Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ Quyết định 2 /Phụ lục Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 Quyết định 4011/QĐ-UBND 161
2 Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản 1/ Quyết định 2/ Phụ lục Thứ ba, 15 Tháng 6 2021 Quyết định số 89/QĐ-UBND 154
3 Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/07/2019 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Nghị định 65/2019/NĐ-CP 849
4 Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT 1197
5 Quyết định số 154/QĐ-TCMT ngày 15/02/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán sức chịu tải nguồn nước sông. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 Quyết định số 154/QĐ-TCMT 1797
6 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 Quyết định số 173/QĐ-TTg 1047
7 Nghị định số 01/VBHN – BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 1152
8 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý oan toàn đập, hồ chứa nước. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 1295
9 Quyết định 2047/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018 Quyết định 2047/QĐ-UBND 1304
10 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ sáu, 16 Tháng 3 2018 Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT 2083
 
Trang 1 trong tổng số 9
 
 
 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6999
Số lần xem bài viết : 31340017

Đang Online

 
Hiện có 64 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong