Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư số 31/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư số 31/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính Quy định về áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản