Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 1433/QĐ-UBND

Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản