Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Đất đai

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT 451
2 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT 267
3 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT 186
4 Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ Quyết định 2/ Phụ lục Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021 Quyết định số 1231/QĐ-UBND 237
5 Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quảng Nam tại Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 27 Tháng 7 2020 Quyết định số 1708/QĐ-UBND 1229
6 Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của Uỷ ban nhân dân Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam tại số 10 đường Phan Bội Châu, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 24 Tháng 7 2020 Quyết định số 1707/QĐ-UBND 1229
7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu giá về lựa chọn nhà đầu tư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 890
8 Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Thứ ba, 04 Tháng 2 2020 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP 1072
9 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT 1713
10 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT 1415
11 Thông tư số 01/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 Thông tư số 01/VBHN – BTNMT 1471
12 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 1593
13 Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ Quyết định 2/Phương án kiểm kê 3/ Biểu bổ sung   Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT 1672
14 Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Quyết định số 2307/QĐ-UBND 1040
15 Thông tư 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư 09/2019/TT-BTNMT 1209
16 Thông tư 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư 07/2019/TT-BTNMT 1719
17 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 880
18 Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 Quyết định số 1433/QĐ-UBND 1591
19 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 của UBDN tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 2152
20 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1. pl21 2. Hệ số 2019 Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 Quyết định số 21/QĐ-UBND 6663
 
Trang 1 trong tổng số 16
 
 
sdi tamky 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 7004
Số lần xem bài viết : 31460833

Đang Online

 
Hiện có 121 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong