Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khí tượng thủy văn

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/05/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 Quyết định 1183/QĐ-BTNMT 124
2 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 Chỉ thị số 13/CT-TTg 912
3 Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT 1284
4 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND 1138
5 Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 Nghị định 38/2016/NĐ-CP 3468
6 Thông tư 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 Thông tư 07/2016/TT-BTNMT 2996
7 Quyết định 47/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc nghành tài nguyên và môi trường. Thứ tư, 24 Tháng 8 2011 Quyết định 47/2011/QĐ-TTg 12017
8 Thông tư 11/2011/TT-BTNMT ngày 11/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 Thông tư 11/2011/TT-BTNMT 12755
9 Quyết định 747/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 Quyết định 747/QĐ-UBND 12238
10 Quyết định 37/QĐ-STNMT ngày 01/4/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Nam. Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 Quyết định 37/QĐ-STNMT 12192
 
Trang 1 trong tổng số 3
 
 
 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6999
Số lần xem bài viết : 31340044

Đang Online

 
Hiện có 75 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong