Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
41 Thông tư 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ TN&MT Hướng dẫn việc qlý, sdụng và thanh quyết toán KPSN ktế đối với hoạt động qlý tài nguyên nước Thứ sáu, 05 Tháng 12 2008 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT 10483
42 Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của CHính phủ về quản lý lưu vực sông Thứ hai, 01 Tháng 12 2008 120/2008/NĐ-CP 10744
43 Quyết định 107/QĐ-TNMT ngày 11/9/2008 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam V/v Thành lập phòng Nước, Khí tượng thủy văn, Biển và Hải đảo Thứ năm, 11 Tháng 9 2008 107/QĐ-TNMT 8749
44 Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thứ sáu, 27 Tháng 6 2008 21/2008/QĐ-UBND 9630
45 Quyết định 1035/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2008 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước Thứ hai, 19 Tháng 5 2008 1035/QĐ-BTNMT 9626
46 Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Thứ ba, 04 Tháng 9 2007 14/2007/QĐ-BTNMT 10658
47 Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Thứ ba, 04 Tháng 9 2007 13/2007/QĐ-BTNMT 9267
48 Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của CP về phí BVMT đối với nước thải Thứ hai, 08 Tháng 1 2007 04/2007/NĐ-CP 9915
49 Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính V/v Qđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, qlý và SD phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, SD tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước Thứ tư, 25 Tháng 10 2006 59/2006/QĐ-BTC 9915
50 Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Thứ năm, 12 Tháng 10 2006 17/2006/QĐ-BTNMT 10621
 
Trang 5 trong tổng số 7