Bạn đang ở: Thanh tra -- Công đoàn Thanh tra

Đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại

Email In PDF.

Ngày 30/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Phú tổ chức đối thoại với 02 hộ dân có đơn khiếu nại: ông Phạm Quang Huy và ông Dương Văn Dự, cùng trú tại khối phố Phú Trung, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.
Ông Huy khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường đối với diện tích 720 m2 đất nông nghiệp, tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3).
Ông Dương Văn Dự khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 900m2 đất nông nghiệp tại khu vực Bàu Làng, khối phố Phú Trung, phường An Phú khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – Tái định cư và đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3)

image001 - CopytbSau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh 02 đơn khiếu nại của ông Huy và ông Dự; đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với 02 báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở, ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở.
Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở TN&MT - chủ trì buổi đối thoại kết luận:
- Báo cáo số 690/BC-STNMT ngày 30/9/2019 của Sở TN&MT về xác minh đơn khiếu nại của ông Dự và Báo cáo số 699/BC-STNMT ngày 03/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác minh đơn khiếu nại của ông Huy là đúng quy định của pháp luật.
- Nội dung đơn khiếu nại của ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy là không có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết chấp nhận.
- Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định giải quyết với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Dương Văn Dự và ông Phạm Quang Huy.

Thanh Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: