Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản