Bạn đang ở: Khí tượng thủy văn

Thời tiết, thủy văn nguy hiểm

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Email In PDF.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động; Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông chủ động phòng tránh gió mạnh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Email In PDF.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông chủ động phòng tránh

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Email In PDF.

Chiều nay (13/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Đêm nay và ngày mai (14/01), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa và mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Đêm nai và ngày mai (14/01): Các địa phương trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4 - cấp 5.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông chủ động phòng tránh.

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Email In PDF.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa và mưa rào rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông chủ động phòng tránh

Tin phát lúc 15 giờ 45 phút.

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Email In PDF.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa và mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6,  cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Vùng biển Đà Nẵng - Quảng Nam có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Biển Đông chủ động phòng tránh

Tin phát lúc 09 giờ 45 phút.

Trang 12 trong tổng số 254