Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản