Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020

Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020 Phê duyệt điều khoản tham chiếu tuyển dụng Chuyên gia thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án "Tăng cường thực hiện ICM ở tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện chiến lược ICM quốc gia và Chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á".

Bấm vào đây để tải văn bản.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: