Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2/Phương án kiểm kê

3/ Biểu bổ sung