Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Kế hoạch 616/KH-UBND

Email In PDF.

Kế hoạch 616/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quản Nam về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016.

Công văn số 617/UBND-VX

Email In PDF.

Công văn số 617/UBND-VX ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella.

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT

Email In PDF.

Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình hành động Phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 8 trong tổng số 84