Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Khoáng sản

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
101 Chỉ thị 26/2008/CT-TTg ngày 01/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 26/2008/CT-TTg 7135
102 Quyết định 108/QĐ-TNMT ngày 11/9/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Phòng Khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 108/QĐ-TNMT 6425
103 Công văn 3430/UBND-KTN ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ký quỹ cải tạo , phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 3430/UBND-KTN 5929
104 Nghị định 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sử đổi, bsung 1 số điều của NĐ 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của CP quy định chi tiết và hdẫn thi hành Luật Ksản và Luật sửa đổi, bsung 1 số điều Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 07/2009/NĐ-CP 7800
105 Công văn 7097/VPCP-KTN ngày 22/10/2008 của Văn phòng Chính phủ V/v lồng ghép giấy phép hoạt động khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 7097/VPCP-KTN 5867
106 Quyết định 41/2008/QĐ-BCT ngày 17/11/2008 của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp đến năm 2015, có xét đến năm 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 41/2008/QĐ-BCT 6793
107 Thông báo 284/TB-TNMT ngày 25/11/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v không giải quyết hồ sơ xin cấp, gia hạn giấy phép hoạt động khoáng sản, xin chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản đối với các t Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 284/TB-TNMT 5968
108 Quyết định 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/3/2008 của Bộ Công thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 05/2008/QĐ-BCT 7855
109 Quyết định 25/2008/QĐ-BCT ngày 04/8/2008 của Bộ Công thương phê duyệt Quy họch phân vùng thăm dò, KThác, CBiến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến 2025 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 25/2008/QĐ-BCT 6054
110 Quyết định 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008 của Bộ Công thương Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatít giai đoạn 2008-2020 có tính đến sau năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 28/2008/QĐ-BCT 7302
111 Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 121/2008/QĐ-TTg 8950
112 Quyết định 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 152/2008/QĐ-TTg 9944
113 Quyết định 159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2015 Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 159/2008/QĐ-TTg 8932
114 Quyết định 14/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về phụ thu vào giá một số khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 14/2001/QĐ-UB 7564
115 Quyết định 29/2002/QĐ-UB ngày 16/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về bãi bỏ QĐ số 14/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 29/2002/QĐ-UB 7952
116 Công văn 2631/UBND-KTN ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường công tác quản lý NN về tài nguyên khoáng sản Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2631/UBND-KTN 7477
117 Công văn 1984/UBND-KTN ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tạm dừng cấp giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông Vu Gia và Thu Bồn Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1984/UBND-KTN 6793
118 Công văn 1963/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam V/v truy quét các tụ điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 1963/UBND-KTN 7473
119 Công văn 2559/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam V/v kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực Khe Dứa, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 2559/UBND-KTN 7697
120 Thông báo 223/TB-UBND ngày 01/9/2007 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hải tại cuộc họp về quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 223/TB-UBND 7404
 
Trang 6 trong tổng số 8
 
 
sdi tamky 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 7011
Số lần xem bài viết : 31554443

Đang Online

 
Hiện có 218 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong