Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 của UBDN tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản