Bạn đang ở: Giới thiệu

Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Biển và Hải Đảo

Email In PDF.

Địa chỉ:18 Lê Lợi, Tam Kỳ, Quảng Nam

Email:

Điện thoại: 0235.3831255

Fax: 0235.3852354

Chi cục Quản lý Đất đai

Email In PDF.

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Quản lý đất đai là một tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án trong lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án trong lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ do Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.
2. Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Chi cục Quản lý đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

Email In PDF.

Địa chỉ : 596 – Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 0235.3.828.538
Fax : 02353.3.828.787    Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

  

Trung Tâm Quan Trắc và Phân tích Môi trường

Email In PDF.

Địa chỉ: Lô 4, Phan Bội Châu – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.825399 – 0235.3.825499 – Fax: 0510.825588

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Địa chỉ : 18 Lê Lợi – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 0235.3.859532 – 0235.3.813440 – Fax : 0235.3.813440

Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Địa chỉ : 18 – Lê Lợi – TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điên thoại : 0235.3810452    -     0235.3.829549
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – Website://www.tnmtquangnam.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định thành lập số 2672/QĐ-UB ngày 14/09/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 05/5/2011.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Địa chỉ : 99 - Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 02352.240.451
Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số: 3515/2015/QĐ-UB ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam.