Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
21 Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 13 Tháng 5 2014 Quyết định số 645/QĐ-TTg 2605
22 Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 19/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg 3032
23 Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thứ ba, 11 Tháng 2 2014 Quyết định số 203/QĐ-TTg 4876
24 Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 03 Tháng 12 2013 Nghị định 203/2013/NĐ-CP 7133
25 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Thứ ba, 05 Tháng 11 2013 Nghị định 142/2013/NĐ-CP 17344
26 Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030. Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 Quyết định 1546/QĐ-TTg 4314
27 Thông tư 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương Quy định về xuất khẩu than. Thứ tư, 24 Tháng 7 2013 Thông tư 15/2013/TT-BCT 3617
28 Thông tư 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công thương Quy định về điều kiện kinh doanh than. Thứ tư, 24 Tháng 7 2013 Thông tư 14/2013/TT-BCT 5226
29 Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Thứ năm, 11 Tháng 7 2013 Quyết định 18/2013/QĐ-TTg 11723
30 Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi hôi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Thứ năm, 18 Tháng 4 2013 Quyết định 18/2013/QĐ-TTg 7934
31 Quyết định 210/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TUngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 Quyết định 210/QĐ-UBND 4047
32 Công điện 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. Thứ ba, 05 Tháng 2 2013 Công điện 02/CĐ-UBND 3756
33 Thông tư 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền. Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 Thông tư 23/2012/TT-BTNMT 6905
34 Quyết định 211/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Phương án Mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét tại các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản và vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 Thứ năm, 24 Tháng 1 2013 Quyết định 211/QĐ-UBND 3402
35 Thông báo 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản. Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 Thông báo 407/TB-VPCP 6413
36 Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 Thông tư 17/2012/TT-BTNMT 5568
37 Công văn 10369/VPCP-KTN ngày 18/12/2012 của Văn phòng Chính phủ V/v bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương. Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 Công văn 10369/VPCP-KTN 4014
38 Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. Thứ sáu, 07 Tháng 12 2012 Thông tư 16/2012/TT-BTNMT 22900
39 Thông tư quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng Thứ tư, 05 Tháng 12 2012 Thông tư 09/2012/TT-BXD 4615
40 Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 Chương trình hành động số 18-CTr/TU 5005
 
Trang 2 trong tổng số 8
 
 
sdi tamky 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 7011
Số lần xem bài viết : 31553911

Đang Online

 
Hiện có 209 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong