Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2019)

Email In PDF.

Chiều ngày 12/12/2019, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, Chi cục Quản lý Đất đai tổ chức buổi giao lưu gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959 -14/12/2019). Tham dự buổi giao lưu gặp mặt có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Đo đạc địa chính & Công trình Hưng Bình, Công ty TNHH MTV Trắc Địa Bản đồ Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Dương Trung Chu Lai, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty TN&MT Việt Nam đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên và các khách mời thuộc các phòng, ban trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

2A578FA9-B804-415C-8365-C121AF7C305EQua buổi giao lưu gặp mặt, Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT đã có đôi lời hỏi thăm, động viên đến toàn thể các Công ty về kết quả đạt được trong công tác đo đạc và bản đồ năm 2019; đồng thời cũng nêu lên những tồn tại và khó khăn của ngành, gửi lời nhắc nhở đến các đơn vị quản lý và các Công ty đo đạc và bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường xác định mục tiêu cơ bản phấn đấu trong những năm tiếp theo, đó là:
Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đo đạc, bản đồ dưới nhiều hình thức: Tham quan, thực tập, trao đổi thông tin, cung cấp tư liệu... kết hợp với việc bồi dưỡng trong thực tiễn quản lý, sản xuât để có những bước đi phù hợp với đặc thù của ngành.
Kiến nghị với cơ quan chuyên môn cấp trên cung cấp một hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hoàn chỉnh và đồng bộ ở tỉnh để khai thác sử dụng với nhu cầu của nhiều mục đích. Kịp thời đề xuất với Lãnh đạo ban hành các văn bản pháp quy nhằm tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực đo đạc bản đồ ở nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều khu vực.
Nghiên cứu đề xuất phương án hoàn thiện thiết bị và công nghệ để khai thác đạt hiệu quả cao các thiết bị và công nghệ đã được đầu tư.
Đẩy mạnh phát triển phầm mềm ứng dụng và nâng cao trình độ công nghệ, lấy công nghệ thông tin ứng dụng làm trọng tâm để giải quyết các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các sản phẩm đo đạc bản đồ.
Đa dạng hóa các hình thức đo đạc kết hợp với sự phát triển công nghệ thông tin trong đơn vị, tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm đo đạc bản đồ ở nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo chủ động cung cấp thông tin kịp thời, hướng tới phục vụ thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn mới cũng như đáp ứng các nhu cầu khác có liên quan.
Từng bước kiện toàn hệ thống lưu trữ bảo quản có hiệu quả các tài liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ cung cấp thông tin một cách tốt nhất ở trước mắt và lâu dài.
Phấn khởi tự hào với truyền thống của ngành, cán bộ công chức ngành đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam nói riêng sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình với những thành tích ngày càng vẻ vang hơn góp phần xứng đáng của mình vào sự phát triển chung ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Ngọc HIếu