Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 21/QĐ-UBND

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1. pl21

2. Hệ số 2019