Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT 1230
2 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT 950
3 Thông tư số 01/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Thông tư số 01/VBHN – BTNMT 993
4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 1027
5 Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ Quyết định 2/Phương án kiểm kê 3/ Biểu bổ sung   Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT 1164
6 Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Quyết định số 2307/QĐ-UBND 774
7 Thông tư 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư 09/2019/TT-BTNMT 849
8 Thông tư 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư 07/2019/TT-BTNMT 905
9 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 515
10 Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 Quyết định số 1433/QĐ-UBND 1162
11 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 của UBDN tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 1722
12 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1. pl21 2. Hệ số 2019 Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 Quyết định số 21/QĐ-UBND 6065
13 Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Quyết định số 3431/QĐ-UBND 1530
14 Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Quyết định số 3488/QĐ-UBND 1165
15 Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Quyết định số 2126/QĐ-UBND 971
16 Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/08/2018 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 Quyết định số 2604/QĐ-UBND 1194
17 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải vào văn bản Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND 1891
18 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT 1245
19 Thông tư 39/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 Thông tư 39/2017/TT-BTNMT 2057
20 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản     Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 4937
 
Trang 1 trong tổng số 15
 
phanmemnhacviec bannerdvc  giadat2015
quyhoachsudungdat thongbaodaugia
 
 
  • Môi trường

  • Khoáng sản

  • Đất đai

  • .

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
ttkt Trung tâm kỹ thuật TN&MT. Chi tiết
ttptqd Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6902
Số lần xem bài viết : 30471526

Đang Online

 
Hiện có 5 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo-cuahangvietnam

culamcham

ek

vida

tc


 lv

bvdkquangnam

ttyttamky

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong