Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
81 Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê quyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kèm giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 176/2006/QĐ-TTg 7667
82 Công văn số 927/VPCP-CN ngày 14/02/2008 của Văn phòng Chính phủ V/v Khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 927/VPCP-CN 6318
83 Thông tư liên tịch số 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ TN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT 7166
84 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 63/2008/NĐ-CP 12236
85 Quyết định 11/2008/QĐ-BCT. Ngày 05/6/2008 của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 11/2008/QĐ-BCT 8545
86 Chỉ thị 18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 18/2008/CT-TTg 6247
87 Công văn 2085/UBND-KTN ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v quy hoạch và qlý hđộng thăm dò, khai thác, chế biến và sdụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2085/UBND-KTN 5888
88 Công văn 2127/UBND-KTN ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tổ chức Hội nghị quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2127/UBND-KTN 5765
89 Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng CP V/v Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 71/2008/QĐ-TTg 16448
90 Thông báo 144/TB-VPCP ngày 23/6/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan - zircon Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 144/TB-VPCP 6987
91 Quyết định 33/2007/QĐ-BCN ngày 26/7/2007 của Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sdụng quặng crômit, mangan giao đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 33/2007/QĐ-BCN 6370
92 Quyết định 104/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng CP Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 104/2007/QĐ-TTg 8129
93 Quyết định 26/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007 của Bộ TN&MT V/v ban hành Quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 26/2007/QĐ-BTNMT 8828
94 Quyết định 27/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007 của Bộ TN&MT V/v ban hành Quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên bauxit Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 27/2007/QĐ-BTNMT 7104
95 Thông tư 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 của Bộ Công thương về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 08/2008/TT-BCT 10194
96 Công văn 2467/UBND-KTN ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v cấp phép khai thác titan trong khu vực đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2467/UBND-KTN 5613
97 Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng CP Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 105/2008/QĐ-TTg 8835
98 Công văn 2742/UBND-KTN ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện QĐ 105/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, hai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2742/UBND-KTN 5510
99 Thông tư 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của CP về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 67/2008/TT-BTC 43
100 Công văn 2799/UBND-KTN ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2799/UBND-KTN 5832
 
Trang 5 trong tổng số 8
 
 
sdi tamky 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 7011
Số lần xem bài viết : 31554312

Đang Online

 
Hiện có 234 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong