Ban quản lý hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo” đã tổ chức hội nghị tổng kết hợp phần PCDA dưới sự chủ trì của Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, Bộ TN&MT. Tham gia Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ TN&MT, Bộ kế hoạch và đầu tư và 4 tỉnh mục tiêu tham gia hợp phần là Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Nam và Bến Tre.

tkpc

Qua 5 năm thực hiện (2006 -2011), Hợp phần PCDA đã thực hiện được một khối lượng công việc đáng kể. Hợp phần đã tổ chức 33 khóa đào tạo, tập huấn cho 1.700 lượt người của các cơ quan quản lý môi trường, 133 hội thảo phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho trên 11.000 lượt người ở cấp xã và cộng đồng, 81 lượng người được tham quan học tập qua các chuyến khảo sát ở nước ngoài. Dưới sự hỗ trợ của hợp phần, 28 văn bản quy phạm pháp luật cấp Trung ương và 18 quyết định hành chính cấp địa phương đã được xây dựng và ban hành, 55 tài liệu hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý môi trường đã được xây dựng và ấn phẩm. Một điểm đáng ghi nhận là hợp phần đã hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho Cục kiểm soát ô nhiểm xây dựng Khung kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm và các tỉnh tham gia hợp phần xây dựng kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm cấp tỉnh, làm tiền đề triển khai các dự án, đề án về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tại địa phương.

Qua 5 năm thực hiện, 16 dự án trình diễn đã được triển khai trên địa bàn 4 tỉnh mục tiêu của hợp phần đã mang lại những kết quả to lớn trong việc giải quyết những “điểm đen” về môi trường tại các địa phương cũng như xây dựng các mô hình kiểm soát ô nhiễm phù hợp để từ đó có thể phát triển và nhân rộng. Bên cạnh đó, việc thành công của các dự án đã khích lệ các địa phương tiếp tục triển khai các dự án kiểm soát ô nhiễm cũng như tác động tích cực đến nhận thức của lãnh đạo chính quyền, cán bộ quản lý và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Với sự thành công của hợp phần PCDA cũng như của chương trình DCE, hy vọng trong thời gian đến, công tác kiểm soát ô nhiễm nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung của Việt Nam sẽ có những bước thay đổi đáng kể, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2011 - 2020.

Trà Tiến

Khánh thành công trình cuối cùng của PCDA tại Thái Nguyên

Email In PDF.

Ngày 30/11/2011 tại Thái Nguyên, Giám Đốc Hợp phần PCDA cùng với lãnh đạo Sở TN&MT tỉnhThái Nguyên đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lễ khánh thành công trình dự án trình diễn “Xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải và bụi tại mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên”. Hội thảo đã xem phóng sự giới thiệu mô hình dự án trình diễn, báo cáo tham luận về công tác phối hợp triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả của công trình xử lý bụi và nước thải, khả năng ứng dụng công trình trong khai thác và chế biến than, tham quan công trình.

DSC08277

Được biết công trình Hệ thống xử lý nước thải của mỏ ước tính 5 tỷ đồng do Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí từ Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, nhằm mục tiêu cải thiện môi trường khu vực mỏ than và vùng dân cư xung quanh, với công suất 1.000­m3/h, 20h/ngày và 120ngày/năm; hệ thống xử lý bụi đường vận chuyển nội bộ và sàn tuyển bao gồm hệ thống xử lý nước thải thứ cấp và tuyến ống phun sương với tổng chiều dài 1.300m, công suất 190-200m3/ngày đêm, kinh phí gần 5 tỷ đồng do PCDA tài trợ.

Tại hiện trường vào mùa khô không có nhiều nước thải, nên công trình không hoạt động, nhưng theo đánh giá của Công ty Than Khánh Hòa thì công trình vận hành đơn giản, dễ tiếp cận, chi phí vận hành và sửa chữa không lớn, có thể áp dụng cho các cơ sở khai thác, chế biến trong và ngoài ngành than, sử dụng nguồn nước tự nhiên để dập bụi.

Khánh thành hệ thống quản lý chất thải rắn Cù Lao Chàm

Email In PDF.

CBKT_clcNgày 16/9/2011 công trình xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm đã được cắt băng khánh thành chính thức đưa vào hoạt động. Đây là dự án cuối cùng trong 4 dự án trình diễn được triển khai tại Quảng Nam của Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo (PCDA) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ trong Chương trình hợp tác Việt Nam - Đan Mạch về môi trường.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 6,5 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn, mua sắm trang thiết bị, đào tạo công nhân vận hành. Vốn đối ứng của địa phương 695 triệu đồng để mua thiết bị thu gom, phân loại rác và duy trì vận hành hệ thống trong 2 năm đầu.

CTR_CLC

Công suất thiết kế của hệ thống là xử lý 1,2 tấn chất thải rắn hữu cơ và 1 tấn chất thải rắn vô cơ mỗi ngày, được xây dựng trên diện tích 1 ha tại khu vực Eo Gió của đảo chính, cách xa khu dân cư hơn 2.000m, gồm nhà điều hành, nhà ủ sinh học, bể xử lý nước rỉ rác, hồ sinh học, hố chôn rác vô cơ, nhà để xe và 1 xe vận tải chuyên dùng nhẹ cùng các hạng mục phụ trợ như đường nội bộ, mương thoát nước mưa, kè chắn đất…Dự kiến công trình có thể phục vụ cho đảo trong 15 năm, giai đoạn đầu 5 năm đã được xây dựng hoàn chỉnh, giai đoạn sau 10 năm sẽ được mở rộng thêm hố chôn rác vô cơ nếu cần thiết.

Cùng với hệ thống công trình xây dựng, BQL Khu bảo tồn Biển Cù Lao Chàm dưới sự hỗ trợ của Hợp phần Cải thiện sinh kế trong các khu bảo tồn biển (LMPA) cũng do Chính phủ Đan Mạch tài trợ đã cùng chính quyền địa phương triển khai chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho các hộ dân trên đảo, nhằm vận động sự tham gia tích cực của người dân vào quá trình vận hành, duy trì có hiệu quả hoạt động của hệ thống này, góp phần bảo vệ đảo quê hương xanh đẹp của thành phố sinh thái Hội An.

Phát biểu tại lễ khánh thành, tiến sĩ Mai Thanh Dung- Cục trưởng, Giám đốc BQL Hợp phần đã đánh giá cao chất lượng thiết kế và tổ chức thi công công trình, đồng thời cũng nhận thấy việc tiếp tục đầu tư thi công kè chống sạt lở ta-luy dương phía Đông Nam công trình là cần thiết, nên đề nghị BQL công trình nhanh chóng dự toán bổ sung để thực hiện nếu đảm bảo kịp trong thời gian cho phép của Chương trình.

Trước đó, ngày 15/9 tại Hiệp Đức, BQL các dự án trình diễn Quảng Nam cũng đã làm lễ khánh thành hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch cho 370 hộ dân thôn 1 và 2 xã Quế Lưu, trồng mới 14ha cao su cho 26 hộ dân trong vùng có chất độc đioxin nhằm hạn chế sự xói lỡ đất và nhiễm độc nguồn nước. Tổng kinh phí đầu tư từ PCDA cho hệ thống này là hơn 6 tỷ đồng.

 

PCDA: Hội thảo đánh giá cuối kỳ chương trình đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức

Email In PDF.

06Ngày 25/8/2011 tại TP Hội An, Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo đã tổ chức hội thảo cuối kỳ chương trình tăng cường năng lực và truyền thông nâng cao nhận thức. Ban quản lý hợp phần, lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Nam và Bến Tre, UBND các huyện thành phố và xã phường có dự án trình diễn thuộc tỉnh Quảng Nam đã tham gia hội thảo.

Các đơn vị tư vấn đã báo cáo kết quả khảo sát, điều tra hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức tại các địa phương tham gia dự án. Hội thảo nghe ý kiến của các thành viên tham gia và thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ số của Hợp phần, đặc biệt xác nhận tính phù hợp, tính hiệu quả, tác động của các hoạt động, tính liên kết và khả năng ảnh hưởng, khả năng nhân rộng.

Hội thảo cũng đưa ra một số kiến nghị về việc truyền thông kết hợp với phổ biến các mô hình kiểm soát ô nhiễm đơn giản, có thể lồng ghép các hoạt động khác, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, theo dõi và giám sát tại chỗ, sự tham gia của cộng đồng. Hội thảo cũng đề xuất việc soạn thảo và phát hành hướng dẫn tài liệu tập huấn, duy trì trang web để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Email In PDF.

lam_viec_BRTrong khuôn khổ các dự án trình diễn thuộc Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo", từ ngày 21-24/6/2011, Đoàn công tác do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đã có chuyến khảo sát thực tế và trao đổi kinh nghiệm về quản lý chất thải rắn và công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham gia đoàn có Lãnh đạo Sở TNMT, Ban quản lý các dự án trình diễn, Lãnh đạo Phòng TNMT thành phố Hội An, UBND xã Tân Hiệp, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam.

Đoàn công tác đã làm việc với Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng TNMT huyện Côn Đảo. Các bên đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác bảo vệ môi trường tại địa phương mình, chia sẻ kinh nghiệm về thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải, chất thải nguy hại tại đô thị, hải đảo, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở chế biến thuỷ, hải sản, dầu khí; vấn đề xã hội hoá trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; việc lựa chọn công nghệ phân loại, tái chế, khai thác chất thải để tạo năng lượng, phân bón; việc đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu hút tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường ...

tang_qua1

Với địa hình tự nhiên có nhiều nét tương đồng, những kinh nghiệm được các bên chia sẻ cho nhau sẽ góp phần thiết thực vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương. Trong đó trực tiếp là vấn đề đưa vào sử dụng, khai thác, vận hành dự án quản lý chất thải rắn tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An và các dự án trình diễn khác được Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo" tài trợ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quốc Việt

Khởi công trình Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm

Email In PDF.

Ngày 22/9/2010, Ban quản lý các dự án trình diễn thuộc Hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam đã cho phép khởi công trình Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm. Đây là một trong 4 dự án trình diễn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua hợp phần Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép triển khai tại Quảng Nam.