Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Quyết định 4011/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2 /Phụ lục

Quyết định số 89/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2/ Phụ lục

Nghị định 65/2019/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/07/2019 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 154/QĐ-TCMT

Email In PDF.

Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15/02/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 18