Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

Email In PDF.

Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019, trong ngày đã tiếp 5 lượt với 28 người, trong đó có 04 vụ việc liên quan đến ngành Tài nguyên &Môi trường như sau:

IMG20191112092617 - Copy1. 06 hộ dân (đại diện cho 10 hộ) xã Điện Phương thuộc diện giải tỏa xây dựng cầu Câu lâu từ năm 2001, đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung vụ việc, UBND thị xã Điện Bàn có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương về áp dụng giá đất và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1546/STNMT-QLĐĐ ngày 10/9/2019 hoàn trả hồ sơ và đề nghị giải trình các nội dung liên quan. Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất thuộc UBND thị xã Điện Bàn, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp để xem xét, giải quyết đề nghị của các hộ dân, báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
2. 15 hộ dân tại thôn Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên phản ánh cơ sở sản xuất và chế biến mỡ động vật của ông Nguyễn Văn Đông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vụ việc này UBND tỉnh đã có Công văn số 5051/UBND-TD ngày 27/8/2019 đề nghị UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, xử lý đơn của các hộ dân nhưng đến nay UBND huyện chưa có văn bản trả lời, HĐND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND huyện Duy Xuyên sớm chỉ đạo kiểm tra xử lý các nội dung phản ánh của nhân dân, báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, giám sát.
3. 05 hộ dân: Trần Thị Hội, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Thị Nhanh, Trần Thuận thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến để tạm hoãn thi hành án đối với các bản án dân sự về tranh chấp QSD đất giữa các hộ dân với ông Võ Đăng Thảo. HĐND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tối cao sớm xét xử giám đốc thẩm đối với các bản án liên quan đến ý kiến kiến nghị của các hộ dân.
4. Ông Nguyễn Thành Nhân – xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có đơn đề nghị xem xét về diện tích đất đai của gia đình ông mà UBND xã đã hứa giao để sản xuất ....Các nội dung ông đề nghị các cơ quan của huyện Tiên Phước đang xem xét, xử lý, đề nghị ông chờ kết quả giải quyết của huyện, nội dung nào huyện giải quyết mà ông không thống nhất thì thực hiện quyền khiếu nại theo qui định của pháp luật.

Thanh Tra


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: