Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
41 Thông tư 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn. Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 Thông tư 33/2012/TT-BCT 11010
42 Quyết định 1973/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 Quyết định 1973/QĐ-TTg 2610
43 Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường. Thứ ba, 23 Tháng 10 2012 Nghị quyết 535/NQ-UBTVQH13 5257
44 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.   Thứ tư, 10 Tháng 10 2012 Thông tư 04/2012/TT-BXD 5442
45 Quyết định 2810 /QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) Thứ tư, 05 Tháng 9 2012 Quyết định 2810 /QĐ-UBND 3950
46 Quyết định 23/2012/QÐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam   Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 Quyết định 23/2012/QÐ-UBND 6391
47 Thông tư 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản. Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 Thông tư 95/2012/TT-BTC 5122
48 Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thứ ba, 10 Tháng 4 2012 Nghị định 22/2012/NĐ-CP 8321
49 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản Thứ tư, 28 Tháng 3 2012 Nghị định 15/2012/NĐ-CP 25832
50 Quyết định 611/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ và Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 Quyết định 611/QĐ-UBND 3642
51 Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Thứ tư, 28 Tháng 9 2011 Thông tư 129/2011/TT-BTC 20102
52 Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 Nghị định 74/2011/NĐ-CP 20765
53 Chỉ thị 24  /CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ hai, 11 Tháng 7 2011 Chỉ thị 24 /CT-UBND 13758
54 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020. Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 Quyết định 899/QĐ-TTg 14602
55   Quyết định 26/2011-TTg ngày 04/5/2011 của Thủ  tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 Quyết định 26/2011-TTg 13181
56 Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 Chỉ thị 12/CT-UBND 22489
57 Chỉ thị 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 Chỉ thị 08-CT/TU 18381
58 Quyết định 144 /QĐ-UBND ngày 10/01/2010 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (ngoài các khu vực quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được công bố) (file đính kèm) Thứ hai, 17 Tháng 1 2011 Quyết định 144 /QĐ-UBND 18094
59 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 62923
60 Thông tư 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 Thông tư 155/2010/TT-BTC 18292
 
Trang 3 trong tổng số 8
 
 
sdi tamky 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 7011
Số lần xem bài viết : 31554275

Đang Online

 
Hiện có 202 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong