Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản.