Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Giá đất tỉnh Quảng Nam 2020 - 2024

Email In PDF.

GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM 2020-2024

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về việc Ban hành quy định
về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bản tỉnh Quảng Nam

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: