Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thanh tra, khiếu nại tố cáo

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 27 Tháng 3 2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 1381
2 Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 29/08/2017 về việc triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 Quyết định số 3148/QĐ-UBND 1165
3 Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 Quyết định số 2522/QĐ-UBND 1214
4 Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 Quyết định số 2003/QĐ-UBND 1289
5 Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 về việc quy định tiêu chí và thẩm định xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 Quyết định số 1609/QĐ-UBND 1073
6 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/09/2018 Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND 1262
7 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.  Bấm vào đây để tải toàn văn bản  1/ Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT 2/Danh sách các đơn vị thanh tra 3/ Quyết dịnh số 441/QĐ-STNMT 4/ Kế hoạch thanh tra Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT 2220
8 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 2226
9 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 Thông tư số 320/2016/TT-BTC 2718
10 Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 Quyết định số 1681/QĐ-TTg 2739
11 Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án.   Thứ hai, 18 Tháng 7 2016 Nghị định 71/2016/NĐ-CP 4105
12 Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 Chỉ thị 12/CT-TTg 4271
13 Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.  Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 Chỉ thị 09-CT/TU 5173
14 Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 22/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ năm, 21 Tháng 1 2016 Quyết định số 120/QĐ-STNMT 2870
15 Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 02/12/2015 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016. Bấm vào bên dưới để tải văn bản 1/ Quyết định 2/Danh sách các đơn vị thanh kiểm tra Thứ ba, 12 Tháng 1 2016 Quyết định số 508/QĐ-STNMT 2668
16 Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 Bấm vào bên dưới để tài văn bản 1/ Quyết định 2/ Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT 3927
17 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 17 Tháng 12 2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 3268
18 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 Nghị quyết số 59/NQ-CP 2374
19 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND 2677
20 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP 3141
 
Trang 1 trong tổng số 2
 
 
 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6999
Số lần xem bài viết : 31339743

Đang Online

 
Hiện có 80 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong